Zastępca Dyrektora Pionu Wody

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie Spółka Akcyjna

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie Spółka Akcyjna

plac Sokratesa Starynkiewicza 5

Ochota

Warszawa

Twój zakres obowiązków

 • współudział w zarządzaniu przebiegiem procesów związanych z realizacją celów statutowych i realizacją strategii Spółki w obszarze odpowiedzialności Pionu

 • współudział w organizowaniu pracy podległych komórek organizacyjnych oraz kontrolowanie prawidłowego wykonywania zadań i przestrzegania dyscypliny pracy przez podległych pracowników, w celu zapewnienia wysokiej efektywności wykorzystania powierzonych zasobów ludzkich, sprzętowych, materiałowych i finansowych

 • współudział w przygotowywaniu działań systemowych, programów i szczegółowych rozwiązań, służących wdrażaniu strategii Spółki w zakresie kompetencji Pionu, w tym projektowanie, wdrażanie i nadzorowanie przepisów wewnętrznych

 • współudział w inicjowaniu nowych przedsięwzięć w zakresie nadzorowanego obszaru, podejmowanie kluczowych decyzji w zakresie realizowanych zadań

 • współudział w opracowywaniu oraz nadzór nad realizacją planów strategicznych i operacyjnych, sporządzanych na potrzeby Pionu oraz Spółki, w tym kontrola i akceptacja zadań zgłaszanych przez podległe komórki do planu gospodarczego Spółki

 • sprawowanie kontroli funkcjonalnej w kierowanym obszarze Pionu

 • zapewnianie terminowego opracowywania sprawozdań, analiz i raportów z działalności Pionu, w celu zapewniania informacji zarządczej organom Spółki, jak również realizacji obowiązków sprawozdawczych Spółki względem odbiorców zewnętrznych

 • współudział w projektowaniu, koordynacji i bezpośrednim prowadzeniu polityki personalnej Pionu, w celu zapewnienia motywacji, rozwoju zawodowego i efektywnej pracy podległych pracowników w celu podnoszenia jakości usług świadczonych przez Spółkę

 • współpraca z przedstawicielami innych jednostek i komórek organizacyjnych w celu zapewnienia spójności działań oraz osiągania jak najlepszych wyników działalności Spółki

Nasze wymagania

 • wykształcenie wyższe kierunkowe (wydział instalacji budowlanych, hydrotechniki i inżynierii środowiska, lub inżynierii sanitarnej)

 • minimum 5-letnie doświadczenie na stanowisku kierowniczym, w tym 3-letnie w zarządzaniu personelem

 • bardzo dobra, praktyczna znajomość przepisów prawa w zakresie Prawa Wodnego, Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków

 • doświadczenie zawodowe w zakresie zaawansowanych procesów uzdatniania wody i eksploatacji dużej stacji uzdatniania

 • Wysoki poziom wiedzy/ kompetencji zawodowych popartych wymiernym dorobkiem zawodowym lub wysoki poziom kompetencji menadżerskich

 • odporność na stres i umiejętność funkcjonowania w sytuacjach stresujących

 • efektywne zarządzanie czasem własnym oraz Zespołu

 • otwartość i nastawienie na współpracę

 • bardzo dobra znajomość aplikacji MS Office

 • znajomość angielskiego na poziomie B2/C1

 • znajomość systemów zarządzania majątkiem z uwzględnieniem rozwiązań klasy GIS

 • prawo jazdy kategorii B

To oferujemy

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę

 • pracę w oparciu o wartości wynikające z ponad 135-letniej tradycji

 • atrakcyjne premie wynikające z systemu ocen pracowniczych oraz zarządzania przez cele

 • kursy zawodowe, szkolenia specjalistyczne oraz rozwijające tzw. kompetencje miękkie

 • dofinansowanie do nauki, w tym uzupełnienie wykształcenia średniego lub wyższego - studia inżynierskie, magisterskie, podyplomowe, a nawet doktoranckie

 • możliwość skorzystania z prywatnej opieki medycznej, karty sportowej oraz grupowego ubezpieczenia na życie

 • bogaty pakiet świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (m.in dofinansowanie do wczasów pod gruszą)

 • uczestnictwo w różnych sekcjach sportowych (piłkarska, koszykówki, siatkarska, spławikowa, tenisa stołowego, lekkoatletyczna, kolarska)

Benefity

 • dofinansowanie zajęć sportowych

 • prywatna opieka medyczna

 • dofinansowanie szkoleń i kursów

 • ubezpieczenie na życie

 • firmowa drużyna sportowa

 • preferencyjne pożyczki

 • dofinansowanie wypoczynku

 • dofinansowanie wakacji dzieci

 • możliwość uzyskania uprawnień

W przypadku zaproszenia na kolejny etap rekrutacji wymagane będzie przedstawienie dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie Spółka Akcyjna

Dlaczego warto pracować w MPWiK w m. st. Warszawie?

Jesteśmy firmą o 135 letniej tradycji!

Jesteśmy firmą z misją – każdego dnia dostarczamy mieszkańcom aglomeracji warszawskiej ponad 300 milionów litrów smacznej i czystej wody!

Jesteśmy nowoczesną firmą z wizją – stosujemy innowacyjne technologie i stale się rozwijamy!

Przewiń do profilu firmy