Zastępca Dyrektora w Biurze Zamówień Publicznych

METRO WARSZAWSKIE Sp. z o.o.O firmie

 • Warszawa
  Warszawa, mazowieckie
 • Ogłoszenie wygasło 23 dni temu
 • Umowa o pracę
 • Pełny etat
 • Dyrektor

METRO WARSZAWSKIE Sp. z o.o.

Warszawa

Metro Warszawskie Sp. z o.o. jest dynamicznie rozwijającym się przedsiębiorstwem, dysponującym wieloletnim doświadczeniem w zakresie przewozów pasażerskich, zarządzania, organizacji i realizacji budowy. Metro Warszawskie Sp z o.o. jako podmiot prawa handlowego, którego właścicielem jest Miasto Stołeczne Warszawa, świadczy usługi przewozów pasażerskich koleją podziemną w Warszawie. Jednocześnie, jako inwestor zastępczy na zlecenie m.st. Warszawy przygotowuje i nadzoruje całość procesu inwestycyjnego przy rozbudowie stołecznego metra – największej inwestycji komunikacyjnej w stolicy i jedynej w Polsce. Swoim pracownikom oferuje ciekawą i pełną wyzwań pracę w nowocześnie zarządzanej firmie.

Metro Warszawskie Sp. z o.o. prowadzi nabór pracowników na stanowisko:

ZASTĘPCA DYREKTORA W BIURZE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Opis stanowiska:

 • Prowadzenie spraw związanych z realizacją zamówień publicznych udzielanych w trybach konkurencyjnych i niekonkurencyjnych,
 • Kontrola procedowanych postępowań w szczególności w zakresie zgodności z Prawem zamówień publicznych, powszechnie obowiązującymi przepisami prawa i przepisami wewnętrznymi Spółki,
 • Przygotowanie (na podstawie zatwierdzonych do realizacji wniosków o udzielenie zamówienia publicznego) i odpowiedzialność za skompletowanie dokumentów niezbędnych do wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia realizowanego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych lub wewnętrznych zasad udzielania zamówień;
 • Opiniowanie i kontrola projektów umów na usługi, dostawy i roboty budowlane zgodnie z obowiązującą w MW Sp. z o.o. procedurą;
 • Nadzór nad archiwizacją dokumentacji postępowań zakończonych;
 • Nadzór nad sporządzaniem sprawozdań z zakresu udzielonych przez MW Sp. z o.o. zamówień publicznych;
 • Sprawdzanie kompletności dokumentów składanych przez wykonawców, wymaganych przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych oraz wewnętrznymi zasadami udzielania zamówień publicznych;
 • Pełnienie funkcji przewodniczącego komisji przetargowej oraz w miarę potrzeb - pełnienie funkcji sekretarza komisji przetargowych na podstawie zatwierdzonego na wniosku o udzielenie zamówienia składu komisji, w szczególności:
  • udzielanie wykonawcom wyjaśnień dotyczących prowadzonego postępowania w uzgodnieniu z przewodniczącym komisji przetargowej, po uzyskaniu stanowiska komórki merytorycznej,
  • prowadzenie dokumentacji postępowania,
  • przygotowywanie do publikacji informacji o postępowaniu i jego wyniku (w przypadkach, kiedy obowiązek ten wynika z obowiązujących przepisów),
  • zawarcie umowy z wykonawcą wybranym w prowadzonym postępowaniu,
 • Przygotowywanie wymaganych przepisami prawa wystąpień do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych;
 • Reprezentowanie Zamawiającego jako Pełnomocnik przed Sądami Okręgowymi oraz Krajową Izbą Odwoławczą.

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe – mile widziane prawnicze lub ekonomiczne,
 • Ukończone szkolenia, kursy, studia podyplomowe w zakresie prawa zamówień publicznych,
 • Znajomość ustaw: Prawo zamówień publicznych, Prawo budowlane, Kodeks cywilny,
 • Min. 5 – letnie doświadczenie zawodowe w zamówieniach publicznych po stronie Zamawiającego w tym min. 3-letnie na stanowisku kierowniczym, w bezpośrednim zarządzaniu zespołem pracowników komórki (biuro, wydział itp.) zajmującej się udzielaniem zamówień publicznych,
 • Zdolności analityczne i bardzo dobra organizacja pracy,
 • Odpowiedzialność i umiejętność pracy pod presja czasu,
 • Rzetelność i odpowiedzialność w wykonywaniu powierzonych zadań.

Oferujemy:

 • Stabilne warunki zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę,
 • Szkolenie i wdrożenie w zakresie wykonywanych obowiązków,
 • Możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji,
 • Miłą atmosferę pracy w stale rozwijającym się przedsiębiorstwie,
 • Bogaty pakiet świadczeń socjalnych,
 • Bilet na wszystkie środki komunikacji miejskiej na 1 i 2 strefę.

Zainteresowani proszeni są o składanie aplikacji za pomocą:

Aplikacje należy składać do dnia 09 kwietnia 2020r.

Informujemy, że kontaktować będziemy się tylko z wybranymi kandydatami,
przesłanych aplikacji nie zwracamy.

Zastrzegamy możliwość wcześniejszego zakończenia procesu rekrutacji.

Ogłoszenie archiwalne

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy