Ta oferta pracy jest nieaktualna od 106 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Zastępca Kanclerza ds. Technicznych - Dyrektor ds. Techniczno-Eksploatacyjnych

 • Gdańsk, pomorskie pokaż mapę
 • Dyrektor/Prezes
 • 06.12.2018

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  GDAŃSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY

  Gdański Uniwersytet Medyczny (GUMed) to jedna z najbardziej znanych uczelni w kraju i za granicą, a także najstarsza uczelnia medyczna na Pomorzu. Według Rankingu Fundacji Edukacyjnej „Perspektywy” GUMed jest:

  • najlepszą uczelnią medyczną w Polsce,
  • drugą uczelnią w kraju pod względem efektywności naukowej w rankingu “Perspektyw” w 2018 r.,
  • najbardziej umiędzynarodowioną uczelnią Pomorza (19% studentów zagranicznych),
  • plasuje się w pierwszej dziesiątce najlepszych uczelni akademickich w kraju (7 miejsce).

  Gdański Uniwersytet Medyczny to stabilny pracodawca z długoletnimi tradycjami, którego jednym z celów strategicznych jest rozwój kadry przy wsparciu nowoczesnych metod zarządzania zasobami ludzkimi.

  ZASTĘPCA KANCLERZA DS.TECHNICZNYCH (DYREKTOR DS.TECHNICZNO-EKSPLOATACYJNYCH)

  Miejsce pracy: Gdańsk

  DO ZADAŃ OSOBY ZATRUDNIONEJ NA TYM STANOWISKU BĘDZIE NALEŻAŁO:

  • Zapewnienie sprawnego funkcjonowania obszaru budowlanego, technicznego i gospodarczego Uczelni,
  • Nadzór nad projektami inwestycyjnymi od koncepcji, przez projekt do oddania inwestycji do użytku (odpowiedzialność za budżetowanie, planowanie, harmonogramowanie oraz jakość oddawanej do użytku inwestycji),
  • Uczestnictwo w odbiorach technicznych obiektów i urządzeń,
  • Udział w tworzeniu i realizacji projektów rozwoju infrastruktury technicznej Uczelni,
  • Nadzór nad eksploatacją urządzeń technicznych, energetycznych i teletechnicznych oraz budynków (remonty, modyfikacje, przeglądy, współpraca z podwykonawcami),
  • Nadzór nad prawidłową realizacją planu rzeczowo – finansowego i przestrzeganiem limitów w zakresie powierzonych zadań,
  • Zapewnienie właściwego stanu ochrony przeciwpożarowej,
  • Zapewnienie ochrony mienia Uczelni,
  • Współpraca z dostawcami mediów w zakresie zapewnienia ciągłości realizacji dostaw,
  • Nadzór nad prowadzeniem racjonalnej gospodarki energetycznej i wodno-ściekowej w Uczelni,
  • Organizacja pracy działu, w tym zarządzanie ok. 140 osobowym zespołem,
  • Wyznaczanie celów operacyjnych dla Działu,
  • Nadzór i organizacja postępowań przetargowych,
  • Nadzór i organizacja projektów dofinansowanych z instytucji zewnętrznych (dotacje rządowe, unijne etc.),
  • Usprawnianie procesów oraz generowanie oszczędności.

  OD KANDYDATÓW OCZEKUJEMY:

  • Wykształcenia wyższego technicznego,
  • 10-letniego doświadczenia w branży budowalno-technicznej oraz gospodarczej,
  • Posiadania uprawnień inspektora nadzoru,
  • Znajomości prawa budowlanego i zamówień publicznych,
  • Doświadczenia w przygotowaniu i realizacji inwestycji budowalnych,
  • Doświadczenia w pracy związanej z eksploatacją obiektów (serwisowanie, remonty, przeglądy),
  • Doświadczenia w pracy na stanowisku kierowniczym,
  • Asertywności i komunikatywności na wysokim poziomie,
  • Decyzyjności i umiejętności pracy zespołowej,
  • Znajomości pakietu MS Office,
  • Znajomości metodologii zarządzania projektami,
  • Mile widziana znajomość języka angielskiego,
  • Prawa jazdy kat. B.

  OFERUJEMY:

  • Umowę o pracę i zdobywanie cennych doświadczeń zawodowych w jednym z wiodących Uniwersytetów w Polsce,
  • Atrakcyjny pakiet socjalny,
  • Pracę pełną wyzwań i możliwości stosowania własnych rozwiązań, w Uczelni o dynamicznie rozwijającej się infrastrukturze dydaktyczno-medycznej.

  Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania.

  Termin nadsyłania aplikacji to 31.12.2018r.


  Klikając w przycisk „Aplikuj”, „Aplikuj teraz” lub w inny sposób wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego z siedzibą w Gdańsku przy ul. M.Skłodowskiej-Curie 3a (Pracodawca, Administrator danych), zgadzasz się na przetwarzanie przez Pracodawcę/Administratora danych Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

  Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. zwanym dalej RODO informujemy, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gdański Uniwersytet Medyczny z siedzibą w (80-210) Gdańsku przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a.
  2. Administrator danych osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod numerem telefonu (58) 349 10 27 lub adresem e-mail: [email protected].
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko ZASTĘPCA KANCLERZA DS.TECHNICZNYCH (DYREKTOR DS.TECHNICZNO-EKSPLOATACYJNYCH).
  4. Podstawą prawną do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest Kodeks Pracy, art. 221 § 1.
  5. Podanie przez Panią/ Pana ww danych osobowych jest konieczne i jest wymogiem ustawowym.
  6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w imieniu administratora danych przez upoważnionych pracowników  wyłącznie w celach, o których mowa w ust. 3.
  7. Pani/ Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 2 lat.
  8. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa.
  9. Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Pani/Panu:
  1. prawo dostępu do treści swoich danych,
  2. prawo do ich sprostowania, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym,
  3. prawo do ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych – w przypadkach przewidzianych prawem,
  4. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
  5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych,
  6. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody.
  Pełną informację odnośnie przetwarzania Twoich danych osobowych znajdziesz tutaj.