Zastępca Głównego Księgowego

Pinguin Foods Polska Sp. z o.o. O firmie

 • Dąbrowa Chełmińska (pow. bydgoski)

  kujawsko-pomorskie
 • Ogłoszenie wygasło 4 lat temu
 • Specjalista

Pinguin Foods Polska Sp. z o.o.

Zastępca Głównego Księgowego

Miejsce pracy: Dąbrowa Chełmińska (pow. bydgoski)
Region: kujawsko-pomorskie
 • Zapewnienie zgodności prowadzonej ewidencji z zasadami przyjętymi w firmie
 • Formułowanie wniosków umożliwiających zachowanie stosownych zasad ewidencji wraz z ukierunkowaniem
  na dostarczenie danych niezbędnych dla osiągnięcia celów biznesowych
 • Usprawnianie (poprzez automatyzację, stosowne regulacje wewnętrzne) pracy Działu Księgowości
 • Wprowadzanie zasad kontroli wewnętrznej i podziału obowiązków w ramach Działu Księgowości
 • Zapewnienie pełnej przejrzystości i poprawności w księgach rachunkowych Spółki
 • Analiza zapisów księgowych i kontrola alokacji kosztów,
 • Wsparcie Głównego Księgowego własną wiedzą i doświadczeniem,
 • Odpowiedzialność za podejmowane decyzje,
 • Współpraca z organami skarbowymi,
 • Współpraca z firmami audytorskimi,
 • Wykształcenie wyższe ekonomiczne
 • 2-letnie doświadczenie na podobnym stanowisku
 • Poparte praktyką współuczestnictwo w tworzeniu sprawozdań finansowych
 • Znajomość przepisów podatkowych
 • Praktyczne doświadczenie w sporządzaniu sprawozdań podatkowych
 • Praktyczne doświadczenie w sporządzaniu sprawozdań statystycznych,
  sprawozdań dewizowych NBP, Intrastat,
 • Znajomość zasad kontroli wewnętrznej
 • Znajomość systemów komputerowych ERP (preferowany SAP)
 • Doświadczenie w organizacji i koordynacji współpracy działów niefinansowych
  (np. produkcja, logistyka) z działem księgowości
 • Dobra znajomość j. angielskiego
 • Uczciwość
 • Sumienność
 • Pragmatyzm
 • Samoorganizacja i wewnętrzny dynamizm
 • Innowacyjność i przedsiębiorczość
 • Procesowe podejście do rozwiązywania problemów
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Ponadprzeciętne zdolności analityczne


Oferty należy przesyłać klikając w przycisk Aplikuj teraz.

Romualda Schmidt
Spec.ds.Kadr i Administracji

Pinguin Foods Polska sp. z o.o.
ul. Fermowa 1 86-070 Dąbrowa Chełmińska
tel. +48(52)32 34 300

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, 1662).


Zastępca Głównego Księgowego
 • Zapewnienie zgodności prowadzonej ewidencji z zasadami przyjętymi w firmie
 • Formułowanie wniosków umożliwiających zachowanie stosownych zasad ewidencji wraz z ukierunkowaniem
  na dostarczenie danych niezbędnych dla osiągnięcia celów biznesowych
 • Usprawnianie (poprzez automatyzację, stosowne regulacje wewnętrzne) pracy Działu Księgowości
 • Wprowadzanie zasad kontroli wewnętrznej i podziału obowiązków w ramach Działu Księgowości
 • Zapewnienie pełnej przejrzystości i poprawności w księgach rachunkowych Spółki
 • Analiza zapisów księgowych i kontrola alokacji kosztów,
 • Wsparcie Głównego Księgowego własną wiedzą i doświadczeniem,
 • Odpowiedzialność za podejmowane decyzje,
 • Współpraca z organami skarbowymi,
 • Współpraca z firmami audytorskimi,
 • Wykształcenie wyższe ekonomiczne
 • 2-letnie doświadczenie na podobnym stanowisku
 • Poparte praktyką współuczestnictwo w tworzeniu sprawozdań finansowych
 • Znajomość przepisów podatkowych
 • Praktyczne doświadczenie w sporządzaniu sprawozdań podatkowych
 • Praktyczne doświadczenie w sporządzaniu sprawozdań statystycznych,
  sprawozdań dewizowych NBP, Intrastat,
 • Znajomość zasad kontroli wewnętrznej
 • Znajomość systemów komputerowych ERP (preferowany SAP)
 • Doświadczenie w organizacji i koordynacji współpracy działów niefinansowych
  (np. produkcja, logistyka) z działem księgowości
 • Dobra znajomość j. angielskiego
 • Uczciwość
 • Sumienność
 • Pragmatyzm
 • Samoorganizacja i wewnętrzny dynamizm
 • Innowacyjność i przedsiębiorczość
 • Procesowe podejście do rozwiązywania problemów
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Ponadprzeciętne zdolności analityczne


Oferty należy przesyłać klikając w przycisk Aplikuj teraz.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, 1662).

Romualda Schmidt
Spec.ds.Kadr i Administracji

Pinguin Foods Polska sp. z o.o.
ul. Fermowa 1 86-070 Dąbrowa Chełmińska
tel. +48(52)32 34 300

Ogłoszenie archiwalne

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy