Oferta pracy

Zastępca głównego dyspozytora medycznego w Wydziale Zdrowia

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w WarszawieO firmie

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

plac Bankowy 3/5

Warszawa

Ogłoszenie nr: 10/2020

 

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:

Zastępca głównego dyspozytora medycznego w Wydziale Zdrowia

Liczba stanowisk: 4

Wymiar etatu: 1

Miejsce pracy: Warszawa, pl. Bankowy 3/5

Warunki pracy:
 • praca biurowa; praca w siedzibie urzędu; praca na I piętrze; wyjazdy służbowe; praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie; brak oznaczeń dla osób niewidomych; pomieszczenie higieniczno-sanitarne nieprzystosowane dla osób z niepełnosprawnościami; budynek nie posiada podjazdu dla osób z niepełnosprawnościami; brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchym.
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • koordynowanie funkcjonowania dyspozytorni medycznej
 • współpraca z wojewódzkim koordynatorem ratownictwa medycznego
 • koordynowanie współpracy dyspozytorów medycznych w przypadku zdarzeń z dużą liczbą poszkodowanych w obrębie jednej dyspozytorni medycznej

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie: wymagane dla pielęgniarki systemu lub ratownika medycznego
 • doświadczenie zawodowe:

a) przez okres co najmniej 3 lat w okresie ostatnich 4 lat zatrudnienie na stanowisku dyspozytora medycznego

lub

b) zgodnie z art. 14 pkt 8 ustawy z dnia 28 października 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 2112), od dnia 28 listopada 2020 r. Mazowiecki Urząd Wojewódzki może odstąpić od wymogu w zakresie doświadczenia zawodowego, w przypadku jego braku

 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość ustaw: o Państwowym Ratownictwie Medycznym wraz z aktami wykonawczymi, o Systemie Powiadamiania Ratunkowego wraz z aktami wykonawczymi, o ochronie danych osobowych, o wojewodzie i administracji rządowej w województwie, Kodeks postępowania
  • administracyjnego
  • umiejętności: obsługa komputera (pakiet MS Office), analityczne myślenie, odporność na stres, organizacja pracy własnej, skuteczna komunikacja.

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny,
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia,
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego w przypadku spełnienia wymagania „a)”
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za przestępstwo przeciwko zdrowiu lub życiu ludzkiemu
Termin składania dokumentów:
07-12-2020 (decyduje data wpływu do MUW)
 
Miejsce składania dokumentów:
Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
Biuro Kadr i Organizacji, Punkt Obsługi Klienta
pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa (wejście F, od al. Solidarności)
z dopiskiem „Oferta pracy Zastępca głównego dyspozytora medycznego Warszawa - nr 15/2020”
lub
- elektronicznie poprzez skrytkę podawczą na ePUAP Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego
w Warszawie /t6j4ljd68r/skrytka
- elektronicznie poprzez formularz aplikacyjny on-line: https://ankieta-rekrutacja.mazowieckie.pl/

Ogłoszenie archiwalne

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy