Ta oferta pracy jest nieaktualna od 10 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Właściciel sklepu internetowego DROPSHIPPING

 • Złotów, Piła, Czarnków, Chodzież, Oborniki, Wągrowiec, Międzychód, Szamotuły, Poznań, Gniezno, Wolsztyn, Grodzisk Wielkopolski, Środa Wielkopolska, Września, Słupca, Konin, Koło, Kościan, Śrem, Turek, Leszno, Gostyń, Pleszew, Rawicz, Krotoszyn, Ostrów Wielkopolski, Kalisz, Ostrzeszów, Kępno, Jarocin (pow. jarociński), Nowy Tomyśl, wielkopolskie
 • Kierownik
 • 2019-06-12

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  WŁAŚCICIEL SKLEPU INTERNETOWEGO DROPSHIPPING
  Miejsce pracy: Chodzież, Czarnków, Gniezno, Gostyń, Grodzisk Wielkopolski, Kalisz, Kępno, Koło, Konin, Kościan, Krotoszyn, Leszno, Międzychód, Nowy Tomyśl, Oborniki, Ostrów Wielkopolski, Ostrzeszów, Piła, Pleszew, Poznań, Rawicz, Słupca, Szamotuły, Śrem, Środa Wielkopolska, Turek, Wągrowiec, Wolsztyn, Września, Złotów, Jarocin (pow. jarociński)
  S P R Z E D A Ż  W  I N T E R N E C I E
  S Y S T E M A T Y C Z N I E  Z Y S K U J E
  SWO I C H  ZWO L E N N I K ÓW
  Myślisz o prowadzeniu własnej firmy w Internecie?


  SPRZEDAŻ W INTERNECIE SYSTEMATYCZN IE ZYSKUJE SWOICH ZWOLENNIKÓW. WARTOŚĆ
  TOWARÓW SPRZEDANYCH PRZEZ INTERNET W POLSCE W SAMYM 2018 ROKU SZACUJE SIĘ
  NA 40 DO 50 MILIARDÓW ZŁOTYCH. TO WŁAŚNIE DLATEGO CORAZ TO NOWE, DUŻE SIECI
  HANDLOWE URUCHAMIAJĄ SWOJE E-SKLEPY.

  ZAKAZ HANDLU W NIEDZIELE? DNI USTAWOWO WOLNE OD PRACY? TWOJEGO BIZNESU W
  SIECI TO NIE DOTYCZY, BO GDY TY ODPOCZYWASZ Z RODZINĄ I PRZYJACIÓŁMI TWÓJ
  SKLEP PRZYJMUJE NOWE ZAMÓWIENIA, KTÓRE TO MY W TWOIM IMIENIU ZREALIZUJEMY W
  NAJBLIŻSZY DZIEŃ ROBOCZY.

  SKLEP INTERNETOWY TO ŚWIETNY POMYSŁ. POSTAW NA
  WSPÓŁPRACĘ Z NAMI. TO OGŁOSZENIE JEST DLA CIEBIE.
   
  C Z Y M B Ę D Z I E S Z S I Ę Z A J M O W A Ć ?
  Współpracą z naszą agencją Social Media przy przygotowywaniu oraz wdrażaniu kampanii w Google oraz na Facebook dla Twojego e-sklepu.
  J A K I E W Y M A G A N I A M U S I S Z S P E Ł N I Ć ?
  Musisz posiadać środki finansowe na wdrożenie e-sklepu (opłata licencyjna 2.500 złotych),
  Musisz prowadzić działalność gospodarczą (lub spółkę).
  C O C I O F E R U J E M Y ?
  E-sklep w wymyślonej przez Ciebie domenie,
  Rabat przy zakupach naszego asortymentu na stałym poziomie min. 10%,
  Pozycjonowanie lokalne lub ogólnopolskie Twojego e-sklepu,
  Wsparcie w przygotowaniu i prowadzeniu lokalnych lub ogólnopolskich kampanii Google i Facebook,
  Wsparcie w prowadzeniu Twojego e-sklepu w mediach społecznościowych,
  Partnerską umowę, którą możesz wypowiedzieć w dowolnym momencie (z zachowaniem 30 dniowego
  okresu wypowiedzenia),
  Brak wyłączności oraz zakazu konkurencji – Twój e-sklep może być Twoją dodatkową aktywnością w
  ramach prowadzonej przez Ciebie działalności gospodarczej lub spółki.
  Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania.
  Administrator danych osobowychZgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. wsprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danychoraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie w sprawie danych osobowych) (dalej: „RODO”), informujemy żeadministratorami danych w procesie Twojej rekrutacji są, odpowiednio w zależności od podmiotu rekrutującego:- Green Investments Polska sp. z o. o. s. k. a. (Warszawa, Al. Jana Pawła II 22) w zakresie rekrutacji prowadzonych przez tę spółkę.- dzikipies.pl sp. z o. o. (Grodzisk Mazowiecki, ul. Montwiłła 16C) w zakresie rekrutacji prowadzonych przez tę spółkę.- dotdog.eu sp. z o. o. (Grodzisk Mazowiecki, ul. Montwiłła 16C) w zakresie rekrutacji prowadzonych przez tę spółkę.2. Cel i podstawa prawna oraz czas przetwarzania danych osobowychTwoje dane osobowe, jako kandydata do pracy, będą przetwarzane przez nas w celach związanych z przeprowadzeniem procesurekrutacji w związku z którą aplikujesz do nas, a – w przypadku Twojej dodatkowej zgody – przechowywane w naszej bazierekrutacyjnej i przetwarzane także na potrzeby przyszłych rekrutacji zgodnych z Twoimi kwalifikacjami lub podobnych:2.1. W ramach rekrutacji mamy prawo żądać od Ciebie udostępnienia nam następujących Twoich danych osobowych:2.1.1. imię (imiona) i nazwisko,2.1.2. data urodzenia,2.1.3. wskazane przez Ciebie dane kontaktowe (telefon itp.)2.2. Jeżeli jest to niezbędne do wykonywania potencjalnie przez Ciebie pracy określonego rodzaju lub na określonym stanowisku, tomamy także prawo żądać dodatkowo udostępnienia przez Ciebie takich Twoich danych osobowych jak:2.2.1 wykształcenie;2.2.2 kwalifikacje zawodowe;2.2.3. przebieg dotychczasowego zatrudnienia.2.3. Informujemy, że w ramach procesu rekrutacji, co do zasady nie żądamy udostępnienia przez Ciebie żadnych innych danychosobowych, a jeśli je nam udostępniacie, to dokonujecie tego z własnej inicjatywy i za dobrowolną zgodą. W sytuacji, gdy dobrowolnieudostępniasz nam swoje dane wrażliwe w ramach procesu rekrutacji następuje to z Twojej inicjatywy.2.4. Inne dane osobowe niż wskazane wyżej będą przetwarzane gdy będzie to niezbędne do zrealizowania uprawnienia lubspełnienia obowiązku wynikającego z przepisów prawa.Podstawą prawną przetwarzania jest:2.4.1 w odniesieniu do danych wskazanych w punktach 2.1, 2.2. i 2.4. – realizacja obowiązku prawnego jaki na nas ciąży [art. 6 ust. 1lit. c) RODO oraz art. 221 § 1, § 2 i § 4 kodeksu pracy],2.4.2 w odniesieniu do danych wskazanych w punkcie 2.3 - dobrowolna zgoda wyrażona przez Ciebie poprzez udostępnienie namtych danych osobowych w przesłanym do nas Twoim zgłoszeniu w ramach procesu rekrutacji [art. 6 ust. 1 lit. a] RODO oraz art. 221a§ 1 Kodeksu pracy oraz art. 9 ust. 2 lit. a) RODO oraz art. 221b § 1 Kodeksu pracy).Jeśli nie zostaniesz zatrudniony jako pracownik przez rekrutującą Ciebie spółkę z grupy Green Investments Polska sp. z o. o. s. k. a.,Twoje dane osobowe zostaną usunięte niezwłocznie po zakończeniu procesu rekrutacji, chyba że w wyraziłeś zgodę na przetwarzanieTwoich danych dla celów przyszłych rekrutacji, wówczas będziemy je przetwarzać w tych celach, ale nie dłużej niż 1 rok.3. Odbiorcy danychUsługodawcy, którym w drodze umowy powierzono przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji usług świadczonych dlaadministratora danych, w szczególności podmioty, takie jak inne spółki z grupy Green Investments Polska sp. z o. o. s. k., dostawcyusług IT, kurierzy i operatorzy pocztowi, kancelarie prawne i audytorzy zewnętrzni, oraz ich upoważnieni pracownicy - w zakresieniezbędnym do prawidłowego wykonania zleconych przez administratora usług.4. Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarzy (EOG)Twoje dane mogą również zostać przekazane podmiotom świadczącym nam usługi, w tym podmiotom przetwarzającym wybranymprzez nas, które mają siedzibę poza EOG. Przekazywanie danych do krajów, które według Komisji Europejskiej nie gwarantująodpowiedniego poziomu ochrony danych, opiera się na standardowych klauzulach o ochronie danych osobowych, które zostałyprzyjęte przez Komisję Europejską.5. Dobrowolność podania danychPodanie danych o których mowa w punktach 2.1. i 2.2. jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanieinnych danych jest dobrowolne.6. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowychPrzysługuje Pani/Panu prawo:6.1 dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania,6.2 wycofania udzielonej dobrowolnie zgody na przetwarzanie danych. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawemprzetwarzania danych, którego dokonano zanim zgoda została wycofana,6.3 do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora danych Pani/Pana danych osobowych, wustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te daneinnemu administratorowi danych,6.4 do ograniczenia przetwarzania danych lub do ich usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”),6.5 wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).* Lista podmiotów z Grupy Green Investments Polska sp. z o. o. s. k. a., którym mogą być udostępniane dane kandydatów w ramachbazy rekrutacyjnej:Dzikipies.pl sp. z o.o.Dotdog.eu sp. z o.o.