Zastępca dyrektora zespołu kin

 • Szczecin, zachodniopomorskie
 • Struga 42, 70-786 Szczecin, Polska pokaż mapę
 • Dyrektor/Prezes
 • Umowa o pracę
 • 20.08.2019
 • Ważna jeszcze 4 dni (do 19.09.2019)

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  top
  Helios S.A. największa pod względem liczby obiektów sieć kin w Polsce
  poszukuje pracownika na stanowisko:

  Zastępca dyrektora zespołu kin

  NR REF: ZCA/DYR/SZC/2019
  Miejsce pracy: Szczecin
  kino Helios w Galerii Outlet Park

  Oferujemy pracę w kinie Helios w Szczecinie (Prawobrzeże), posiadającym 7 klimatyzowanych sal, wyposażonym w wysokiej klasy sprzęt nagłaśniający, dźwięk cyfrowy Dolby Digital 5.1, najnowszej generacji projektory, najwyższej jakości ekrany do projekcji 2D i 3D, oraz w technologię DepthQ 3D.

  Wymagania:

  • wykształcenie wyższe;
  • minimum dwuletnie, udokumentowane doświadczenie w zarządzaniu personelem;
  • umiejętności w kierowaniu i motywowaniu pracowników;
  • otwartość na zmiany, operatywność, kreatywność;
  • dyspozycyjność;
  • gotowość do pracy w systemie zmianowym
  • bardzo dobra organizacja pracy;
  • zdolności interpersonalne;
  • umiejętność pracy w zespole;
  • odporność na stres;
  • wysoka kultura osobista;
  • biegła znajomość pakietu MS Office.

  Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesyłanie aplikacji (CV + list motywacyjny) wraz z numerem referencyjnym (w temacie e-maila)  klikając w przycisk aplikowania.Termin nadsyłania ogłoszeń mija 02.09.2019r.  Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

   

  Aplikując w powyższym procesie rekrutacyjnym nie zapomnij umieścić klauzuli o treści:
   
  " Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Helios S.A. zawartych w aplikacji o pracę na potrzeby procesu rekrutacji. Jestem świadomy/a, że mam prawo do wycofania zgody w każdym czasie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem."
   
  Jeśli chcesz, aby Twoja kandydatura rozpatrywana była także w przyszłych procesach rekrutacyjnych, należy wyrazić zgodę w tym zakresie, poprzez umieszczenie dodatkowej klauzuli o treści:
   
  " Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Helios S.A. zawartych w aplikacji o pracę na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych. Jestem świadomy/a, że mam prawo do wycofania zgody w każdym czasie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem."
  bottom

  Przesłanie do Helios Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi („Helios”) danych osobowych w zakresie szerszym, niż określony w art. 22 (1) Kodeksu pracy, stanowi zgodę na przetwarzanie tych danych przez Helios w celu prowadzenia procesu rekrutacyjnego. Zgodę możną wycofać w dowolnym czasie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

  Zapoznaj się z poniższymi informacjami:
  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Helios Spółka Akcyjna  z siedzibą w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 82/8490-318 Łódź (Administrator).
  2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail [email protected] w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. 
  3. Pani/Pana dane osobowe zawarte w ofercie będą przetwarzane:
   a) w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji aktualnie prowadzonego przez Administratora na podstawie art., 6 ust. 1 lit b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 (Rozporządzenie 2016/679), a w zakresie w jakim podał(a) Pan/Pani także dane fakultatywne – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia 2016/679);
   b) w celu prowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych, w przypadku wyrażenia zgody – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia 2016/679)
   c) w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f Rozporządzenia 2016/679).
  4. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom świadczącym usługi na rzecz Administratora w związku z prowadzeniem procesów rekrutacji, takim jak agencje rekrutacyjne, a także dostawcom systemów informatycznych i usług IT.
  5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia procesu rekrutacji przez Administratora, a w zakresie w jakim przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody – do momentu jej wycofania, przy czym w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych dla celów ciągłej rekrutacji, dane będą przetwarzane nie dłużej niż przez okres 1 roku od dnia otrzymania aplikacji, zaś w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych dla celów przyszłych rekrutacji, dane będą przetwarzane nie dłużej niż przez okres 2 lat od dnia otrzymania aplikacji. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa, w tym przepisami o rachunkowości.
  6. Każdą z wyrażonych zgód można wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Dla celów dowodowych Administrator prosi o wycofywanie zgód drogą pisemną lub elektroniczną.
  7. Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych.
  8. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia 2016/679.
  9. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.
  10. Podanie danych osobowych jest wymagane przez Administratora dla celów prowadzenia rekrutacji. Konsekwencją niepodania tych danych jest brak możliwości rozpatrzenia Pani/Pana kandydatury w procesie rekrutacyjnym. W zakresie danych niewymaganych przez Administratora podanie danych jest dobrowolne.
  11. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych przez Administratora dostępnych jest
   w sekcji Polityka prywatności oraz Polityka transparentności na stronie internetowej www.helios.pl. 
  Pełną informację odnośnie przetwarzania Twoich danych osobowych znajdziesz tutaj.