Ta oferta pracy jest nieaktualna od 27 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Zastępca Głównego Księgowego

 • Pabianice, łódzkie pokaż mapę
 • Specjalista
 • 23.01.2019

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  W związku z dynamicznym rozwojem firmy poszukujemy kandydatów/kandydatek
  na stanowisko:

  ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
  miejsce pracy: Pabianice, nr ref. ZS/2019

  W naszej firmie będziesz odpowiedzialny za:

  • ścisłą współpracę z głównym księgowym,
  • planowanie, koordynowanie, nadzorowanie i kontrolę pracy podległych pracowników,
  • nadzór nad ewidencją księgową zgodnie z przepisami prawa,
  • nadzór nad prawidłowym alokowaniem uzyskiwanych przychodów i ponoszonych kosztów do działalności opodatkowanej i zwolnionej z podatku dochodowego,
  • kalkulację podatku od osób prawnych, w tym rozliczanie pomocy publicznej,
  • sporządzanie deklaracji podatkowych oraz odpowiedzialność za ich prawidłowość i terminowość,
  • sporządzanie rocznych i okresowych sprawozdań finansowych oraz pakietów konsolidacyjnych,
  • znajomość aktualnych przepisów z zakresu rachunkowości, podatków VAT i CIT,
  • bieżące monitorowanie zmian w regulacjach prawnych,
  • bieżący nadzór nad wprowadzaniem zmian w Spółce wynikających ze zmian przepisów,
  • przygotowywanie analiz i raportów na potrzeby wewnętrzne firmy,
  • współudział we wdrażaniu nowego zintegrowanego systemu informatycznego oraz bieżąca dbałość o wprowadzenie niezbędnych zmian programistycznych,
  • kontrolę dokumentów i akceptację pod względem formalno-rachunkowym,
  • odpowiedzialność za proces płatności i autoryzacji przelewów bankowych,
  • tworzenie, wdrażanie, aktualizowanie oraz optymalizowanie procedur związanych z prawidłowym funkcjonowaniem obszaru księgowego,
  • bieżąca współpracę z instytucjami zewnętrznymi.

  Profil kandydata:

   

  • wykształcenie wyższe ekonomiczne (ekonomia, księgowość, finanse),
  • minimum 5 letnie doświadczenie na stanowisku Zastępcy Głównego Księgowego w firmie produkcyjnej,
  • doświadczenie w rozliczaniu pomocy publicznej (SSE),
  • doświadczenie w konsolidacji Spółek i przygotowaniu pakietów sprawozdawczych,
  • bardzo dobra znajomość polskiej ustawy o rachunkowości i prawa podatkowego,
  • doświadczenie we wdrażaniu systemu klasy ERP,
  • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office, w szczególności Excel,
  • znajomość języka angielskiego – w stopniu komunikatywnym,
  • doświadczenie w budowaniu i kierowaniu zespołem,
  • bardzo dobra organizacja pracy,
  • orientacja na procesy, wysoko rozwinięte umiejętności analityczne oraz logicznego myślenia,
  • samodzielność, odpowiedzialność, sumienność oraz pro-aktywność w działaniu.

  Dodatkowym autem będzie:

  • znajomość przepisów podatkowych dotyczących cen transferowych,
  • doświadczenie w zakresie rozliczania działalności zagranicznych, współpracy z zagranicznymi biurami, rachunkowymi i doradcami podatkowymi w obszarze działalności zagranicznych.
  Oferujemy:
  • umowę o pracę
  • stałe godziny pracy
  • opiekę medyczną
  • kartę sportową
  • świadczenia ZFŚS
  • pracę w gronie ludzi z pasją
  • przyjazną atmosferę pracy
  Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie CV i listu motywacyjnego za pomocą przycisku Aplikuj.

  Prosimy o zamieszczenie w cv następujących klauzul:

   
   
  Administratorem podanych przez Pana/Panią danych osobowych jest Aflofarm Farmacja Polska sp. z o.o. z siedzibą w Pabianicach przy ul. Partyzanckiej 133/151, 95-200 Pabianice, tel.: +48 42 22 53 100 e-mail: [email protected] (Aflofarm). Podane dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji obecnego procesu rekrutacyjnego oraz – w przypadku wyrażenia dodatkowej zgody – w celu przyszłych procesów rekrutacyjnych prowadzonych w okresie roku od dnia złożenia dokumentów aplikacyjnych. Po zakończonej rekrutacji dane osobowe będę archiwizowane przez okres 3 lat na podstawie prawnie uzasadnionego interesu tj. w celu obrony ewentualnych roszczeń do czasu upływu ich okresu przedawnienia. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest dobrowolnie wyrażona przez Pana/Panią zgoda, która może być w każdym czasie wycofana (przy czym nie wpływa to na wcześniejszą zgodność z prawem przetwarzania danych), a także prawnie uzasadniony interes administratora (obrona ewentualnych roszczeń). W każdym czasie przysługuje prawo dostępu do treści danych, prawo ich sprostowania, prawo usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych. Oświadczenia w zakresie realizacji praw prosimy składać na adres e-mail: [email protected] Jeżeli mimo naszego wsparcia Pan / Pani uzna, że dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z przepisami obowiązującego prawa, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Odbiorcami przetwarzanych przez Aflofarm danych osobowych będą jedynie podmioty dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne Aflofarm.