Ta oferta pracy jest nieaktualna od 204 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Zastępca Głównej Księgowej

 • Wrocław, dolnośląskie pokaż mapę
 • Specjalista
 • 30.05.2018

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  top

  Firma międzynarodowa działająca od ponad 20 lat w branży remontów urządzeń energetycznych w energetyce zawodowej i przemysłowej (turbiny parowe, turbiny gazowe, turbiny wodne, instalacje energetyczne).

   

  Zatrudniamy ok. 250 osób, prowadzimy działalność na całym świecie.

   

  http://www.ethosenergygroup.com/Pages/Facilities/Wroclaw-Polish.aspx

  http://www.ethosenergygroup.com/Pages/Facilities/Wroclaw---English.aspx

   

  Zastępca Głównej Księgowej
  Miejsce pracy: Wrocław

  Opis stanowiska:

  • Kompleksowa obsługa procesów księgowych;
  • Kontroling merytoryczny i organizacyjny nad pracami księgowymi;
  • Przygotowywanie sprawozdań finansowych oraz nadzór nad prawidłowością rozliczeń podatkowych;
  • Kontrola prawidłowości transakcji finansowych oraz nadzór nad sprawnym obiegiem dokumentów;
  • Wsparcie w obsłudze zagadnień leasingowych;
  • Organizacja i wdrożenie procesu rozliczania produkcji;
  • Współtworzenie polityki rachunkowości, planu kont oraz procedur księgowo-podatkowych;
  • Współpraca z instytucjami zewnętrznymi (GUS, NBP, US), audytorami oraz działami wewnętrznymi firmy;
  • Udział w procesie zamknięciu miesiąca i roku;
  • Udział w sporządzaniu dokumentacji o transakcjach z firmami powiązanymi.

  Wymagania: 

  • Wyższe wykształcenie kierunkowe (finanse i rachunkowość);
  • Doświadczenie min. 3 lat na podobnym stanowisku, mile widziane w spółce międzynarodowej;
  • Biegła i ugruntowana, praktyczna znajomość przepisów podatkowych, Ustawy o Rachunkowości;
  • Umiejętność prawidłowego interpretowania i zastosowania Ustawy o Rachunkowości oraz przepisów podatkowych;
  • Doświadczenie w rozliczaniu produkcji;
  • Dokładność, skrupulatność, gotowość do nauki i pro-aktywność w działaniu, samodzielność;
  • Umiejętność organizacji pracy własnej i optymalnego wykorzystywania czasu pracy;
  • Dobra znajomość obsługi komputera (MS Office, głównie Excel; zintegrowane systemy finansowo-księgowe);
  • Znajomość języka angielskiego na poziomie zaawansowanym.

  Oferujemy: 

  • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy;
  • Wynagrodzenie adekwatne do umiejętności;
  • Ciekawą i stabilną pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku;
  • Możliwość rozwoju i udziału w szkoleniach;
  • Atrakcyjny pakiet socjalny (m.in. prywatna opieka medyczna, karta Multisport).
  Osoby zainteresowane powyższą ofertą pracy oraz spełniające wymienione wymagania prosimy o przesłanie  CV w języku polskim za pomocą przycisku

  Uprzejmie informujemy, że odpowiemy na wybrane aplikacje.

  Prosimy o zamieszczenie w tytule wiadomości nazwę oferowanego stanowiska.

  Prosimy o umieszczenie w CV: 

  1) Jednego z oświadczeń:

  a)      Oświadczenie do rekrutacji bieżącej:

  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez EthosEnergy Sp. z o.o. 51-117 Wroclaw, ul. Paprotna 12a, w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego”. 

                                                                                                  .......................................................  

                                                                                                  Podpis kandydata do pracy 

  b)      Oświadczenie do rekrutacji bieżącej i przyszłej (wyrażenie zgody jest dobrowolne)

  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez EthosEnergy Sp. z o.o. 51-117 Wroclaw, ul. Paprotna 12a, w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz w kolejnych naborach kandydatów na pracowników EthosEnergy Sp. z o.o.” 

  .......................................................  

                                                                                                 Podpis kandydata do pracy

  2) oraz następującego oświadczenia dotyczącego ochrony danych osobowych o treści: 

  „Oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych

  Oświadczam, iż zostałem poinformowany o tym że:

  1) administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest EthosEnergy Sp. z o.o. 51-117 Wroclaw, ul. Paprotna 12a, jako pracodawca,

  2) dane osobowe (oraz dane do kontaktu - o ile zostaną podane) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, a w przypadku wyrażenia zgody, także w kolejnych naborach pracowników EthosEnergy Sp. z o.o. na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),

  4) osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

  5) odbiorcą danych może być podmiot działający na zlecenie administratora danych, 
  tj. podmiot świadczący usługi IT w zakresie serwisowania i usuwania awarii.;

  6) dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż do 31.03.2019 r.

  7) osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez EthosEnergy Sp. z o.o. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.

  8) osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa EthosEnergy Sp. z o.o. na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Organ ten będzie właściwy do rozpatrzenia skargi z tym, że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji;

  9) podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w EthosEnergy Sp. z o.o.

   

  ………………………………………

             Podpis kandydata do pracy  

  - CV, list motywacyjny oraz wszystkie składane oświadczenia muszą być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem,

  - do dokumentów sporządzonych w języku obcym należy dołączyć tłumaczenie tych dokumentów,

  - osoby, których oferty zostaną pozytywnie rozpatrzone, będą powiadomione o terminie rozmowy,

  - osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie, nie będą o tym informowane, 
  a oferty zostaną komisyjnie zniszczone nie później niż 31 marca 2019 r .