Ta oferta pracy jest nieaktualna od 285 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Wychowawca w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej

 • Kąty Wrocławskie, Wrocław, dolnośląskie pokaż mapę
 • Specjalista
 • 08.03.2018

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  Powiatowe Centrum Usług Społecznych w Kątach Wrocławskich

  Wychowawca w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej

  Miejsce pracy: Kąty Wrocławskie, Wrocław (okolice)

  Opis stanowiska:

  Powiatowe Centrum Usług Społecznych w Kątach Wrocławskich poszukuje osób na stanowisko wychowawcy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Praca w pełnym wymiarze godzin w systemie ciągłym polegająca na całodobowym zapewnieniu opieki małoletnim dzieciom, umowa o pracę.

  Wymagania odnośnie kwalifikacji:

  • wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub na innym kierunku, którego program obejmuje resocjalizację, pracę socjalną, pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą, albo na dowolnym kierunku, uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie lub resocjalizacji
  • Mile widziany 2-letni staż pracy

  W placówce opiekuńczo-wychowawczej z dziećmi może pracować osoba, która:

  • nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona,
  • wypełnia obowiązek alimentacyjny - w przypadku, gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego, nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  • jest zdolna do pracy w placówce opiekuńczo-wychowawczej, co zostało potwierdzone zaświadczeniem lekarskim o braku przeciwwskazań do tej pracy.

  Osoby zainteresowane, spełniające powyższe kwalifikacje, empatyczne i lubiące pracę z dziećmi zapraszamy do składania ofert (CV oraz list motywacyjny) klikając w przycisk aplikowania.

  Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Powiatowe Centrum Usług Społecznych w Kątach Wrocławskich z siedzibą w Kątach Wrocławskich zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922)”. Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.