1. Administrator danych osobowych
Zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie w sprawie danych osobowych) (dalej: „RODO”), informujemy że administratorami danych w procesie Twojej rekrutacji są, odpowiednio w zależności od podmiotu rekrutującego:
- Green Investments Polska sp. z o. o. s. k. a. (Warszawa, Al. Jana Pawła II 22) w zakresie rekrutacji prowadzonych przez tę spółkę.
- dzikipies.pl sp. z o. o. (Grodzisk Mazowiecki, ul. Montwiłła 16C) w zakresie rekrutacji prowadzonych przez tę spółkę.

2. Cel i podstawa prawna oraz czas przetwarzania danych osobowych Twoje dane osobowe, jako kandydata do pracy, będą przetwarzane przez nas w celach związanych z przeprowadzeniem procesu rekrutacji w związku z którą aplikujesz do nas, a – w przypadku Twojej dodatkowej zgody – przechowywane w naszej bazie
rekrutacyjnej i przetwarzane także na potrzeby przyszłych rekrutacji zgodnych z Twoimi kwalifikacjami lub podobnych:
2.1. W ramach rekrutacji mamy prawo żądać od Ciebie udostępnienia nam następujących Twoich danych osobowych:
2.1.1. imię (imiona) i nazwisko,
2.1.2. data urodzenia,
2.1.3. wskazane przez Ciebie dane kontaktowe (telefon itp.)
2.2. Jeżeli jest to niezbędne do wykonywania potencjalnie przez Ciebie pracy określonego rodzaju lub na określonym stanowisku, to mamy także prawo żądać dodatkowo udostępnienia przez Ciebie takich Twoich danych osobowych jak:
2.2.1 wykształcenie;
2.2.2 kwalifikacje zawodowe;
2.2.3. przebieg dotychczasowego zatrudnienia.
2.3. Informujemy, że w ramach procesu rekrutacji, co do zasady nie żądamy udostępnienia przez Ciebie żadnych innych danych osobowych, a jeśli je nam udostępniacie, to dokonujecie tego z własnej inicjatywy i za dobrowolną zgodą. W sytuacji, gdy dobrowolnie udostępniasz nam swoje dane wrażliwe w ramach procesu rekrutacji następuje to z Twojej inicjatywy.
2.4. Inne dane osobowe niż wskazane wyżej będą przetwarzane gdy będzie to niezbędne do zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisów prawa.
Podstawą prawną przetwarzania jest:
2.4.1 w odniesieniu do danych wskazanych w punktach 2.1, 2.2. i 2.4. – realizacja obowiązku prawnego jaki na nas ciąży [art. 6 ust. 1 lit. c) RODO oraz art. 221 § 1, § 2 i § 4 kodeksu pracy],
2.4.2 w odniesieniu do danych wskazanych w punkcie 2.3 - dobrowolna zgoda wyrażona przez Ciebie poprzez udostępnienie nam tych danych osobowych w przesłanym do nas Twoim zgłoszeniu w ramach procesu rekrutacji [art. 6 ust. 1 lit. a] RODO oraz art. 221a
§ 1 Kodeksu pracy oraz art. 9 ust. 2 lit. a) RODO oraz art. 221b § 1 Kodeksu pracy).
Jeśli nie zostaniesz zatrudniony jako pracownik przez rekrutującą Ciebie spółkę z grupy Green Investments Polska sp. z o. o. s. k. a., Twoje dane osobowe zostaną usunięte niezwłocznie po zakończeniu procesu rekrutacji, chyba że w wyraziłeś zgodę na przetwarzanie Twoich danych dla celów przyszłych rekrutacji, wówczas będziemy je przetwarzać w tych celach, ale nie dłużej niż 1 rok.

3. Odbiorcy danych
Usługodawcy, którym w drodze umowy powierzono przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji usług świadczonych dla administratora danych, w szczególności podmioty, takie jak inne spółki z grupy Green Investments Polska sp. z o. o. s. k., dostawcy usług IT, kurierzy i operatorzy pocztowi, kancelarie prawne i audytorzy zewnętrzni, oraz ich upoważnieni pracownicy - w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania zleconych przez administratora usług.

4. Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarzy (EOG)
Twoje dane mogą również zostać przekazane podmiotom świadczącym nam usługi, w tym podmiotom przetwarzającym wybranym przez nas, które mają siedzibę poza EOG. Przekazywanie danych do krajów, które według Komisji Europejskiej nie gwarantują
odpowiedniego poziomu ochrony danych, opiera się na standardowych klauzulach o ochronie danych osobowych, które zostały przyjęte przez Komisję Europejską.

5. Dobrowolność podania danych
Podanie danych o których mowa w punktach 2.1. i 2.2. jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie innych danych jest dobrowolne.

6. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych
Przysługuje Pani/Panu prawo:
6.1 dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania,
6.2 wycofania udzielonej dobrowolnie zgody na przetwarzanie danych. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano zanim zgoda została wycofana,
6.3 do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora danych Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych,
6.4 do ograniczenia przetwarzania danych lub do ich usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”),
6.5 wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

* Lista podmiotów z Grupy Green Investments Polska sp. z o. o. s. k. a., którym mogą być udostępniane dane kandydatów w ramach bazy rekrutacyjnej:
Dzikipies.pl sp. z o.o.
DZIKIPIES.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Właściciel wyspy handlowej - Franczyzobiorca

DZIKIPIES.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄO firmie

  • Drawsko Pomorskie, zachodniopomorskie

  • Ważna jeszcze 9 dni
    do: 12 cze 2020
  • Specjalista (Mid / Regular)
WŁAŚCICIEL WYSPY HANDLOWEJ
FRANCZYZOBIORCA
Miejsce pracy: Drawsko Pomorskie
DOŁĄCZ DO NASZEGO
ZESPOŁU JAKO:

GALERIE HANDLOWE ODWIEDZA MIESIĘCZNIE PONAD 1,7 MILIONA OSÓB. WYSPA W GALERII HANDLOWEJ TO
DOSKONAŁE MIEJSCE DO PROWADZENIA WŁASNEGO BIZNESU.


WYSPA HANDLOWA ZAPEWNIA STAŁY DOSTĘP DO KLIENTÓW, DOGODNĄ LOKALIZACJE I ŁATWY DOJAZD. NASZE WYSPY HANDLOWE ZAPEWNIAJĄ ATRAKCYJNĄ EKSPOZYCJĘ TOWARU. SZACOWANY PRZYCHÓD Z WYSPY HANDLOWEJ TO 18 - 25 TYSIĘCY ZŁOTYCH MIESIĘCZNIE.

ASORTYMENT DOSTĘPNY NA NASZYCH WYSPACH HANDLOWYCH TO PUSZKI 300G (KURCZAK Z WOŁOWINĄ, KURCZAK JAGNIĘ) ORAZ PONAD 20 RODZAJÓW KARMY SUCHEJ W OPAKOWANIACH 100G, 2KG, 6KG. SAM WYBIERASZ ASORTYMENT NA SWOJĄ WYSPĘ. UDOSTĘPNIAMY CI KARMY SUCHE NA BAZIE WOŁOWINY ANGUS, JELENIA, KACZKI, ŁOSOSIA LUB DZIESIĄTEK RODZAJÓW KARM Z DODATKIEM DROBIU.

PRZEWIDYWANA SUMA INWESTYCJI
TO 19 TYSIĘCY ZŁOTYCH !
ŚRODKI TE PRZEZNACZANE SĄ NA ZAKUP WYSPY HANDLOWEJ
ORAZ JEJ POCZĄTKOWE ZATOWAROWANIE.
OD FRANCZYZOBIORCY OCZEKUJEMY
GOTOWOŚCI DO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI
GOSPODARCZEJ ORAZ POZYTYWNEGO
NASTAWIENIA DO KLIENTA.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania.
DOŁĄCZ DO NASZEGO
ZESPOŁU JAKO:
WŁAŚCICIEL WYSPY HANDLOWEJ
FRANCZYZOBIORCA

GALERIE HANDLOWE ODWIEDZA MIESIĘCZNIE PONAD 1,7 MILIONA OSÓB. WYSPA W GALERII HANDLOWEJ TO
DOSKONAŁE MIEJSCE DO PROWADZENIA WŁASNEGO BIZNESU.


WYSPA HANDLOWA ZAPEWNIA STAŁY DOSTĘP DO KLIENTÓW, DOGODNĄ LOKALIZACJE I ŁATWY DOJAZD. NASZE WYSPY HANDLOWE ZAPEWNIAJĄ ATRAKCYJNĄ EKSPOZYCJĘ TOWARU. SZACOWANY PRZYCHÓD Z WYSPY HANDLOWEJ TO 18 - 25 TYSIĘCY ZŁOTYCH MIESIĘCZNIE.

ASORTYMENT DOSTĘPNY NA NASZYCH WYSPACH HANDLOWYCH TO PUSZKI 300G (KURCZAK Z WOŁOWINĄ, KURCZAK JAGNIĘ) ORAZ PONAD 20 RODZAJÓW KARMY SUCHEJ W OPAKOWANIACH 100G, 2KG, 6KG. SAM WYBIERASZ ASORTYMENT NA SWOJĄ WYSPĘ. UDOSTĘPNIAMY CI KARMY SUCHE NA BAZIE WOŁOWINY ANGUS, JELENIA, KACZKI, ŁOSOSIA LUB DZIESIĄTEK RODZAJÓW KARM Z DODATKIEM DROBIU.

PRZEWIDYWANA SUMA INWESTYCJI
TO 19 TYSIĘCY ZŁOTYCH !
ŚRODKI TE PRZEZNACZANE SĄ NA ZAKUP WYSPY HANDLOWEJ
ORAZ JEJ POCZĄTKOWE ZATOWAROWANIE.
OD FRANCZYZOBIORCY OCZEKUJEMY
GOTOWOŚCI DO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI
GOSPODARCZEJ ORAZ POZYTYWNEGO
NASTAWIENIA DO KLIENTA.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania.
Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi osobami.
Zgodnie z art. 24 ust. 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) informujemy, że administratorem danych jest Green Investments Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A z siedzibą w Warszawie. Przedmiotowe dane przetwarzane są w celu niezbędnym do realizacji procesu rekrutacji oraz podjęcia działań przed zawarciem umowy i nie będą udostępniane innym odbiorcom danych. Obowiązek ich podania wynika z przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.) oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych. Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich poprawiania.

Ogłoszenie archiwalne