Oferta pracy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy

Zastępca Kierownika Działu Eksploatacji

GDAŃSKI UNIWERSYTET MEDYCZNYO firmie

GDAŃSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY

Marii Skłodowskiej-Curie 3a

Gdańsk

Twój zakres obowiązków

 • zapewnienie sprawnego funkcjonowania obszaru technicznego Uczelni,

 • przygotowywanie harmonogramu i budżetu branżowych prac eksploatacyjnych,

 • koordynacja prac eksploatacyjnych, kontrola i weryfikacja wykonanych robót, kontrola jakościowa i ilościowa robót oraz weryfikacja zgodności z harmonogramem oraz budżetem,

 • zapewnienie i odpowiedzialność za prowadzenie eksploatacyjnej dokumentacji formalno-prawnej (awarii, przeglądów, serwisów i napraw) zgodnie z najlepszymi standardami i wymogami prawnymi,

 • organizacja pracy sekcji, w tym zarządzanie kilkunastoosobowym zespołem oraz wykonawcami,

 • współpraca przy koordynacji z wewnętrznymi jednostkami GUMed w zakresie prowadzonych inwestycji/remontów oraz udział w komisjach odbiorowych,

 • współpraca z dostawcami mediów w zakresie zapewnienia ciągłości realizacji dostaw oraz zarządzanie gospodarką energetyczną i wodno-ściekową,

 • stosowanie zasad i procedur w zakresie dokonywania zakupów i zamówień na dostawy towarów, realizację robót i wykonywanie usług, zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych,

 • koordynacja postępowań przetargowych oraz projektów dofinansowanych z instytucji zewnętrznych w zakresie powierzonych zadań.

Nasze wymagania

 • wykształcenie wyższe techniczne,

 • 5-letnie doświadczenie zawodowe związane z budową lub eksploatacją sieci sanitarnych i/lub energetyczną, w tym minimum 2 lata na stanowisku kierowniczym,

 • teoretyczna i praktyczna znajomość zagadnień wod.-kan. tj. gospodarki wodno-ściekowej, warunków eksploatacji urządzeń, sieci wod.-kan.,

 • znajomość przepisów technicznych dotyczących eksploatacji i konserwacji instalacji elektrycznych, teletechnicznych, sanitarnych, gazowych i transportu bliskiego,

 • doświadczenie w eksploatacji obiektów (serwisowanie, remonty, przeglądy), w tym przygotowaniu i realizacji modernizacji systemów budynkowych,

 • praktyczna znajomość ustawy prawo zamówień publicznych,

 • biegła znajomość i posługiwanie się narzędziami do koordynacji i nadzoru nad realizacją prac (MS Office, MS Project, AutoCAD, NORMA lub podobne),

 • umiejętność współpracy i komunikacji, dokładność, sumienność oraz zdyscyplinowanie organizacyjne, czasowe i budżetowe,

 • prawo jazdy kat. B.

Mile widziane

 • doświadczenie w pracy w instytucjach państwowych (w tym spółkach skarbu państwa) lub obiektach badawczo-rozwojowych,

 • uprawnienia budowlane w specjalności elektrycznej/sanitarnej.

To oferujemy

 • umowę o pracę,

 • pracę w najlepszej uczelni medycznej w Polsce, posiadającej status uczelni badawczej,

 • możliwość rozwoju zawodowego w ramach obejmowanego stanowiska,

 • benefity dla rodziców,

 • wczasy pod gruszą.

Zasady aplikowania:

 • osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji (CV) za pomocą przycisku APLIKUJ,

 • termin nadsyłania aplikacji to 27.05.2021 r.,

 • aplikacje nadesłane w okresie pomiędzy terminem nadsyłania aplikacji, a końcem publikacji ogłoszenia, mogą zostać zakwalifikowane do procesu rekrutacji,

 • uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.