Zastępca dyrektora ds. naukowych

 • Kraków, małopolskie pokaż mapę
 • Dyrektor/Prezes
 • 21.05.2019
 • Ważna jeszcze 0 dni (do 20.06.2019)

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  INSTYTUT ROZWOJU MIAST I REGIONÓW

  Jesteśmy instytucją publiczną (instytutem badawczym) zatrudniającą kilkadziesiąt osób, prowadzącą działalność badawczą, która w ostatnich latach przechodzi dynamiczny rozwój. Istotną część naszej działalności stanowi współpraca zagraniczna i realizacja projektów badawczo-rozwojowych i naukowych. Główne obszary działalności koncentrują się wokół tematyki miejskiej, rozwoju lokalnego i regionalnego, kształtowania przestrzeni. Współpracujemy z samorządami różnego szczebla oraz podmiotami administracji centralnej, a także szkołami wyższymi, organizacjami pozarządowymi i biznesem.

  Zastępca dyrektora ds. naukowych

  Miejsce pracy: Kraków

  Zakres zadań:

  • nadzór merytoryczny nad planowaniem i realizacją badań naukowych
  • prowadzenie wspólnie z Radą Naukową oceny aktywności kadry naukowej Instytutu
  • koordynacja merytoryczna współpracy naukowej z instytucjami krajowymi i  zagranicznymi
  • inne zadania powierzone przez dyrektora Instytutu wynikające z potrzeb i organizacji naukowej i badawczo-rozwojowej pracy Instytutu.

  Osoba chcąca ubiegać się o to stanowisko powinna:

  • posiadać stopień naukowy dr habilitowanego lub tytuł naukowy profesora
  • posiadać w dorobku przynajmniej 6 publikacji naukowych z zakresu dyscyplin: geografia i gospodarka przestrzennej i/lub urbanistyka w tym min. 3 w zagranicznych czasopismach naukowych
  • znać język angielski
  • dodatkowym atutem będzie doświadczenie w kierowaniu projektami naukowymi lub badawczo-rozwojowymi,            w tym międzynarodowymi 

  Z zatrudnieniem w Instytucie będzie wiązała się konieczność podpisania:

  • umowy o zakazie prowadzenia działalności konkurencyjnej
  • oświadczenie o reprezentowanej dyscyplinie naukowej: geografia i gospodarka przestrzenna lub architektura           i urbanistyka
  • oświadczenie upoważniające IRMiR do zaliczenia do liczby pracowników prowadzących działalność naukową, tzw. liczby N.

  Oferujemy:

  • możliwość zatrudnienia na stanowisku naukowym profesora IRMiR
  • umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy poprzedzoną okresem próbnym
  • dodatkową opiekę medyczną – częściowo odpłatną
  • pakiet sportowy – częściowo odpłatny

  Wymagane dokumenty:

  • CV
  • list motywacyjny
  • wykaz dorobku naukowo-badawczego w tym: publikacji naukowych, prac niepublikowanych, staży naukowych i zawodowych, uczestnictwo w projektach naukowo-badawczych,                 

  Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania.

  Prosimy o dołączenie do aplikacji następującej klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 677 ze zm.)".

  Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.) administratorem danych osobowych jest Instytut Rozwoju Miast i Regionów z siedzibą w Warszawie (03-728), ul.  Targowa 45, zwana dalej IRMiR. Dane osobowe kandydatów przetwarzane będą w celu rekrutacji i nie będą udostępniane innym odbiorcom. Kandydat do pracy posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie IRMiR danych osobowych jest dobrowolne. Na podstawie art. 32 ust. 1 pkt 7 ustawy o ochronie danych osobowych kandydatom do pracy przysługuje prawo wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację, jak również – na podstawie art. 32 ust. 1 pkt 8 ustawy o ochronie danych osobowych prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach rekrutacji lub przekazywania ich innemu administratorowi danych. IRMiR nie odsyła zgłoszonych aplikacji. W przypadku ich nieodebrania przez 14 dni, po zakończeniu rekrutacji aplikacje zostaną zniszczone.