Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki

Zastępca Dyrektora ds. Administracji i Rozwoju

Instytut Centrum Zdrowia Matki PolkiO firmie

Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki

Rzgowska 281/289

Łódź

Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi
zatrudni pracownika na stanowisko
Zastępcę Dyrektora ds. Administracji i Rozwoju
Miejsce pracy: Łódź

Opis stanowiska:

 • Koordynacja i nadzór nad pracą Sekcji ds. Programów Infrastrukturalnych , Działu Zarządzania Infrastrukturą, Sekcją Eksploatacji Technicznej, Sekcją Czystości i Transportu Wewnętrznego, Sekcją Informatyki;
 • Nadzór nad całością działań gospodarczych, inwestycyjnych i remontowych oraz analiza kosztów na te cele;
 • Pozyskiwanie dotacji i funduszy unijnych na finansowanie projektów inwestycyjnych, nadzór nad wdrażaniem i rozliczaniem środków zewnętrznych;
 • Sporządzanie analiz, przygotowywanie wniosków w zakresie gospodarki nieruchomościami oraz nadzór nad wymaganą przepisami prawa dokumentacją i sprawozdawczością w nadzorowanych działach;
 • Nadzór nad opracowaniem dokumentacji techniczno-kosztorysowej oraz prawidłowym zawieraniem umów z poszczególnymi wykonawcami zgodnie z zakresem obowiązków;
 • Nadzór nad realizowaniem przez podległe jednostki organizacyjne kierunków programowych, stosowanie intensywnych technik organizacyjnych zmierzających do optymalnego wykorzystania zasobów osobowych zgodnie z wymogami ustawowymi;
 • Zapewnienie prawidłowej obsługi administracyjnej Instytutu;
 • Nadzór nad organizacją i planowaniem infrastruktury terenów szpitalnych, nadzór nad realizacją inwestycji, remontów, konserwacją obiektów i urządzeń technicznych Instytutu oraz nadzór  nad przestrzeganiem zasad racjonalnej gospodarki materiałowej, a także wdrażanie efektywnych rozwiązań technicznych i organizacyjnych mających na celu obniżenie kosztów;
 • Nadzór nad całością spraw dotyczących ochrony przeciwpożarowej oraz gospodarki odpadami Instytutu;
 • Administrowanie nieruchomościami, obiektami i budynkami stanowiącymi własność bądź będącymi w użytkowaniu Instytutu.

Wymagania:

 1. Wykształcenie wyższe
 2. Minimum 3 lata doświadczenia w pracy na stanowisku kierowniczym .
 3. Umiejętność obsługi komputera, znajomość oprogramowania  MS Office.
 4. Umiejętność zarządzania budżetem.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 1. CV;
 2. Oświadczenie kandydata: „„Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a RODO oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora danych, którym jest Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi, wszystkich moich danych osobowych zawartych w przedłożonych dokumentach, w tym mojego wizerunku (o ile zostało umieszczone zdjęcie) w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji”.

Zgłoszenia kandydatów przyjmujemy:

 • w Dziale Kadr i Płac ICZMP w Łodzi, Szpital Ginekologiczno - Położniczy
 • ul. Rzgowska 281/289 – pok. 5a
 • pocztą na adres Instytut CZMP Dział Kadr i Płac 93-338 Łódź, ul. Rzgowska 281/289.
 • za pomocą przycisku Aplikowania

Informujemy, że nawiążemy kontakt z wybranymi kandydatami, a nadesłanych dokumentów nie zwracamy.

Zgłoszenia kandydatów przyjmujemy:

 • w Dziale Kadr i Płac ICZMP w Łodzi, Szpital Ginekologiczno - Położniczy ul. Rzgowska 281/289 – pok. 5a.
 • pocztą na adres Instytut CZMP Dział Kadr i Płac 93-338 Łódź, ul. Rzgowska 281/289.
 • za pomocą przycisku Aplikowania.

 

Informujemy, że nawiążemy kontakt z wybranymi kandydatami, a nadesłanych dokumentów nie zwracamy.
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania.

Dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone własnoręcznie podpisaną klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych również na potrzeby przyszłych rekrutacji, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”. 

Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi
zatrudni pracownika na stanowisko
Zastępcę Dyrektora ds. Administracji i Rozwoju

Opis stanowiska:

 • Koordynacja i nadzór nad pracą Sekcji ds. Programów Infrastrukturalnych , Działu Zarządzania Infrastrukturą, Sekcją Eksploatacji Technicznej, Sekcją Czystości i Transportu Wewnętrznego, Sekcją Informatyki;
 • Nadzór nad całością działań gospodarczych, inwestycyjnych i remontowych oraz analiza kosztów na te cele;
 • Pozyskiwanie dotacji i funduszy unijnych na finansowanie projektów inwestycyjnych, nadzór nad wdrażaniem i rozliczaniem środków zewnętrznych;
 • Sporządzanie analiz, przygotowywanie wniosków w zakresie gospodarki nieruchomościami oraz nadzór nad wymaganą przepisami prawa dokumentacją i sprawozdawczością w nadzorowanych działach;
 • Nadzór nad opracowaniem dokumentacji techniczno-kosztorysowej oraz prawidłowym zawieraniem umów z poszczególnymi wykonawcami zgodnie z zakresem obowiązków;
 • Nadzór nad realizowaniem przez podległe jednostki organizacyjne kierunków programowych, stosowanie intensywnych technik organizacyjnych zmierzających do optymalnego wykorzystania zasobów osobowych zgodnie z wymogami ustawowymi;
 • Zapewnienie prawidłowej obsługi administracyjnej Instytutu;
 • Nadzór nad organizacją i planowaniem infrastruktury terenów szpitalnych, nadzór nad realizacją inwestycji, remontów, konserwacją obiektów i urządzeń technicznych Instytutu oraz nadzór  nad przestrzeganiem zasad racjonalnej gospodarki materiałowej, a także wdrażanie efektywnych rozwiązań technicznych i organizacyjnych mających na celu obniżenie kosztów;
 • Nadzór nad całością spraw dotyczących ochrony przeciwpożarowej oraz gospodarki odpadami Instytutu;
 • Administrowanie nieruchomościami, obiektami i budynkami stanowiącymi własność bądź będącymi w użytkowaniu Instytutu.

Wymagania:

 1. Wykształcenie wyższe
 2. Minimum 3 lata doświadczenia w pracy na stanowisku kierowniczym .
 3. Umiejętność obsługi komputera, znajomość oprogramowania  MS Office.
 4. Umiejętność zarządzania budżetem.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 1. CV;
 2. Oświadczenie kandydata: „„Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a RODO oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora danych, którym jest Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi, wszystkich moich danych osobowych zawartych w przedłożonych dokumentach, w tym mojego wizerunku (o ile zostało umieszczone zdjęcie) w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji”.

Zgłoszenia kandydatów przyjmujemy:

 • w Dziale Kadr i Płac ICZMP w Łodzi, Szpital Ginekologiczno - Położniczy
 • ul. Rzgowska 281/289 – pok. 5a
 • pocztą na adres Instytut CZMP Dział Kadr i Płac 93-338 Łódź, ul. Rzgowska 281/289.
 • za pomocą przycisku Aplikowania

Informujemy, że nawiążemy kontakt z wybranymi kandydatami, a nadesłanych dokumentów nie zwracamy.

Zgłoszenia kandydatów przyjmujemy:

 • w Dziale Kadr i Płac ICZMP w Łodzi, Szpital Ginekologiczno - Położniczy ul. Rzgowska 281/289 – pok. 5a.
 • pocztą na adres Instytut CZMP Dział Kadr i Płac 93-338 Łódź, ul. Rzgowska 281/289.
 • za pomocą przycisku Aplikowania.

 

Informujemy, że nawiążemy kontakt z wybranymi kandydatami, a nadesłanych dokumentów nie zwracamy.
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania.

Dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone własnoręcznie podpisaną klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych również na potrzeby przyszłych rekrutacji, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”. 

Ogłoszenie archiwalne