Zaopatrzeniowiec

 • pomorskie
 • Specjalista
 • 19.06.2019
 • Ważna jeszcze 2 dni (do 19.07.2019)

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  EL-MARK Sp. z o.o. Sp.kom.

  El-Mark z siedzibą w Wejherowie działa na rynku od 30 lat. Firma specjalizuje się m. in. w pracach z zakresu budowy linii kablowych i napowietrznych sieci elektroenergetycznych nn, SN i WN, budowy infrastruktury drogowej dla farm wiatrowych, robót elektrycznych i budowy GPZ. 

  Obecnie pragniemy zatrudnić osobę na stanowisko:

  Zaopatrzeniowiec

  Osoba zatrudniona na tym stanowisku odpowiedzialna będzie za:

  • Zakupy i odbiór towaru ze sklepów i hurtowni
  • Załadunek i rozładunek zakupionych towarów
  • Przygotowanie materałów do wysyłki
  • Rozdysponowanie na poszczególne budowy
  • Opisywanie faktur kosztowych
  • Osobista dostawa materiałów na budowę w sytuacjach awaryjnych
  • Poszukiwanie nowych dostawców
  • Bieżące wsparcie administracyjne
  • Dbałość o sprzęt budowlany
  • Dbałość o teren zakładu

  Wymagania:

  • Prawo jazdy kat. B, mile widziane B+E
  • Umiejętność poruszania się po internecie
  • Znajomość powiatu wejherowskiego
  • Zaangażowanie i chęci do pracy

  Oferujemy:

  • stabilne warunki zatrudnienia
  • umowę o pracę
  • wynagorodzenie w opraciu o system stały i premiowy
  • pracę w przyjaznej atmosferze

  Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania.

  Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez El-mark Sp. z o.o. Sp. kom.  z siedzibą w Wejherowie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922)”.
  Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.

  Informujemy, że Administratorem danych jest El-mark Sp. z o.o. Sp.kom.  z siedzibą w Wejherowie przy ul. Tartacznej 3. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.


  Klikając w przycisk „Aplikuj”, „Aplikuj teraz” lub w inny sposób wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do El-mark Sp. z o.o. Sp.kom z siedzibą w Wejherowie przy ul. Tartacznej 3 (Pracodawca, Administrator danych), zgadzasz się na przetwarzanie przez Pracodawcę/Administratora danych Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

  INFORMACJA OD PRACODAWCY/ADMINISTRATORA DANYCH
  Jeżeli chcesz, aby Twoje CV zostało wykorzystane podczas innych rekrutacji prowadzonych przez tego Pracodawcę, umieść dodatkowo w CV następującą zgodę: „Zgadzam się na przetwarzanie przez El-mark Sp. z o.o. Sp. kom. z siedzibą w Wejherowie przy ul. Tartacznej 3 danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów przyszłych rekrutacji.”.
  W każdym czasie możesz cofnąć swoją zgodę, kontaktując się z Pracodawcą pod adresem e-mail [email protected]
  Twoje dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych (według wymogów ogłoszenia), są przetwarzane w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. Twój wizerunek) przetwarzamy na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, którą wyraziłaś/eś wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.
  Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe zawarte w zgłoszeniu rekrutacyjnym także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji. W tym celu będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi.
  Masz prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych (na których przetwarzanie wyraziłeś zgodę) do innego administratora danych. Masz także prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (w przyszłości: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu przez okres nie dłuższy niż 365 dni od momentu otrzymania aplikacji, a gdy wyraziłaś/eś zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach przez okres nie dłuższy niż 2 lata od momentu otrzymania aplikacji. Ponadto Twoje dane osobowe możemy przechowywać dla celów ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z procesem rekrutacji przez okres nie dłuższy niż 3 lata dni od momentu otrzymania aplikacji.
  Nie przekazujemy Twoich danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.
  W razie pytań możesz się z nami skontaktować pod adresem e-mail [email protected] 

  Pełną informację odnośnie przetwarzania Twoich danych osobowych znajdziesz tutaj.