Zastępca Głównego Księgowego (M/F)

Brix Sp. z o.o.O firmie

Brix Sp. z o.o.

Wawrzyniaka 6

Wrocław

Firma Brix Sp. z o.o. należy do grupy Bosetti Global Consulting, która istnieje na rynku od 24 lat i świadczy kompleksowe usługi doradcze dla inwestorów włoskich w Polsce.
Zakresem działalności spółki Brix jest obsługa księgowa oraz podatkowa głównie firm produkcyjnych.

Świadczone przez nas usługi, pozwalają odciążyć naszych Klientów z obowiązku tworzenia działu finansowo-księgowego i zapewnią tym samym możliwość skupienia się na tym, co dla Nich najważniejsze, czyli na własnym biznesie. Więcej o nas, na naszej stronie www.brix.pl
 
W chwili obecnej poszykujemy do naszego zespołu księgowego pracownika na stanowisko:

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO (M/F)

Miejsce pracy: Wrocław

Do głównych zadań pracownika należeć będzie:

 • prowadzenie pełnej księgowości zgodnie z ustawą o rachunkowości i przepisami podatkowymi (w tym m.in.: deklaracje CIT, VAT, sprawozdanie finansowe, etc.)
 • monitorowanie księgowo-podatkowych aspektów działalności firmy oraz wsparcie w zakresie rozwiązań podatkowych
 • przygotowywanie raportów i analiz dla potrzeb sprawozdawczości podatkowej i finansowej oraz organizacyjnej
 • nadzór nad prawidłowością rozliczeń podatkowych oraz spraw związanych z rachunkowością
 • odpowiedzialność za terminowe przygotowanie i kontrolę deklaracji podatkowych
 • kontakt z US, bankami, NBP, GUS itp.
 • kontakt z Zarządem Grupy
 • obsługa Klienta (bieżące kwestie merytoryczne; komunikacja dotycząca m.in aktualizacji stanu prawnego, organizacji czasu pracy; spotkania, etc.)
 • wsparcie głównej księgowej w kwestiach merytorycznych, organizacyjnych i przy zarządzaniu zespołem

Zależy nam na następującym doświadczeniu i wiedzy:

 • minimum 3 lata doświadczenia na stanowisku samodzielnego księgowego (m/f)
 • znajomości języka angielskiego min. na poziomie B1, pozwalającej na swobodną rozmowę merytoryczną
 • doświadczenie w biurze rachunkowym będzie mile widziane

Oferujemy:

 • samodzielne stanowisko pracy
 • możliwość rozwoju
 • pracę w przyjaznej i profesjonalnej atmosferze
 • wsparcie zespołu i managera
 • szkolenia (aktualizacja przepisów)
 • pakiet socjalny (dofinansowanie do m.in. katy Multi Sport, karta prywatnej opieki medycznej)

Zapraszamy do wzięcia udziału w rekrutacji.

Prosimy o dołączenie na cv, następującej klauzuli:
Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji.
 
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest BGC Group Sp.z o.o.sp.k., Brix Sp. z o.o., Polonia2Go sp. z o.o., HR Consulting Bosetti Agnieszka, Storno Sp. z o.o.
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - [email protected],
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 2016.04.27 oraz Kodeksu Pracy z 1974.06.26.
4) odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty biorące udział w procesie rekrutacji 5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 3 lat. 6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie 7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 8) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
Firma Brix Sp. z o.o. należy do grupy Bosetti Global Consulting, która istnieje na rynku od 24 lat i świadczy kompleksowe usługi doradcze dla inwestorów włoskich w Polsce.
Zakresem działalności spółki Brix jest obsługa księgowa oraz podatkowa głównie firm produkcyjnych.

Świadczone przez nas usługi, pozwalają odciążyć naszych Klientów z obowiązku tworzenia działu finansowo-księgowego i zapewnią tym samym możliwość skupienia się na tym, co dla Nich najważniejsze, czyli na własnym biznesie. Więcej o nas, na naszej stronie www.brix.pl
 
W chwili obecnej poszykujemy do naszego zespołu księgowego pracownika na stanowisko:

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO (M/F)

Do głównych zadań pracownika należeć będzie:

 • prowadzenie pełnej księgowości zgodnie z ustawą o rachunkowości i przepisami podatkowymi (w tym m.in.: deklaracje CIT, VAT, sprawozdanie finansowe, etc.)
 • monitorowanie księgowo-podatkowych aspektów działalności firmy oraz wsparcie w zakresie rozwiązań podatkowych
 • przygotowywanie raportów i analiz dla potrzeb sprawozdawczości podatkowej i finansowej oraz organizacyjnej
 • nadzór nad prawidłowością rozliczeń podatkowych oraz spraw związanych z rachunkowością
 • odpowiedzialność za terminowe przygotowanie i kontrolę deklaracji podatkowych
 • kontakt z US, bankami, NBP, GUS itp.
 • kontakt z Zarządem Grupy
 • obsługa Klienta (bieżące kwestie merytoryczne; komunikacja dotycząca m.in aktualizacji stanu prawnego, organizacji czasu pracy; spotkania, etc.)
 • wsparcie głównej księgowej w kwestiach merytorycznych, organizacyjnych i przy zarządzaniu zespołem

Zależy nam na następującym doświadczeniu i wiedzy:

 • minimum 3 lata doświadczenia na stanowisku samodzielnego księgowego (m/f)
 • znajomości języka angielskiego min. na poziomie B1, pozwalającej na swobodną rozmowę merytoryczną
 • doświadczenie w biurze rachunkowym będzie mile widziane

Oferujemy:

 • samodzielne stanowisko pracy
 • możliwość rozwoju
 • pracę w przyjaznej i profesjonalnej atmosferze
 • wsparcie zespołu i managera
 • szkolenia (aktualizacja przepisów)
 • pakiet socjalny (dofinansowanie do m.in. katy Multi Sport, karta prywatnej opieki medycznej)

Zapraszamy do wzięcia udziału w rekrutacji.

Prosimy o dołączenie na cv, następującej klauzuli:
Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji.
 
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest BGC Group Sp.z o.o.sp.k., Brix Sp. z o.o., Polonia2Go sp. z o.o., HR Consulting Bosetti Agnieszka, Storno Sp. z o.o.
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - [email protected],
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 2016.04.27 oraz Kodeksu Pracy z 1974.06.26.
4) odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty biorące udział w procesie rekrutacji 5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 3 lat. 6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie 7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 8) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

Ogłoszenie archiwalne