Oferta pracy

Właściciel Salonu Komputronik/ Business Partner

Komputronik S.A.O firmie

Komputronik S.A.

1 Maja 70

Jelenia Góra

Zanim rozpoczniemy współpracę przejdziesz profesjonalne wdrożenie, dzięki któremu poznasz nasze produkty, sposób funkcjonowania Salonu oraz nauczysz się profesjonalnej obsługi Klienta zgodnie ze standardami Komputronik

Właściciel Salonu Komputronik/ Business Partner

NASZYM PARTNEROM BIZNESOWYM OFERUJEMY:

 • Stabilną współpracę i przejrzyste warunki współpracy w oparciu o umowę agencyjną
 • Know-how opracowane na bazie ponad 20-letniego doświadczenia w branży IT
 • Pakiet działań promocyjnych wspierających sprzedaż
 • Szkolenia produktowe oraz sprzedażowe
 • Prestiż i markę umożliwiającą osiągnięcie sukcesu w branży IT
 • Dostęp do towaru bez udziału wkładu własnego
 • Atrakcyjny system prowizyjny adekwatny do osiąganych wyników
 • Wsparcie w realizacji procesów rekrutacji
 • Dużą samodzielność w działaniu
 • Inspirujące spotkania Partnerów Komputronik

DOŁĄCZ DO NAS JEŚLI:

 • Chciałbyś prowadzić własny biznes
 • Jesteś zorientowany na cele i przedsiębiorczy
 • Charakteryzuje Cię wysoki poziom obsługi Klienta
 • Masz pozytywne nastawienie do ludzi i potrafisz zarządzać zespołem
 • Doskonale organizujesz swoją pracę i jesteś samodzielny w działaniu

OD NASZYCH PARTNERÓW BIZNESOWYCH OCZEKUJEMY:

 • Gotowości do prowadzenia własnej działalności gospodarczej
 • Zdolności do wyznaczania i monitorowania celów
 • Zdolności analitycznych i umiejętności pracy z planami sprzedażowymi
 • Przestrzegania obowiązujących standardów i procedur
 • Zaangażowania oraz własnej inicjatywy
 • Wysokiej kultury osobistej

Dołącz do nas jeśli:

 • Chciałbyś prowadzić własny biznes,
 • Jesteś zorientowany na cele i przedsiębiorczy
 • Charakteryzuje Cię wysoki poziom obsługi Klienta,
 • Masz pozytywne nastawienie do ludzi i potrafisz zarządzać zespołem,
 • Doskonale organizujesz swoją pracę i jesteś samodzielny w działaniu.

Prosimy nie załączać danych wrażliwych w dokumentach aplikacyjnych.

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/697
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) , zwanego dalej RODO, informuję, że:

 

Administratorem Państwa danych osobowych tj. podmiotem, który ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych jest Komputronik S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Poznaniu 60-003,
przy ulicy Wołczyńskiej 37.

 

Administrator będzie przetwarzał przekazane przez Państwa dane w celu przeprowadzenia
i rozstrzygnięcia rekrutacji na aplikowane przez Państwa stanowisko stosownie
do art. 211 § 1 kodeksu pracy, co zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f  RODO stanowi uzasadniony interes prawny Administratora. W zakresie przetwarzania danych wykraczającym poza uregulowanie
art. 211 § 1 kodeksu pracy, a także na potrzeby przyszłych rekrutacji Państwa dane będą przetwarzane w oparciu o wyrażoną przez Państwa zgodę adekwatnie do art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

 

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest niezbędne do wzięcia udziału w procesie rekrutacji.

 

Państwa dane mogą być udostępniane podmiotom działającym na zlecenie Administratora takim jak podwykonawcy oraz podmiotom usługowym w celu realizacji działań związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą (np. podmiotom świadczącym obsługę informatyczną, usługi pocztowe i kurierskie, zarządzania dokumentami).

 

 

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Państwu prawo do:

 1. dostępu do swoich danych, które są przetwarzane przez Administratora, poznania pochodzenia tych danych, celów przetwarzania oraz informacji o odbiorcach danych, w tym podmiotach przetwarzających,
 2. sprostowania swoich danych,
 3. usunięcia swoich danych z ewidencji Administratora, jeżeli nie są potrzebne w celach wskazanych powyżej oraz upłynął okres, przez który Administrator jest uprawniony do ich przechowywania,
 4. żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych,
 5. uzyskania kopii swoich danych w powszechnie używanym formacie oraz prawo do żądania przesłania danych innemu administratorowi,
 6. jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, do jej cofnięcia w każdym czasie, bez wpływu na legalność przetwarzania przed jej cofnięciem,

Celem realizacji wskazanych powyżej uprawnień prosimy o kontakt z Administratorem
pod adresem e-mail [email protected].  

 

W przypadku uznania, że postępowanie Administratora lub podmiotu działającego w jego imieniu narusza ochronę danych osobowych mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 

Administrator będzie przechowywać Państwa dane osobowe przez okres prowadzenia rekrutacji
tj. maksymalnie 12 miesięcy od momentu pozyskania.

Ogłoszenie archiwalne