reklama

Praca Wielowieś (pow. gliwicki)

Mamy dla Ciebie 5 ofert
  • Wielowieś (pow. gliwicki)
  Opis stanowiska: Nadzorowanie i koordynacja robót prowadzonych na budowie, Współpraca z podwykonawcami, inwestorem oraz projektantami, Monitorowanie rynku dostawców, Kontraktacja oraz koordynacja podwykonawców, Przestrzeganie procedur, norm,...
  opublikowana: 10 sierpnia 2019
  • Wielowieś (pow. gliwicki)
  Do obowiązków zatrudnionej osoby będą należały następujące zadania: Nadzorowanie i koordynacja robót prowadzonych na budowie, Współpraca z podwykonawcami, inwestorem oraz projektantami. Przestrzeganie procedur, norm, przepisów BHP i Ppoż. ...
  opublikowana: 9 sierpnia 2019
  • Wielowieś (pow. gliwicki)
  Obowiązki: Nadzorowanie i koordynacja prac w zakresie instalacji elektrycznych prowadzonych na budowie, Opiniowanie dokumentacji wykonawczej, Negocjacje warunków umów z podwykonawcami i wybór podwykonawców, Nadzór nad montażem instalacji...
  opublikowana: 9 sierpnia 2019
  • Wielowieś (pow. gliwicki)
  Opis stanowiska: Przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad BHP, jakości i środowiska na placu budowy, Nadzorowanie pracy pracowników i podwykonawców pod kątem zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, Bieżące...
  opublikowana: 9 sierpnia 2019
  • Wielowieś (pow. gliwicki)
  Obowiązki: Wsparcie dla Kierownika Robót budowlanych/ Budowy w następującym zakresie: Realizacji robót w oparciu o: wymagania kontraktu, dokumentację techniczną, harmonogramy i plan organizacji robót, plan jakości, kontroli i badań, Planowania i...
  opublikowana: 9 sierpnia 2019
reklama