Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Zastępca Kierownika do Działu Wewnętrznej Służby Ochrony Terminalu

OPERATOR GAZOCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH GAZ-SYSTEM S.A.

 • Ku Morzu 1, Świnoujście
  Świnoujście, zachodniopomorskie
 • ogłoszenie wygasło 3 miesiące temu
 • umowa o pracę
 • pełny etat
 • kierownik / koordynator
 • praca stacjonarna

OPERATOR GAZOCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH GAZ-SYSTEM S.A.

Ku Morzu 1

Świnoujście

Twój zakres obowiązków

 • organizowanie ochrony Terminalu LNG

 • planowanie zadań dla podległych pracowników Wewnętrznej Służby Ochrony – zgodnie z dokumentacją ochronną

 • sprawowanie nadzoru i kontroli nad wykonywaniem zadań i prawidłową ich realizacją

 • informowanie Kierownika Jednostki Organizacyjnej o stanach zagrożenia i ochrony Jednostki, oraz o nieprawidłowościach w realizacji zadań ochronnych

 • utrzymywanie bieżącej łączności z pracownikami pełniącymi służbę na posterunkach stałych, posterunkach doraźnych i w patrolu

 • wydawanie i pobieranie broni z magazynu

 • współdziałanie w zakresie bezpieczeństwa i utrzymywanie łączności radiowej z podległymi pracownikami ochrony

 • rzetelne prowadzenie obowiązującej dokumentacji ochronnej, w szczególności prawidłowe dokumentowanie przebiegu służby w dzienniku zmiany

 • utrzymywanie w gotowości do natychmiastowego użycia lub wykorzystania przydzielonej broni palnej, środków przymusu bezpośredniego oraz innego wyposażenia

 • wykonywanie zadań wynikających z tabeli służby i innej dokumentacji ochronnej

 • ochrona mienia przed kradzieżą i zniszczeniem

 • ujawnienie uszkodzeń i prób ingerencji

Nasze wymagania

 • wykształcenie wyższe

 • minimum 10 lat doświadczenia zawodowego na stanowiskach związanych z bezpośrednią ochroną fizyczną

 • minimum 6 lat doświadczenia w koordynacji pracy podległego zespołu odpowiedzialnego za ochronę fizyczną i obiektu

 • znajomość Ustawy z dn. 22 sierpnia 1997 o ochronie osób i mienia

 • znajomości technik obronnych i umiejętność stosowania środków przymusu bezpośredniego

 • umiejętności posługiwania się bronią

 • wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej

 • uprawnienia do posiadania broni w celu ochrony innych osób oraz mienia

 • poświadczenie bezpieczeństwa osobowego (min. poufne) lub gotowość do poddania się procedurze sprawdzającej

 • umiejętność obsługi i analizy monitoringu CCTV

 • znajomość pakietu MS Office (w szczególności MS Excel)

 • znajomość języka angielskiego minimum na poziomie A2

 • wysoki poziom kultury osobistej i etyki zawodowej

 • umiejętność zarządzania zespołem

 • umiejętność rozwiązywania problemów wynikłych w trakcie realizacji celów operacyjnych

 • odpowiedzialność

 • umiejętność pracy w zespole

 • sumienność i skrupulatność

 • prawo jazdy kat. B

Mile widziane

 • wykształcenie wyższe z obszaru zarządzania kryzysowego, obronności, bezpieczeństwa publicznego

 • doświadczenie zawodowe w obszarze obronności, prewencji

 • praca w służbach mundurowych

To oferujemy

 • możliwość rozwoju i pracy przy unikalnych projektach na rynku polskim i europejskim

 • profesjonalne narzędzia pracy

 • prywatną opiekę medyczną (również dla członków rodziny)

 • pracowniczy Program Emerytalny

 • dofinansowanie do szkoleń, studiów i nauki języków obcych

 • dofinansowanie do wypoczynku

Benefity

 • dofinansowanie zajęć sportowych

 • prywatna opieka medyczna

 • dofinansowanie nauki języków

 • dofinansowanie szkoleń i kursów

 • ubezpieczenie na życie

 • opieka stomatologiczna

 • program emerytalny

 • preferencyjne pożyczki

 • dofinansowanie wypoczynku

 • pikniki rodzinne

 • dodatkowy urlop

Miejsce świadczenia pracy:

Pion Bezpieczeństwa

Dział Wewnętrznej Służby Ochrony Terminalu

Świnoujście, ul. Ku Morzu 1

Oferty prosimy nadsyłać do: 30 czerwca 2023 r.

Zastrzegamy sobie kontakt wyłącznie z wybranymi kandydatami. Nadesłanych ofert nie odsyłamy.

OPERATOR GAZOCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH GAZ-SYSTEM S.A.

GAZ-SYSTEM to spółka o strategicznym znaczeniu dla polskiej gospodarki i jej bezpieczeństwa energetycznego. Zarządzamy siecią przesyłową na terenie całego kraju i umożliwiamy transport 17 miliardów m3 wysokometanowego gazu rocznie. Odpowiadamy za całość procesu: transport od stacji początkowej do końcowego odbiorcy. Prowadzimy największe w Polsce inwestycje w obszarze energetyki gazowej m.in. rozbudowujemy Terminal LNG w Świnoujściu i realizujemy projekt Baltic Pipe. Rozwijamy także nowoczesne technologie i inicjujemy innowacje w branży energetycznej. Dajemy stabilne zatrudnienie blisko 3000 osobom w 49 lokalizacjach w Polsce. Pracujemy z poszanowaniem natury i w kulturze dialogu.

Przewiń do profilu firmy