Oferta pracy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy
Oferta z szybkim aplikowaniem 
co to?
Na oferty z aktywnym „Aplikuj szybko” zaaplikujesz jednym kliknięciem. Korzystają one z danych używanych przez Ciebie przy ostatnim aplikowaniu. Jeśli jeszcze tego nie robiłaś/eś, nie przejmuj się. Za pierwszym razem trafisz na pełny formularz aplikowania.

Wykładowca - Wydział Inżynierii Bezpieczeństwa i Ochrony Ludności

Szkoła Główna Służby Pożarniczej

 • Słowackiego 52/54
  Warszawa, mazowieckie
 • ogłoszenie wygasło 23 dni temu
 • Umowa o pracę
 • Pełny etat
 • Specjalista

Szkoła Główna Służby Pożarniczej

Słowackiego 52/54

Warszawa

jest publiczną uczelnią służb państwowych, kształcącą i wychowującą strażaków Państwowej Straży Pożarnej, funkcjonariuszy innych służb i straży oraz osoby cywilne w zakresie bezpieczeństwa powszechnego i ochrony ludności

Wykładowca - Wydział Inżynierii Bezpieczeństwa i Ochrony Ludności

Termin składania ofert: 16.08.2021 r.

ZAKRES OBOWIĄZKÓW:

Wykonywanie prac na rzecz Zakładu Elektroenergetyki (Katedra Techniki Pożarniczej)
w tym w szczególności:

 • wsparcie w prowadzeniu prac naukowo-badawczych;
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych na studiach dziennych i zaocznych, przy pensum wykładowcy (stanowisko dydaktyczne) równym 360 h z przedmiotów:
  - Elektrotechnika i Elektronika w Pożarnictwie,
  - Zagrożenia Elektroenergetyczne;
 • prowadzenie prac dyplomowych inżynierskich (w przypadku posiadania stopnia doktora);
 • współorganizacja konferencji, seminariów, współpraca ze stowarzyszeniami, realizacja prac zleconych;
 • pełnienie innych obowiązków na rzecz uczelni (praca w komisjach senackich i wydziałowych, zespołach roboczych).

WYMAGANIA ZWIĄZANE ZE STANOWISKIEM:

 • wykształcenie wyższe magisterskie w obszarze elektrotechniki, elektroniki, energetyki, fizyki lub pokrewnych, lub
 • wykształcenie wyższe magisterskie i udokumentowane doświadczenie zawodowe w ww. obszarach;
 • mile widziane doświadczenie badawcze i dydaktyczne;
 • dyspozycyjność, zainteresowanie kwestiami bezpieczeństwa w energetyce, w tym bezpieczeństwa porażeniowego i pożarowego;
 • chęć rozwoju osobistego.

UMIEJĘTNOŚCI:

 • znajomość języka angielskiego na poziomie min. B2;
 • mile widziana znajomość obsługi wyspecjalizowanych środowisk komputerowych (np. MatLAB, AdamView, Ansys).

Wszystkie niezbędne informacje znajdują się pod linkiem:

https://bip.sgsp.edu.pl/sgs/sluzba-i-praca-w-sgsp/oferty-pracynabor-do-sl/16335,ogloszenie-o-otwartym-konkursie-na-stanowisko-wykladowcy-w-Zakladzie-Elektroener.html

Osoby zainteresowane prosimy o złożenie kompletu dokumentów w zamkniętej kopercie w Kancelarii ogólnej SGSP lub przesłać drogą pocztową na adres: Szkoła Główna Służby Pożarniczej ul. Słowackiego 52/54, 01-629 Warszawa. Niezależnie od sposobu dostarczenia dokumentów na kopercie należy dopisać: wykładowca - Zakład Elektroenergetyki

bądź komplet dokumentów przesłać poprzez przycisk aplikowania, w tytule wiadomości proszę wpisać: Wykładowca - Zakład Elektroenergetyki

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • podanie o zatrudnienie;
 • curriculum vitae (przebieg dotychczasowej pracy oraz wykaz publikacji, jeżeli dotyczy) oraz dane w zakresie określonym w kwestionariuszu osobowym;
 • kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie z oświadczeniem o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną zwartą w niniejszym ogłoszeniu o konkursie;
 • oświadczenie o możliwości podjęcia pracy w SGSP jako podstawowym miejscu pracy zgodnie z przepisami ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478 z późn. zm.);
 • oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 113  ustawy z dnia 20 lipca 2018 r.  -  Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2021 poz. 478, z późn. zm.);
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych podanych dobrowolnie przez osobę ubiegającą się o zatrudnienie w dokumentach złożonych na potrzeby procesu rekrutacyjnego (tj. danych innych niż określone w art. 22.1 § 1 Kodeksu pracy).

Dokumenty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę. 

Skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami, którzy zostaną powiadomieni o terminie
i sposobie przeprowadzenia dalszego postępowania kwalifikacyjnego.

Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu będzie równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.

Nadesłanych dokumentów nie zwracamy (oferty odrzucone zostaną zniszczone).

Szkoła Główna Służby Pożarniczej nie zapewnia mieszkania.

Rozstrzygnięcie konkursu nie skutkuje nawiązaniem stosunku pracy.  Decyzję o zatrudnieniu podejmuje Rektor-Komendant.

Szkoła Główna Służby Pożarniczej zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez rozstrzygnięcia.

Ogłoszenie archiwalne