Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy
Oferta z szybkim aplikowaniem 
co to?
Na oferty z aktywnym „Aplikuj szybko” zaaplikujesz jednym kliknięciem. Korzystają one z danych używanych przez Ciebie przy ostatnim aplikowaniu. Jeśli jeszcze tego nie robiłaś/eś, nie przejmuj się. Za pierwszym razem trafisz na pełny formularz aplikowania.

Wiceprezes Zarządu

Terlan Sp. z o.o.

Terlan Sp. z o.o.

Lutycka 95

Jeżyce

Poznań

Twój zakres obowiązków

Wiceprezes Zarządu ponosi odpowiedzialność za bieżące oraz długoterminowe wyniki działalności zarządzanych obszarów organizacyjnych, w szczególności ofertowanie, planowanie i realizację kontraktów spółki w zakresie wykonawstwa i eksploatacji, utrzymanie w sprawności maszyn i urządzeń, zarządzanie aktywami trwałymi i zasobami magazynowymi oraz bezpieczeństwo i higienę pracy.

Wiceprezes Zarządu odpowiada za wynik finansowy Spółki, współtworzenie i realizację strategii rozwoju Spółki, nadzór nad pracą działów operacyjnych oraz wsparcie Prezesa Zarządu w kluczowych decyzjach.

Nasze wymagania

 • Wykształcenie wyższe z zakresu budownictwa infrastrukturalnego lub kubaturowego, preferowane instalacje sanitarne

 • Min. 10-letni staż pracy w tym min. 5-letnie doświadczenie na stanowisku kierowniczym w firmie o profilu budowlanym

 • Doświadczenie w zarządzaniu co najmniej kilkudziesięcioosobowym zespołem

 • Doświadczenie w kierowaniu i zarządzaniu realizacją inwestycji

 • Pełna zdolność do czynności prawnych, niekaralność i brak toczących się postępowań karnych wobec kandydata

 • Niepodleganie określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka Zarządu

 • Znajomość języka angielskiego na poziomie pozwalającym na komunikację biznesową

To oferujemy

 • Rodzaj umowy: kontrakt menedżerski

 • Pracę w stabilnej organizacji na strategicznym stanowisku

 • Niezbędne narzędzia: samochód, telefon, laptop

 • Kompetentny i zmotywowany zespół współpracowników i podwładnych

Benefity

 • dofinansowanie zajęć sportowych

 • prywatna opieka medyczna

 • dofinansowanie nauki języków

 • dofinansowanie szkoleń i kursów

 • ubezpieczenie na życie

 • możliwość pracy zdalnej

 • elastyczny czas pracy

 • owoce

 • spotkania integracyjne

Zgłoszenie kandydata powinno zawierać:

 • List motywacyjny

 • Życiorys (CV), zawierający opis dotychczasowych osiągnięć kandydata w pracy zawodowej, adres do korespondencji, telefon kontaktowy, adres e-mail, informację o sposobie kontaktowania się z kandydatem

 • Kopię / skan dyplomu ukończenia studiów wyższych

 • Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni z praw publicznych

 • Oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych

 • Oświadczenie kandydata o niepodleganiu określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach prawa handlowego

 • Oświadczenie kandydata o niespełnianiu żadnego z warunków, o których mowa w art. 22 pkt 2) ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1933)

 • Oświadczenie kandydata o braku toczących się postępowań karnych przeciwko kandydatowi

 • Oświadczenie kandydata o niekaralności (oświadczenie własne kandydata)

 • Kopie innych dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje, doświadczenie zawodowe i osiągnięcia zawodowe

Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia: 10/06/2022 do godziny 15:00.

Komisja rekrutacyjna zastrzega sobie poinformowanie o wynikach rekrutacji tylko osoby zaproszone na rozmowy kwalifikacyjne.

Komisja rekrutacyjna zastrzega sobie możliwość zakończenia postępowania kwalifikacyjnego bez wyłonienia kandydata.