Ta oferta pracy jest nieaktualna od 200 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Zastępca Głównego Księgowego

 • Stalowa Wola, podkarpackie
 • Specjalista
 • 08.06.2018

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  HSW S.A. - firma z sektora produkcyjnego w obszarze wojskowości i budowania bezpieczeństwa narodowego, przełamująca bariery innowacji w przemyśle ciężkim, w związku z rozwojem poszukuje do swoich struktur osoby na stanowisko:

  Zastępca Głównego Księgowego
  Miejsce pracy: Stalowa Wola
  Nr ref. ZGF/06/2018

  Zadaniem osoby na w/w stanowisku będzie kierowanie, nadzorowanie i koordynacja prac Biura Ekonomiczno – Finansowego w celu zapewnienia sprawnej realizacji funkcji i zadań, zgodnie z wymogami Ustawy o rachunkowości, Polityką Rachunkowości oraz wewnętrznymi aktami normatywnymi obowiązującymi w Spółce.

   

  Zakres obowiązków:

  • Odpowiedzialność za prawidłowe prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z wymogami Ustawy
   o rachunkowości, Polityką Rachunkowości oraz wewnętrznymi aktami normatywnymi obowiązującymi
   w Spółce.
  • Nadzór nad prawidłowym sporządzaniem wiarygodnej sprawozdawczości zewnętrznej i wewnątrz Grupy Kapitałowej.
  • Inicjowanie działań zmierzających do doskonalenia systemu obiegu i kontroli dokumentów księgowych.
  • Nadzór na prawidłowym prowadzeniem ewidencji rozliczeń gotówkowych i bezgotówkowych zgodnie
   z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa powszechnie obowiązującego oraz wewnętrznych aktów normatywnych Spółki.
  • Nadzór nad bieżącą ewidencją majątku trwałego i obrotowego.
  • Kontrola wstępna i bieżąca operacji gospodarczych.
  • Analiza poziomu i struktury zapasów materiałowych.
  • Współpraca z Dyrektorem finansowym, Zarządem, innymi komórkami organizacyjnymi HSW S.A., jak również instytucjami zewnętrznymi.
  • Zachowanie tajemnicy państwowej i służbowej zgodnie z obowiązującymi przepisami.
  • Bieżące raportowanie realizacji zadań i postępów prac bezpośredniemu przełożonemu / Zarządowi.

  Wymagania:

  • Min. 5 lat na stanowisku kierowniczym związanym z obszarem ekonomii i finansów w dużej firmie produkcyjnej.
  • Praktyczna wiedza ekonomiczno – finansowa, zwłaszcza z zakresu funkcjonowania dużych firm z obszaru finansów i ekonomii potwierdzona stosownymi dokumentami.
  • Wykształcenie wyższe – kierunkowe – ekonomia, zarządzanie, finanse itp..
  • Znajomość przepisów prawa powszechnie obowiązującego w zakresie rachunkowości, podatków, etc..
  • Umiejętność sporządzania planów i analiz ekonomiczno – finansowych z wykorzystaniem sprzętu i systemów informatycznych.
  • Znajomość podstaw KP i prawa spółek handlowych, zwłaszcza spółek akcyjnych i spółek z o.o..
  • Umiejętność budowania zespołu i zarządzania, delegowania zadań i motywowania.
  • Dobra znajomość pakietu MS Office – zwłaszcza arkusz Excel, inne programy klasy ERP.
  • Umiejętność analitycznego, strategicznego myślenia.
  • Komunikatywność i współpraca zespołowa.
  • Zaangażowanie i kultura osobista.
  • Wytrwałość i konsekwencja w działaniu.
  • Radzenie sobie ze stresem i w sytuacjach trudnych, pod presją czasu.

  Mile widziane

  • Kilkuletnie doświadczenie w pracy na stanowisku dyrektora odpowiedzialnego za zarządzanie obszarem finansów w firmie produkcyjnej.

  Oferujemy:

  • Pracę w firmie o bogatej tradycji i doświadczeniu w ramach umowy o pracę.
  • Udział w ciekawych projektach.
  • Pracę w przyjaznej atmosferze w różnorodnych zespołach pracowniczych.
  • Możliwość rozwoju zawodowego w ramach systemu szkoleń oraz udział w konferencjach branżowych.
  • Dofinansowanie do studiów wyższych i podyplomowych / inne specjalistyczne na kierunkach związanych wykonywaną w Firmie pracą.
  • Niezbędne narzędzia pracy.

  Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie dokumentów aplikacyjnych ( CV + list motywacyjny) za pomocą przycisku Aplikuj z dopiskiem w temacie wiadomości nr. referencyjnego ZGF/06/2018 lub też tradycyjnie na adres:

  Dział HR i Szkoleń
  Huta Stalowa Wola S.A.
  ul. gen. Tadeusza Kasprzyckiego 8
  37-450 Stalowa Wola, Polska
  Prosimy o dopisanie poniższych klauzul:
   
  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.)”.
   
  „Ponadto wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych
  w dostarczonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych do HSW S.A., również w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych”.

  Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1), Huta Stalowa Wola informuje, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Huta Stalowa Wola S.A. z  siedzibą w Stalowej Woli (37-450) przy ul. gen. Tadeusza Kasprzyckiego 8, zwana dalej „HSW S.A.”, „Administrator”.
  2. Osobą odpowiedzialną za prawidłowość przetwarzania danych jest Administrator Danych Osobowych. Kontakt do Administratora Danych Osobowych: tel. +48 (15) 813-47-93 oraz e-mail: [email protected]
  3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach rekrutacyjnych w HSW S.A. zgodnie z art. 221 Kodeksu Pracy oraz 6 ust. 1 lit. a i f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o  ochronie danych), tj. zgoda oraz realizacja prawnie usprawiedliwionych interesów administratora danych.
  4. W dowolnym momencie przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonych zgód, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano do czasu ich cofnięcia.
  5. Dane osobowe będą przetwarzane w celach rekrutacyjnych do zakończenia procesu rekrutacji lub do momentu cofnięcia zgody.
  6. Przysługują Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania a także prawo przenoszenia danych.
  7. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych do organu nadzorczego -Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  8. Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
  9. Informujemy, że Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również nie będą wykorzystywane do profilowania.
  10. Podanie danych jest dobrowolne, ale ich nie podanie będzie związane z brakiem możliwości udziału w procesach rekrutacyjnych.