Oferta pracy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy

Zastępca Dyrektora w Dziale Audytu i Kontroli po stronie NCBR

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Nowogrodzka 47A

Śródmieście

Warszawa

Twój zakres obowiązków

 • koordynowanie zadań audytowych, zgodnie z planem audytu oraz poza planem;

 • zarządzanie procesem kontroli wewnętrznej (przygotowanie planu, monitorowanie realizacji, nadzór nad przygotowaniem dokumentacji pokontrolnej);

 • monitorowanie działań podjętych przez kierowników komórek organizacyjnych w celu wdrożenia zaleceń audytu/kontroli oraz stopnia ich realizacji poprzez nadzorowanie czynności sprawdzających;

 • identyfikowanie i ocena ryzyk w obszarach działalności Centrum związanych z planowaniem zadań audytu i kontroli wewnętrznej oraz zgłaszanie uwag i weryfikacja Rejestru ryzyk (RR) prowadzonego w NCBR.

Nasze wymagania

 • wykształcenie wyższe

 • min. 5 letnie doświadczenie zawodowe w obszarze kontroli, w tym kontroli wewnętrznej

 • min. 5 letnie doświadczenie na stanowisku kierowniczym

 • udokumentowane doświadczenie w realizowani kontroli w jednostkach budżetowych, w ich organizowaniu i zarządzaniu nimi na poziomie organizacji

 • doświadczenie w zarządzaniu projektami

 • doświadczenie w obszarze zarządzania ryzykiem, pomiarze ryzyka braku zgodności i jego raportowaniu

 • znajomość systemów zarządzania opartych na standardach ISO

 • znajomość prawa finansowego, w tym w obszarach zwalczania przestępczości w obrocie ekonomicznym i przestępczości wymierzonej w budżet Państwa

 • poświadczenie bezpieczeństwa o klauzuli TAJNE.

Mile widziane

 • studia podyplomowe w obszarze finansów lub kontroli

 • Benefity

 • dofinansowanie zajęć sportowych

 • prywatna opieka medyczna

 • dofinansowanie nauki języków

 • dofinansowanie szkoleń i kursów

 • ubezpieczenie na życie

 • możliwość pracy zdalnej

 • elastyczny czas pracy

 • preferencyjne pożyczki

 • kawa / herbata

 • dodatkowe świadczenia socjalne

 • dofinansowanie biletów do kina, teatru

 • dofinansowanie wypoczynku

 • dofinansowanie wakacji dzieci

 • paczki świąteczne

 • dofinansowanie dojazdów do pracy

 • system kafeteryjny

Jesteśmy otwarci na zatrudnianie osób z niepełnosprawnością spełniających wymagania rekrutacyjne.

Jesteśmy otwarci na zatrudnianie kandydatów z Ukrainy spełniających wymagania formalne.

Zgodnie z ustawą o naszym funkcjonowaniu po przeanalizowaniu wszystkich aplikacji na naszej stronie internetowej publikujemy listę kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne dla tego procesu rekrutacyjnego.

Zaznaczamy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.