Oferta pracy

Zastępca Głównego Księgowego

Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut BadawczyO firmie

Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy

Czerniakowska 16

Warszawa

Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy
poszukuje kandydatki/kandydata na stanowisko
zastępcy głównego księgowegoNumer ref.: 2020/08/GF

Zakres obowiązków:

 • nadzorowanie procedur w ramach polityki rachunkowej, dekretacja oraz kontrola nad wprowadzaniem danych do systemu finansowo-księgowego
 • bieżące sporządzanie sprawozdawczości finansowej Instytutu w sposób umożliwiający ochronę mienia i terminowe rozliczanie osób odpowiedzialnych majątkowo za mienie
 • dokonywanie wstępnej kontroli:
  • zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym
  • kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych
 • zapewnienie prawidłowego dysponowania środkami finansowymi Instytutu zgodnie z planem finansowym, w tym:
  • analiza wykorzystania środków
  • dysponowanie środkami pieniężnymi zgromadzonymi na rachunkach bankowych
 • zapewnienie terminowego ściągania należności i dochodzenia roszczeń spornych oraz spłat zobowiązań
 • rozliczanie i sporządzanie deklaracji podatku dochodowego od osób prawnych
 • sporządzanie jednolitego pliku kontrolnego
 • nadzorowanie rozliczania i opłacania pozostałych podatków i innych świadczeń o podobnym charakterze
  pod względem terminów oraz prawidłowości dokonywanych rozliczeń
 • nadzorowanie rozliczania projektów, w tym współfinansowanych ze środków funduszy UE
 • planowanie środków finansowych na bieżącą działalność Instytutu zgodnie z ustawą o finansach publicznych i ustawą – prawo zamówień publicznych oraz innymi przepisami
 • tworzenie, weryfikacja i nadzór nad procesami oraz ich stosowanie w podległym obszarze

Od kandydatów oczekujemy:

 • wykształcenia wyższego (preferowany kierunek: finanse i rachunkowość)
 • przynajmniej 5-letniego doświadczenia zawodowego w zakresie prowadzenia księgowości w oparciu
  o ustawę o rachunkowości
 • bardzo dobrej znajomości przepisów prawa podatkowego oraz ustawy o rachunkowości
 • praktycznej umiejętności sporządzania deklaracji podatkowych wymaganych przepisami prawa podatkowego (CIT, VAT, VAT-UE, JPK i inne)
 • praktycznej umiejętności sporządzania rocznych sprawozdań finansowych
 • dobrej znajomości obsługi programów pakietu MS Office: Word, Excel, PowerPoint
 • znajomości zagadnień w zakresie przygotowania i zarządzania projektami, w tym współfinansowanymi
  ze środków funduszy UE
 • znajomości ustawy o instytutach badawczych, ustawy prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, ustawy
  o finansach publicznych
 • doświadczenie w zarządzaniu zespołem
 • znajomości języka angielskiego
 • znajomość programu Simple ERP. będzie dodatkowym atutem

Mile widziane:

 • umiejętność podejmowania decyzji i przejmowania odpowiedzialności za prowadzenie powierzonych zadań
 • bardzo dobra organizacja pracy, umiejętność planowania oraz ustalania priorytetów
 • zdolność szybkiego przyswajania wiedzy oraz analitycznego myślenia
 • skrupulatność, rzetelność oraz dbałość o wysoką jakość wykonywanej pracy
 • inicjatywa, otwartość na zmiany i angażowanie się w usprawnienia procesów funkcjonujących w organizacji
 • umiejętność pracy w zespole, pod presją czasu

Oferujemy:

 • zatrudnienie w ramach umowy o pracę
 • ciekawą pracę w dynamicznym zespole
 • możliwość korzystania ze szkoleń specjalistycznych
 • dofinansowanie dojazdów do pracy
 • dofinansowanie kosztów wypoczynku
 • pakiet medyczny, pakiet sportowy Multisport

Wymagane dokumenty:

 1. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia rekrutacji bieżącej (a)
 2. potwierdzenie zapoznania się z otrzymaną pisemną informacją zgodną z art. 13 RODO
 3. informacje, o których mowa w art. 22(1) § 1 Kodeksu pracy, tj. imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia
 4. dokumenty wymienione w pkt. 1-3 muszą być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem
Dokumenty należy składać osobiście w siedzibie Instytutu, drogą elektroniczną
za pomocą przycisku Aplikuj lub przesłać w zamkniętej kopercie na adres:
 
Centralny Instytut Ochrony Pracy – PIB
Dział Spraw Pracowniczych
ul. Czerniakowska 16
00-701 Warszawa
 
 • osoby, których oferty zostaną pozytywnie rozpatrzone, będą powiadomione o terminie rozmowy kwalifikacyjnej
 • osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie, nie będą o tym informowane, a oferty zostaną komisyjnie zniszczone nie później niż po roku od zakończenia postępowania rekrutacyjnego

Ogłoszenie archiwalne

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy