Oferta pracy

Zastępca dyrektora wydziału ds. organizacyjno-informacyjnych

Urząd Miasta Poznania

Urząd Miasta Poznania

Gronowa 22

Stare Miasto

Poznań

Twój zakres obowiązków

 • zarządzanie realizacją zadań Oddziału Organizacyjno-finansowego i Oddziału Informacyjno-programowego

 • nadzorowanie procedur administracyjnych realizowanych w podległych Oddziałach

 • planowanie i realizacja budżetu zadaniowego Wydziału

 • koordynowanie tworzenia i realizacji Programu Ochrony Środowiska oraz planów i materiałów strategicznych w zakresie ochrony środowiska

 • przygotowywanie i udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie

 • nadzorowanie pracy jednostek: Zakładu Lasów Poznańskich i Zarządu Zieleni Miejskiej

Nasze wymagania

 • wykształcenie wyższe na poziomie magister lub magister inżynier: prawo, administracja, zarządzanie, kierunki związane z ochroną środowiska – biologia, inżynierią środowiska, inżynieria sanitarna, budownictwo lądowe lub wodne, melioracje itp.

 • co najmniej 4-letni staż pracy, w tym co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowisku urzędniczym w obszarze ochrony środowiska

 • minimum 2-letnie doświadczenie w kierowaniu ludźmi

 • wiedza prawna z zakresu ochrony środowiska, w tym w szczególności ustaw: Prawo ochrony środowiska, o ochronie przyrody, o ocenach oddziaływania na środowisko oraz Kodeksu postępowania administracyjnego

 • wysokie umiejętności zarządcze

Mile widziane

 • studia podyplomowe/kursy w zakresie prawa w administracji, zarządzania, zarządzania środowiskiem, finansów publicznych

To oferujemy

 • stabilne zatrudnienie

 • wpływ na ochronę środowiska w Mieście

 • wsparcie i przestrzeń do rozwoju zawodowego

 • 13 pensja, dodatek stażowy, pakiet świadczeń socjalnych (m.in. dopłata do wypoczynku, karta Multisport, nieoprocentowane pożyczki)

 • przyjazne warunki do godzenia życia zawodowego z rodzinnym

 • Benefity

 • dofinansowanie zajęć sportowych

 • dofinansowanie szkoleń i kursów

 • ryczałt na paliwo

 • dodatkowe świadczenia socjalne

 • dofinansowanie wypoczynku

 • dodatek stażowy

 • 13 pensja

Warunki pracy

 • praca głównie przy komputerze

 • bezpośredni kontakt z klientami

 • wyjścia poza miejsce pracy

 • miejsce pracy nie jest dostosowane do potrzeb osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób z niepełnosprawnościami w miesiącu poprzedzającym nabór jest niższy niż 6%.

Urząd zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty.