Oferta pracy

Zastępca Kierownika Działu Zamówień Publicznych

Szpital Specjalistyczny im. S. StaszicaO firmie

Szpital Specjalistyczny im. S. Staszica

Ludwika Rydygiera 1

Piła

Szpital Specjalistyczny w Pile im. Stanisława Staszica zatrudni pracownika w Dziale Zamówień Publicznych na stanowisko
Z-ca Kierownika Działu Zamówień Publicznych

Wymagania:

 1. wykształcenie wyższe magisterskie, kierunkowe mile widziane (prawo, administracja, ekonomiczne lub inżynieryjne),
 2. minimum 3 lata pracy związanej z przeprowadzaniem zamówień publicznych,
 3. bardzo dobra znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych wraz z aktami wykonawczymi do ww. ustawy, orzecznictwem Krajowej Izby Odwoławczej,
 4. bardzo dobra znajomość obsługi komputera, w szczególności Pakiet MS Office,
 5. odpowiedzialność, dokładność, sumienność,
 6. samodzielność, dyspozycyjność, odporność na stres,
 7. bardzo dobra organizacja pracy i umiejętność właściwego ustalania priorytetów,
 8. wysoko rozwinięte kompetencje interpersonalne,
 9. umiejętności komunikacyjne,
 10. wysoka kultura osobista,
 11. umiejętność pracy pod presją czasu.
Osoby zainteresowane prosimy o składanie swojej oferty zawierającej CV, list motywacyjny, kserokopie dokumentów poświadczających kwalifikacje wraz z następującą klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie w celu przeprowadzenia aktualnego jak i przyszłych postępowań rekrutacyjnych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)''
 
Oferty należy składać w kancelarii Szpitala Specjalistycznego w Pile pok. D14 lub przesłać klikając w przycisk aplikowania.
Zastrzegamy sobie kontakt wyłącznie z kandydatami, którzy zostaną wybrani podczas wstępnej selekcji ofert. Kandydaci zakwalifikowani, zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy wstępnej.
 
Administratorem Twoich danych osobowych jest Szpital Specjalistyczny w Pile im. Stanisława Staszica z siedzibą w Pile przy ul. Rydygiera 1. Twoje dane przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji. Masz prawo w każdym czasie wycofać swoją aplikację.

Ogłoszenie archiwalne

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy