Oferta pracy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy

Zastępca Głównego Księgowego

Mercator Medical S.A.O firmie

Mercator Medical S.A.

Heleny Modrzejewskiej 30

Kraków

Twój zakres obowiązków

Misją tego stanowiska jest ścisła współpraca z Głównym Księgowym Mercator Medical i wsparcie w zarządzaniu działem. Dodatkowo, Zastępca Głównego Księgowego dostaje samodzielność w działaniu przy prowadzeniu księgowości dwóch polskich spółek zależnych.

Główne zadania

• Współpraca z Głównym Księgowym w działaniach przez niego podejmowanych

• Udział w rozwiazywaniu problemów podatkowo-księgowych w celu właściwego ujęcia transakcji w księgach rachunkowych, analiza i kontrola poprawności zapisów księgowych już wprowadzonych

• Aktywne uczestnictwo z zamknięciu ksiąg rachunkowych, w tym przygotowanie dokumentów dla audytora

• Aktywna współpraca przy przygotowaniu jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych: kwartalnych, półrocznych, rocznych (zastosowanie ESEF i znaczników xbrl)

• Przygotowanie raportu niefinansowego Grupy Kapitałowej, współpraca z partnerami wewnętrznymi w celu pozyskania danych niezbędnych dla raportowania, koordynowanie procesu przygotowania danych do tego raportu wg nowych wymogów

• Monitorowanie zmian w prawie bilansowym oraz podatkowym, definiowanie ich wpływu na spółki Grupy i podejmowanie działań zmierzających do wdrożenia tych zmian

• Poszukiwanie możliwości usprawnienia procesów księgowych, dostosowanie ich do potrzeb rozwijającej się organizacji oraz zmian regulacyjnych.

Nasze wymagania

 • Wykształcenie wyższe lub średnie kierunkowe (rachunkowość, finanse, ekonomia)

 • Bardzo dobra znajomość przepisów podatkowych CIT i VAT, w tym VAT w transakcjach międzynarodowych

 • Doświadczenie w samodzielnym prowadzeniu pełnej księgowości spółek prawa handlowego,

 • Doświadczenie w sporządzaniu deklaracji podatkowych i sprawozdań finansowych

 • Znajomość zagadnień podatkowych i księgowych (znajomość MSR)

 • Znajomość programów klasy ERP np: Microsoft Dynamics AX

 • Znajomość programu Excel

 • Zdolność analitycznego myślenia i formułowania wniosków

 • Znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym.

To oferujemy

 • pracę w stabilnej i odpornej na globalne kryzysy branży

 • możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego

 • możliwość podnoszenia kwalifikacji, szkolenia

 • możliwość przystąpienia do programu Multisport

 • partnerskie relacje i bardzo dużą swobodę w działaniu

 • prywatną opiekę medyczną

 • Benefity

 • dofinansowanie zajęć sportowych

 • prywatna opieka medyczna

 • dofinansowanie szkoleń i kursów

 • ubezpieczenie na życie