Oferta pracy

Z-ca Kierownika Produkcji

ZAKŁADY TŁUSZCZOWE w BODACZOWIE Sp. z o.o.O firmie

ZAKŁADY TŁUSZCZOWE w BODACZOWIE Sp. z o.o.

Kościelna

Bodaczów (pow. zamojski)

Zakłady Tłuszczowe w Bodaczowie
są jednym z największych
producentów olejów roślinnych
w Polsce,funkcjonujemy na rynku już od
prawie 60 lat. Jesteśmy częścią grupy
Glencore Agriculture, światowego lidera produkcji,
obsługi, przetwórstwa i wprowadzania na rynek artykułów
rolnych, takich jak zboża, nasiona, rośliny oleiste, nasiona
jadalnych roślin strączkowych, cukier, ryż, bawełna, oleje roślinne, śruty
oraz biodiesel. 
Więcej informacji na stronach: www.ztb.plwww.glencorepolska.pl

AKTUALNA OFERTA:

Z-ca Kierownika Produkcji (Dział Tłoczni i Ekstrakcji oleju)

MIEJSCE PRACY: BODACZÓW (POW. ZAMOJSKI)

Główne zadania:

Wparcie Kierownika Działu Tłoczni/Ekstrakcji:

 • Organizacja i koordynacja pracy działu zgodnie z ustalonymi planami Zakładu;
 • Realizacja zadań produkcyjnych zgodnie z planami i harmonogramem;
 • Współpraca przy opracowywaniu planów produkcyjnych;
 • Realizacja KPI (wydajność, produktywność, jakość, BHP);
 • Kontrola i wsparcie przy niezbędnych pracach naprawczych, montażowych, kontrolnych, certyfikacyjnych i konserwacyjnych itp.;
 • Ciągłe doskonalenie procesów i technologii produkcji w celu obniżenia kosztów, zwiększenia produktywności i jakości;
 • Zapewnienie przestrzegania obowiązujących norm bezpieczeństwa pracy, jakości produkcji i ochrony środowiska;
 • Wsparcie w zarządzaniu podległym personelem (ok. 24 osób);
 • Planowanie harmonogramów czasu pracy w zespole;
 • Nadzór nad uprawnieniami i szkoleniami podległych pracowników;
 • Cykliczne opracowywanie raportów wyników podległego wydziału;
 • Współpraca z innymi działami Zakładu (Magazyny, Jakość, Logistyka, Utrzymanie Ruchu, Kotłownia i Oczyszczalnia);
 • Podejmowanie działań mających na celu optymalizację produkcji oraz redukcję kosztów.

OCZEKIWANE KOMPETENCJE:

 • Wykształcenie wyższe techniczne związane z technologią i inżynierią produkcji, mile widziane doświadczenie zawodowe i menadżerskie z branży przemysłu przetwórstwa spożywczego;
 • Rozwinięte umiejętności zarządzania personelem, budowanie zaangażowanych zespołów;
 • Postawa proaktywna ukierunkowana na rozwiązywanie problemów;
 • Umiejętności analityczne;
 • Dobra znajomość pakietu MS Office - zwłaszcza Excel;
 • Znajomość j. angielskiego w stopniu komunikatywnym.

Oferujemy:

 • Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę;
 • Pracę w świetnej atmosferze i zespole ludzi pełnych pasji;
 • Bogaty system szkoleń umożliwiających rozwój osobisty i zawodowy;
 • Uczestnictwo w różnorodnych projektach i zdobycie specjalistycznego doświadczenia oraz praktycznej wiedzy w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku;
 • Bogaty Pakiet świadczeń socjalnych – bony świąteczne, pikniki, dopłaty do wypoczynku urlopowego, dopłaty do wypoczynku dla dzieci;
 • Opieka medyczna LUXMED.


W celu aplikowania prosimy o skorzystanie z przycisku aplikowania.
 
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi Kandydatami

 

Szczegółowe informacje:

 1. Podstawa prawna : Rozporządzenie  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  („RODO”), art. 6 ust. 1 lit. a – zgoda
 2. Administrator danych osobowych:
  Zakłady Tłuszczowe w Bodaczowie Sp. z o.o., ul. Cypriana Kamila Norwida 2, 80-280 Gdańsk
  Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
  KRS 0000045433, Kapitał zakładowy: 7 000 000 zł, NIP: 563 20 78 401
 3. Cel i okres przetwarzania danych: realizacja obecnego procesu rekrutacyjnego oraz – w przypadku wyrażenia dodatkowej zgody – do celów przyszłych procesów rekrutacyjnych prowadzonych w okresie roku od dnia złożenia dokumentów rekrutacyjnych.
 4. Rodzaj danych:  Dane identyfikacyjne kandydata, dane adresowe, dane o wykształceniu, stażu pracy, uprawnieniach zawodowych.
 5. Odbiorcy danych  osobowych: pracownicy działu Zasobów Ludzkich Administratora oraz podmioty dostarczające systemy teleinformatyczne do celów rekrutacji.
Zapewnienie Administratora o rzetelności i przejrzystości przetwarzania danych:
 • Państwa dane osobowe będą zabezpieczane poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanym z przetwarzaniem tych danych.
 • Zapewniamy Państwu prawo dostępu do tych danych. Mogą je Państwo sprostować, żądać ich usunięcia (o ile nie sprzeciwia się to odpowiednim przepisom prawa polskiego), lub żądać ograniczenia ich przetwarzania. Przysługuje Państwu również prawo do przenoszenia danych do innego administratora.
 • Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych.
 • Kontakt w temacie realizacji praw osób fizycznych: [email protected]

 

Ogłoszenie archiwalne

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy