Oferta pracy

Zastępca Głównej Księgowej

Krotoski sp. z o. o. sp. k.O firmie

 • Łódź, łódzkie

 • Ogłoszenie wygasło miesiąc temu
 • Umowa o pracę
 • Pełny etat
 • Starszy specjalista (Senior)

W związku z dynamicznym rozwojem Grupa Krotoski – jeden z najbardziej renomowanych autoryzowanych dealerów marki Audi, Porsche, Volkswagen i  Skoda w Polsce, poszukuje pracownika na stanowisko:

Zastępca Głównej Księgowej

Jeśli posiadasz kilkuletnie doświadczenie w pracy w księgowości na samodzielnym stanowisku i zależy Ci na dalszym rozwoju zawodowym- zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą!

Twoje zadania:

 • bliska współpraca z Główną Księgową i zastępstwo podczas nieobecności Głównej Księgowej,
 • nadzór nad podległym zespołem,
 • uczestnictwo w sporządzaniu rocznych sprawozdań finansowych i deklaracji podatkowych zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • księgowanie listy płac, umów zleceń i rozliczenia kont związanych z obciążeniem wynikającymi z listy płac,
 • księgowanie i nadzór nad obszarem środków trwałych,
 • podpisywanie płatności wychodzących, ich weryfikacja i nadzór,
 • kontrola nad kontami bankowymi – utrzymanie wymagalnego salda kredytowego,
 • prowadzenie projektów wewnętrznych mających na cele usprawnieniu procesów i procedur wewnątrz działu księgowości,
 • współpraca z doradcami zewnętrznymi, audytorami oraz organami podatkowymi,
 • uzgodnienia kont bilansowych i wynikowych,
 • przygotowywanie sprawozdań i raportów na potrzeby zarządu, banków oraz instytucji zewnętrznych,
 • udział w procesie zamknięcia miesiąca.

Od Ciebie oczekujemy:

 • wykształcenia wyższego kierunkowego (preferowane kierunki: ekonomia, finanse, rachunkowość),
 • znajomości zagadnień księgowych i podatkowych,
 • kilkuletniego doświadczenia jako samodzielny księgowy lub zastępca Głównego Księgowego,
 • umiejętności interpersonalnych i komunikacyjnych,
 • samodzielności, skrupulatności oraz profesjonalizmu w wykonywaniu obowiązków,
 • chęci uczenia się i zdobywania doświadczenia zawodowego,
 • umiejętności obsługi komputera w zakresie pakietu Office - w szczególności MS Excel,
 • mile widziana znajomość programu Symfonia.

Zapewnimy Ci:

 • umowę o pracę i pensję zawsze na czas,
 • pracę w przyjaznym i nastawionym na współpracę zespole,
 • szkolenie i wsparcie w procesie wdrożenia,
 • ubezpieczenie dla Ciebie i Twojej rodziny na preferencyjnych warunkach,
 • dofinansowanie do opieki medycznej i karty sportowej.

W wykonaniu obowiązku nałożonego przez art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 roku (RODO), poniżej przedstawiamy Państwu informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych. Uprzejmie prosimy o uważne zapoznanie się z ich treścią.

1. Administratorem Państwa danych osobowych zebranych w drodze powyższego formularza jest Krotoski Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Łodzi, przy ul. Niciarnianej 51/53, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000304253, (dalej także jako Spółka).
2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: ul. Niciarniana 51/53, 92-320 Łódź, e-mail: [email protected], nr tel.: 785 012 459.
3. Dane osobowe są przetwarzane w celach rekrutacji pracowniczej oraz – w przypadku wyrażenia zgody – przyszłych rekrutacji pracowniczych. 
4. Podstawę przetwarzania danych w zakresie: 
1) imię (imiona) i nazwisko;
2) dane kontaktowe wskazane przez kandydata;
3) datę urodzenia;
4) kwalifikacje zawodowe;
5) wykształcenie;
6) przebieg dotychczasowego zatrudnienia,
stanowi art. 22(1). § 1. Kodeksu pracy. Podanie przez kandydata danych osobowych ponad w/w jest dobrowolne i nie ma wpływu na udział w procesie rekrutacji - przetwarzanie tych danych odbywa się na podstawie zgody. Przetwarzanie dla celów rekrutacji przyszłych, odbywa się na podstawie zgody kandydata. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać w dowolnym momencie cofnięta, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
5. Aplikacje zawierające dane wrażliwe (np. informacje o stanie zdrowia, poglądach politycznych, pochodzeniu rasowym, dane biometryczne) nie będą przetwarzane, chyba że takie przetwarzanie jest dozwolone odrębnymi przepisami.
6. Kategorie odbiorców danych osobowych: Państwa dane osobowe udostępniane są naszym podwykonawcom administrującym system informatyczny wspomagający procesy rekrutacyjne oraz administrującym systemami teleinformatycznymi. 
7. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania określonego w ust. 3 powyżej, tj. do zakończenia procesu rekrutacyjnego oraz dalej dla celów dowodowych jednak nie dłużej niż 12 miesięcy od dnia złożenia aplikacji. W przypadku przetwarzania danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji, dane będą przetwarzane przez okres 12 miesięcy od dnia wyrażenia zgody. 
8. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych osobowych, z zastrzeżeniem, że prawo do przenoszenia danych osobowych dotyczy wyłącznie danych przetwarzanych w sposób wyłącznie zautomatyzowany.
9. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.
10. Podanie danych osobowych w zakresie imienia, nazwiska, daty urodzenia, adresu do korespondencji, wykształcenia, dotychczasowego przebiegu zatrudnienia jest wymogiem ustawowym (tak art. 22(1) par. 1 kodeksu pracy) i jest konieczne dla udziału w rekrutacji. Podanie danych ponad wyżej wymienione jest dobrowolne i nie wpływa na udział w procesie rekrutacji.

Ogłoszenie archiwalne