Oferta pracy

KLAUZULA INFORMACYJNA O DANYCH OSOBOWYCH Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Just Fit sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (30-133) przy ul. Juliusza Lea 116, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Środmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000598055 (dalej jako: „Administrator”). W sprawie związanych z przetwarzaniem danych osobowych, Administrator prosi o kontakt na adres siedziby: Just Fit Sp. z o.o., ul. J. Lea 116, 30-133 Kraków. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) (w przypadku umowy współpracy, umowy zlecenia lub umowy o dzieło) lub na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) w zw. z art. 221 § 1 Kodeksu pracy. W przypadku zamieszczenia danych niewymaganych w ogłoszeniu, lub wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych dla realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych, podstawą przetwarzania jest zgoda – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Przesłanie danych osobowych w zakresie szerszym, niż wynikający z ogłoszenia, stanowi zgodę na przetwarzanie tych danych w celu przeprowadzenia rekrutacji. Zgoda może zostać w każdej chwili wycofana, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Administrator nie będzie udostępniał Pani/Pana danych osobowych innym podmiotom (odbiorcom). Administrator nie będzie przekazywał Pani/Pana danych osobowych do państw trzecich. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania procesu rekrutacji, a w przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych dla realizacji przyszłych procesów rekrutacji przez okres 2 lat albo do czasu cofnięcia udzielonej zgody. Ma Pani/Pan prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych. W przypadku gdy wyraziła Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla realizacji przyszłych procesów rekrutacji ma Pani/Pan prawo do przenoszenia danych, obejmujące uprawnienie do otrzymania danych i przesłania ich innemu administratorowi lub do żądania, w razie możliwości technicznych, przesłania tych danych bezpośrednio innemu administratorowi. Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcia zgody dokonuje się poprzez kontakt na adres siedziby: Just Fit Sp. z o.o., ul. J. Lea 116, 30-133 Kraków. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla wzięcia udziału w procesie rekrutacji.
Oferta z szybkim aplikowaniem 
co to?
Na oferty z aktywnym „Aplikuj szybko” zaaplikujesz jednym kliknięciem. Korzystają one z danych używanych przez Ciebie przy ostatnim aplikowaniu. Jeśli jeszcze tego nie robiłaś/eś, nie przejmuj się. Za pierwszym razem trafisz na pełny formularz aplikowania.
just fit sp. z o.o.

Zastępca Dyrektora Finansowego

just fit sp. z o.o.O firmie

 • Kraków

  Kraków, małopolskie
 • Ważna jeszcze 7 dni
  do: 19 maj 2021
 • umowa o pracę
 • pełny etat
 • dyrektor

Twój zakres obowiązków

 • kształtowanie i realizacja strategii finansowej oraz wspomaganie procesów decyzyjnych

 • nadzór nad pracą działu finansowo-księgowego grupy spółek

 • opracowywanie analiz, przygotowywanie modeli biznesowych dotyczących projektów inwestycyjnych, pozyskiwanie środków i finansowania, ocena ryzyka finansowego inwestycji

 • przygotowywanie cyklicznych raportów zarządczych oraz analiz finansowych, proponowanie optymalizacji i usprawnień

 • tworzenie i utrzymanie wewnętrznych standardów i procedur zgodnych z wymogami firmy w zakresie sprawozdawczości, controllingu, budżetowania, przepływów gotówkowych

 • odpowiedzialność za płynność finansową

 • nadzór i koordynacja przygotowania budżetu finansowego i kontrola jego zgodności z planem finansowym

 • zarządzanie ryzykiem finansowym i podatkowym

 • optymalizowanie struktury kosztów i poziomu majątku obrotowego

 • uczestnictwo w badaniu sprawozdań finansowych

 • inicjowanie działań mających na celu poprawę rentowności.

Nasze wymagania

 • wykształcenie wyższe ekonomiczne

 • minimum 3 letnie doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku

 • doświadczenie w zarządzaniu finansami, planowaniu finansowym, sprawozdawczości zarządczej, analizie ekonomiczno-finansowej, budżetowaniu, zarządzaniu kosztami

 • bardzo dobra znajomość UoR oraz prawa podatkowego

 • doświadczenie w kierowaniu pracownikami i organizacji pracy zespołu

 • odpowiedzialność i inicjatywa w podejmowaniu zadań

 • umiejętność strategicznego i analitycznego myślenia, estymacji wyników oraz oceny projektów inwestycyjnych

 • umiejętność partnerskiej współpracy z pozostałymi działami firmy.

To oferujemy

 • stabilne warunki zatrudnienia

 • ciekawą pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie

 • pozapłacowe świadczenia pracownicze

 • możliwość rozwoju zawodowego

 • przyjazną atmosferę w młodym zespole współpracowników.

just fit sp. z o.o.

Fitness Platinium to najpopularniejsza w Małopolsce sieć siłowni i klubów fitness. Posiadamy ponad 12 lat bogatego doświadczenia, dziesięć placówek w Krakowie, tysiące metrów kwadratowych powierzchni i wielu zadowolonych klientów.

Przewiń do profilu firmy