Oferta pracy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy
Oferta z szybkim aplikowaniem 
co to?
Na oferty z aktywnym „Aplikuj szybko” zaaplikujesz jednym kliknięciem. Korzystają one z danych używanych przez Ciebie przy ostatnim aplikowaniu. Jeśli jeszcze tego nie robiłaś/eś, nie przejmuj się. Za pierwszym razem trafisz na pełny formularz aplikowania.

Wychowawca do placówki opiekuńczo-wychowawczej

ZESPÓŁ DO OBSŁUGI PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH NR 1

 • Warszawa

  Warszawa, mazowieckie
 • ogłoszenie wygasło 15 dni temu
 • umowa o pracę
 • pełny etat
 • specjalista (Mid / Regular)
 • praca stacjonarna

Twój zakres obowiązków

 • Sprawowanie bezpośredniej opieki nad grupą wychowanków przebywających w placówce.

 • Kierowanie procesem wychowawczym dziecka.

 • Opracowywanie i realizacja Planu Pomocy Dziecka zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej oraz pozostałej dokumentacji w sprawie dziecka, w zgodzie z obowiązującymi przepisami.

 • Współpraca z rodziną dziecka, ze szkołami, sądami i pozostałymi instytucjami działającymi w zakresie pomocy społecznej, na rzecz powrotu dziecka do rodziny lub pozyskania dla dziecka rodzinnego środowiska zastępczego.

Nasze wymagania

 • Wykształcenie wyższe - na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, pedagogika specjalna, psychologia, nauki o rodzinie lub na innym kierunku, którego program obejmuje resocjalizację, pracę socjalną, pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą, albo, na dowolnym kierunku, uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie lub resocjalizacji.

 • Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.

 • Uregulowana sytuacja rodzicielska.

Mile widziane

 • Doświadczenie zawodowe w pracy z dziećmi i młodzieżą.

 • Szkolenia podnoszące kompetencje.

 • Komunikatywność, samodzielność, odporność na stres, łatwość nawiązywania kontaktów.

 • Szybkość w działaniu i podejmowaniu decyzji.

 • Umiejętność pracy w zespole.

To oferujemy

 • Pracę w doświadczonym, dynamicznym zespole.

 • Zdobywanie doświadczenia.

 • Stabilne warunki zatrudnienia - pensja do 28 każdego miesiąca, korzystanie z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, dodatek motywacyjny, dodatkowe wynagrodzenie roczne „13 pensja”.

 • Szkolenia oraz możliwość stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

 • Możliwość awansu zawodowego.

 • Praca zmianowa (weekendy, święta, praca w porze nocnej).

Miejsce pracy: placówka opiekuńczo-wychowawcza w Warszawie.

W treści zgłoszenia prosimy umieścić następującą formułę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych dla celów prowadzonej przez Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 1 w Warszawie rekrutacji na stanowisko wychowawcy. Zostałem/am poinformowany/a, że wyrażenie zgody jest dobrowolne oraz że mam prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed jej wycofaniem, stosownie do zapisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urzęd. Unii Europ. z dnia 04.05.2016 r. L 119/1)”