Ta oferta pracy jest nieaktualna od 1423 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Wiceprezes Zarządu

 • Warszawa, mazowieckie pokaż mapę
 • Dyrektor/Prezes
 • 2015-02-11

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  Krajowy Fundusz Poręczeniowy "Samorządowa Polska" Sp. z o.o.

  Rada Nadzorcza Krajowego Funduszu Poręczeniowego „Samorządowa Polska” sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Wiceprezesa Zarządu.

  Krajowy Fundusz Poręczeniowy (KFP) jest instytucją finansową, która w 98% należy do gmin realizujących Program „Samorządowa Polska”, asekuruje działalność wszystkich Lokalnych Funduszy Pożyczkowych „Samorządowa Polska” sp. z o.o. i poręcza udzielane pożyczki dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców.

  Poszukuje kandydatów na stanowisko:

  Wiceprezes Zarządu

  Miejsce pracy: Warszawa
  Region: mazowieckie
  • współudział w kreowaniu i wdrażaniu strategii Spółki, działającej w powiązaniu z innymi podmiotami realizującymi Program „Samorządowa Polska”;
  • tworzenie i realizacja planów finansowych Spółki, współpraca w tym zakresie z krajowymi i międzynarodowymi instytucjami finansowymi;
  • współpraca z wojewódzkimi jednostkami wdrażania programów unijnych, a także przygotowywanie dokumentów na finansowanie z regionalnych programów operacyjnych (RPO);
  • współpraca z instytucjami finansowymi, w tym z bankami i innymi funduszami pożyczkowymi i poręczeniowymi;
  • identyfikacja i rozwój relacji z kluczowymi partnerami Spółki, w tym z gminami i województwami oraz organizacjami samorządu gospodarczego;
  • wsparcie mechanizmu zakupów grupowych poprzez współprace z regionalnymi klastrami towarowymi;
  • zarządzanie pracą podległego zespołu;
  • reprezentowanie Spółki na zewnątrz.

  Oczekujemy:

  • wykształcenia wyższego (preferowane ekonomiczne/bankowe);
  • doświadczenia na stanowiskach kierowniczych w instytucjach finansowych, w tym w szczególności w bankach (minimum 3 lata);
  • kompetencji w zakresie formułowania strategicznych kierunków rozwoju przy wykorzystaniu współpracy z międzynarodowymi instytucjami finansowymi i funduszami unijnymi;
  • zarządzania przedsiębiorstwem, negocjowania i motywowania zespołu;
  • samodzielności, zdolności interpersonalnych, inicjatywy w działaniu oraz dyspozycyjności.
  • kontrakt menedżerski;
  • atrakcyjny system motywacyjny;
  • współpracę z elitarnym i doświadczonym zespołem fachowców i ekspertów;
  • udział w tworzeniu nowego systemu finansowania dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorców, powiązanego z zakupami grupowymi;
  • pracę w grupie kapitałowej motywującej do stałego rozwoju oraz pogłębiania wiedzy.

  Osoby zainteresowane udziałem w procesie rekrutacyjnym, spełniające powyższe oczekiwania, prosimy o przesłanie CV wraz z listem motywacyjnym w języku polskim klikając na przycisk „Aplikuj teraz!”

  Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty. Zgłoszenia kandydatów niespełniające wymogów określonych w niniejszym ogłoszeniu nie podlegają rozpatrzeniu. O terminie i miejscu przeprowadzania rozmowy kwalifikacyjnej wybrani kandydaci zostaną poinformowani za pomocą korespondencji elektronicznej. Rada Nadzorcza może w każdym czasie, bez podania przyczyn, zakończyć postępowanie kwalifikacyjne. Wybrani kandydaci zostaną poinformowani przez Radę Nadzorczą o wyniku postępowania kwalifikacyjnego.

  Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej aplikacji dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych tj. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, ze zm.), prowadzonych przez Krajowy Fundusz Poręczeniowy „Samorządowa Polska” sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie."