Wolontariusz Szlachetnej Paczki

 • Lublin, lubelskie
 • Specjalista
 • 23.08.2019
 • Ważna jeszcze 7 dni (do 22.09.2019)

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  SZLACHETNA PACZKA to jeden z największych i najskuteczniejszych programów społecznych w Polsce. Pomaga wyjść z biedy osobom znajdującym się w trudnej sytuacji i wspiera je w tym, by zaczęły samodzielnie radzić sobie w życiu.
   
  Tylko w ubiegłym roku w Paczce działało ponad 12 tys. wolontariuszy, a projekt połączył ponad 600 tys. osób! Dzięki temu pomoc materialna o wartości prawie 47 mln zł trafiła do niemal 17 tys. potrzebujących rodzin.
   
  • Fajnych ludzi, którzy mają inicjatywę i chcą zmieniać na lepsze świat wokół siebie
  • Lokalnych bohaterów, którzy mają odwagę i siłę, by bezinteresownie pomagać i odmieniać historie ludzi w potrzebie
  • Dynamicznych, odważnych, otwartych aktywistów, którzy – bez względu na swój wiek – chcą się rozwijać oraz wykorzystywać swoją energię i talenty do działania, które ma wielki sens
  • Ciebie, po prostu.
   

  DOCIERA DO RODZIN W POTRZEBIE

  Kontaktując się z instytucjami i korzystając z własnej wiedzy, dociera do osób żyjących w prawdziwej biedzie, w trudnej, niezawinionej sytuacji. Następnie opisuje ich historie i wskazuje rodziny, które otrzymają pomoc w ramach Szlachetnej Paczki.

  DAJE IMPULS DO ZMIANY


  Postawa i zaangażowanie wolontariusza są nieraz ważniejsze niż materialna pomoc. SuperW poprzez swoją pracę z rodziną i jej traktowanie, daje jej impuls do zmiany, stwarza szansę na pokonanie dotychczasowych trudności i na lepszą przyszłość.
   
   

  POMAGA MĄDRZE POMAGAĆ

  Łączy osoby, które nigdy nie spotkałyby się w innych okolicznościach. Inspiruje ludzi do podjęcia roli Darczyńcy i pomaga im przygotować wsparcie adekwatne do potrzeb konkretnej rodziny w potrzebie.

  BUDUJE SIEĆ WARTOŚCIOWYCH KONTAKTÓW OSOBISTYCH I ZAWODOWYCH

  Staje się ważnym członkiem lokalnej społeczności i buduje wyjątkowe relacje osobiste, zawodowe i biznesowe. Nawiązuje przyjaźnie i uczy się działania zespołowego. Jest członkiem wielkiej, paczkowej rodziny, łączącej tych, którzy chcą zmieniać świat na lepsze
   

  ROZWIJA SWOJE KOMPETENCJE

  W pracy z innymi wolontariuszami rozwija zdolności zarządcze, interpersonalne i komunikacyjne. Współpracuje
  z ludźmi, którzy wspierają Paczkę, bierze udział w szkoleniach.
   
   

  Jako Super W SZLACHETNEJ PACZKI:

  • Współtworzysz jeden z największych i najbardziej efektywnych programów społecznych w Polsce.
  • Dołączasz do ogólnopolskiej drużyny ludzi takich jak Ty, którzy zmieniają rzeczywistość – każdy w swoim lokalnym otoczeniu, a wszyscy razem w całej Polsce.
  • Zamieniasz swoją energię i talenty na pomoc, która ma sens – poprzez udział w efektywnie zaprojektowanym systemie mądrej pomocy.
  • Sprawiasz, że świat wokół Ciebie staje się lepszy, dajesz impuls do zmiany potrzebującym, pomagasz tym, którzy często mówią o sobie, że świat o nich zapomniał.
  • Zwiększasz swój potencjał, bierzesz udział w profesjonalnych szkoleniach, zdobywasz unikalne kompetencje cenione przez pracodawców: zarządzanie projektami i zespołem, planowanie, komunikacja, motywowanie.
  • Nawiązujesz wartościowe znajomości z najważniejszymi osobami w Twojej okolicy, co może owocować relacjami osobistymi, zawodowymi czy biznesowymi i przełożyć się na rozwój kariery
   
  • Zarządzania (ludźmi, projektami i czasem)
  • Pracy z mediami
  • Skutecznej komunikacji
  • Organizacji eventów
  • Pracy zespołowej
  • Pracy projektowej
  • Osiągania założonych celów
  • Budowania relacji
   
  • WPŁYW Twoje zaangażowanie będzie miało sens i da Ci ogromną satysfakcję
  • ROZWÓJ Zdobędziesz unikalne doświadczenie i poszerzysz swoje kompetencje
  • KONTAKTY Poznasz wyjątkowych ludzi i zbudujesz wartościowe relacje zawodowe i osobiste
   
   

  do zdobycia konkretnych kompetencji

  Odpowiedzialności, sprawczości i inicjatywy

  Traktowania trudności jako wyzwań, a nie barier

  Odwagi do tego, by kreować rzeczywistość, zamiast dostosowywać się do okoliczności

   
   
  Dla organizacji i przebiegu Szlachetnej Paczki bardzo ważne jest zebranie jak największej liczby zgłoszeń wolontariuszy w czerwcu! Dlatego nie czekaj – zgłoś się już dziś!
   
  Im szybciej do nas dołączysz, tym więcej na tym skorzystasz. Będziesz mógł uczestniczyć we wszystkich wdrożeniach i profesjonalnie przygotowanych szkoleniach dla wolontariuszy. Zyskasz czas na dobre zaplanowanie swojej pracy, poznanie zespołu i integrację z pozostałymi wolontariuszami. Doświadczysz też wszystkich ważnych wydarzeń, m.in. tzw. studniówki (uroczystego spotkania wolontariuszy na sto dni przed otwarciem Bazy Rodzin, czyli udostępnieniem internetowego rejestru, z którego darczyńcy Paczki wybierają osoby, dla których przy Twoim wsparciu przygotują dedykowaną pomoc), samego otwarcia Bazy oraz „Weekendu Cudów” – Wielkiego Finału Szlachetnej Paczki.
   

  Wolontariat w Paczce nie jest poświęcaniem się i nie chodzi w nim tylko o pomaganie, jest szansą na rozwijanie siebie, zdobywanie nowych kompetencji – w tym biznesowych. Jest też przemienianiem rzeczywistości i poznawaniem świetnych ludzi, z którymi można w życiu wiele zrobić.

  Aż 79 proc. naszych wolontariuszy uważa, że udział w projekcie to najważniejsze wydarzenie w ich życiu.