Oferta pracy

Wewnętrzny doradca podatkowy/Zastępca kierownika działu podatków

Grupa PCCO firmie

Grupa PCC

Henryka Sienkiewicza 4

Brzeg Dolny

Grupa PCC przypomina zbiór nieustannych reakcji chemicznych. To tutaj, dzięki zaangażowaniu naszych pracowników, z drobnych atomów powstają wielkie rzeczy! Aktualnie poszukujemy Kandydata/Kandydatki na stanowisko Wewnętrzny doradca podatkowy/Zastępca kierownika działu podatków. Pracuj w miejscu, w którym bez trudu znajdziesz przestrzeń i czas na wszystko, co dla Ciebie ważne.

Wewnętrzny doradca podatkowy/Zastępca kierownika działu podatkówNumer ref.: Nr ref.: DP/CWB/2020

Właściwości Twojego stanowiska:

 • Członek zespołu Działu Podatkowego dedykowanego do obsługi podatkowej spółek w Grupie PCC;
 • Sporządzanie wyjaśnień i komentarzy podatkowych w zakresie wpływu zmian przepisów prawa podatkowego na rozliczenia podatkowe Spółki oraz udział merytoryczny w przygotowaniu rozliczeń podatkowych i deklaracji podatkowych, w szczególności w odniesieniu w obszarze podatków pośrednich;
 • Przygotowanie rozwiązań w zakresie dostosowania polityki podatkowej w Grupie do obowiązujących i planowanych przepisów prawa podatkowego, w szczególności w obszarze podatków pośrednich;
 • Udział w pracach zespołów projektowych dotyczących planowanych transakcji pod kątem podatkowym, w szczególności w odniesieniu do podatków pośrednich;
 • Opiniowanie podatkowe dokumentów (np. umów, faktur) pod kątem konsekwencji dla celów podatkowych;
 • Wsparcie w projektach w zakresie dotyczącym rozliczeń między podmiotami powiązanymi;
 • Opracowywanie opinii i wyjaśnień co do wpływu planowanych transakcji na rozliczenia podatkowe oraz przygotowanie rekomendacji podatkowych;
 • Opracowywanie pism skierowanych do organów podatkowych (np. wniosków o wydanie interpretacji podatkowej) lub celnoskarbowych, sądów administracyjnych, stosownie do potrzeb organizacji;
 • Udział w przygotowaniu regulacji wewnętrznych i wewnątrzkorporacyjnych dotyczących procesów podatkowych, proponowanie i analiza zapisów, w szczególności opracowanie procedur i instrukcji adresujących problemy podatkowe w korporacji, w szczególności w obszarze podatków pośrednich;
 • Przeprowadzanie szkoleń wewnętrznych stosownie do potrzeb zgłaszanych w organizacji.
 • Pełnienie funkcji kierowniczej.

Jeśli Twój skład chemiczny to:

 • Wykształcenie wyższe w obszarze prawa, ekonomii, rachunkowości
 • 3-letnie doświadczenie zawodowe w obszarze podatków
 • Mile widziany tytuł doradcy podatkowego lub w trakcie uzyskiwania ww. tytułu
 • Umiejętność sporządzania opinii podatkowych, udzielania bieżących wyjaśnień co do zgłoszonych problemów, opiniowanie umów pod kątem podatkowym, ew. ich sporządzanie, opracowywanie procedur podatkowych, sporządzanie pism skierowanych do organów podatkowych (np. wniosków o wydanie interpretacji podatkowej) lub celnoskarbowych, sądu administracyjnego,
 • Dobra znajomość języka angielskiego
 • Doskonała organizacja oraz terminowość w wykonywaniu zleconych zadań
 • Wysoka jakość świadczonej pracy i umiejętność pracy w zespole
 • Otwarty umysł, dociekliwość oraz umiejętności analityczne
 • Otwartość na identyfikację problemów, kreatywne podejście do rozwiązania problemów oraz dobrą komunikację
 • Wysokie poczucie odpowiedzialności za terminowość i jakość realizowanych zadań

…w efekcie syntezy zapewnimy Tobie:

 • ubezpieczenie grupowe na preferencyjnych warunkach
 • potrzebne narzędzia pracy
 • budżet szkoleniowy i naukę języków obcych
 • salę sportową i siłownię
 • dofinansowanie do wypoczynku
 • jasno określoną ścieżkę kariery
 • premie kwartalne

Kliknij przycisk "Aplikuj" i WEJDŹ Z NAMI W REAKCJĘ!

Jednocześnie informujemy, że odpowiemy tylko na wybrane oferty. Nie zwracamy nadesłanych aplikacji.

CWB Partner Sp. z o.o. jest agencją zatrudnienia - nr wpisu do rejestru 7182.

Osoby zainteresowane ofertą zapraszamy do wysłania cv wraz z wybraną z poniższych zgodą na przetwarzanie danych osobowych poprzez stronę Kariera PCC:

A. Zgoda dotycząca danych osobowych na potrzeby niniejszego procesu rekrutacyjnego

Wyrażam zgodę:

- na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy i innych zebranych w trakcie procesu rekrutacji przez Centrum Wspierania Biznesu „Partner” Sp. z o.o. z siedzibą w Brzegu Dolnym, w celu realizacji aktualnego procesu rekrutacji, w zakresie w jakim wykraczają poza katalog określony przepisami prawa pracy;

- na udostępnienie przez Centrum Wspierania Biznesu „Partner” Sp. z o.o. z siedzibą w Brzegu Dolnym moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy i innych zebranych w trakcie procesu rekrutacji spółce Grupy PCC wskazanej w powyższym ogłoszeniu rekrutacyjnym i ich przetwarzanie przez tą spółkę, w celu realizacji niniejszego procesu rekrutacyjnego.

Jeśli chcą Państwo by Państwa aplikacja była brana pod uwagę również na inne stanowiska w Grupie PCC prosimy również dołączyć poniższą zgodę:

B. Zgoda dotycząca danych osobowych na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych w Grupie PCC

Wyrażam zgodę:

- na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy i innych zebranych w trakcie procesu rekrutacji przez Centrum Wspierania Biznesu „Partner” Sp. z o.o. siedzibą w Brzegu Dolnym, w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych odpowiadających mojej ofercie pracy;

- na udostępnienie przez Centrum Wspierania Biznesu „Partner” Sp. z o.o. z siedzibą w Brzegu Dolnym moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy i innych zebranych w trakcie procesu rekrutacji wybranym spółkom z Grupy PCC i ich przetwarzanie przez te spółki, w celu realizacji procesów rekrutacji w tych spółkach.

Ogłoszenie archiwalne

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy