Oferta pracy

Zastępca Głównego Księgowego

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.AO firmie

 • Książęca 4, Warszawa
  Warszawa, mazowieckie
 • Ogłoszenie wygasło miesiąc temu
 • Rekrutacja zdalna
 • umowa o pracę
 • pełny etat
 • specjalista (Mid / Regular)

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A

Książęca 4

Warszawa

Twój zakres obowiązków

 • koordynowanie pracy (we współpracy z Główną Księgową) Zespołu Rachunkowości Finansowej w zakresie prowadzenia rachunkowości podmiotów z Grupy Kapitałowej GPW zgodnie z obowiązującymi przepisami i uregulowaniami wewnętrznymi Giełdy, w tym zgodnie z MSSF:

 • współpraca z Zespołem Sprawozdawczości w zakresie sporządzania sprawozdań finansowych i raportów okresowych GPW jako spółki publicznej,

 • sporządzanie okresowych sprawozdań GUS oraz innych sprawozdań zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymaganiami współwłaścicieli spółek GK GPW, banków i innych podmiotów, upoważnionych do otrzymywania informacji finansowych na temat wyników spółek Grupy GPW,

 • weryfikowanie rozliczeń GPW z podatków odprowadzanych do budżetu państwa, w tym weryfikacja projektów umów pod względem podatkowym oraz kontrola prawidłowości sporządzanych deklaracji i innej dokumentacji podatkowej,

 • reprezentowanie spółek GK GPW w sprawach podatkowych wobec organów polskiej administracji podatkowej,

 • weryfikowanie prawidłowości regulowania zobowiązań za dostawy towarów i usług oraz zobowiązań podatkowych,

 • nadzorowanie prawidłowości rozrachunków z odbiorcami z tytułu sprzedaży usług oraz materiałów informacyjnych,

 • optymalizowanie procesów księgowych i inicjowanie zmian w systemie finansowo-księgowym,

 • uczestniczenie w projektach realizowanych w ramach Grupy GPW w zakresie rozliczeń finansowych oraz finansowania ze środków zewnętrznych (środki UE, NCBiR, KOWR itp.)

 • współpraca z audytorami firmy, doradcami podatkowymi i innymi konsultantami w zakresie pełnionych obowiązków.

Nasze wymagania

 • wykształcenia wyższego z zakresu rachunkowości lub finansów,

 • co najmniej pięciu lat doświadczenia na stanowisku Głównego Księgowego, Zastępcy Głównego Księgowego lub Samodzielnego Księgowego (mile widziane także doświadczenie w audycie finansowym),

 • bardzo dobrej znajomości zasad rachunkowości (PSR i MSSF),

 • wiedzy z zakresu zasad konsolidacji sprawozdań finansowych oraz rachunkowości instrumentów finansowych,

 • znajomości języka angielskiego w stopniu co najmniej komunikatywnym, w tym bogatego zasobu słownictwa z zakresu finansów i rachunkowości,

 • dużej swobody pracy w MS Excel i MS Word,

 • samodzielności, dokładności, bardzo dobrej organizacji pracy własnej i podległych członków zespołu.

Mile widziane

 • kwalifikacje głównego księgowego, biegłego rewidenta, ACCA, CIMA (lub kandydat/-ka w trakcie zdobywania ww. kwalifikacji),

 • znajomość rynku kapitałowego oraz księgowości w instytucjach finansowych,

 • umiejętność obsługi Microsoft Dynamics AX.

To oferujemy

 • współpracę w oparciu o umowę o pracę,

 • ciekawą pracę w środowisku rynku kapitałowego,

 • możliwość rozwoju zawodowego,

 • atrakcyjny system wynagradzania,

 • dostęp do szkoleń, konferencji, kursów,

 • bogaty pakiet benefitów (pakiet kafeteryjny, prywatna opieka medyczna, ubezpieczanie na życie, PPE),

 • możliwość pracy zdalnej.