Oferta pracy

Zastępca Kierownika Kancelarii Tajnej i Kancelarii Tajnej Międzynarodowej

Ośrodek Badawczo - Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej S.A. w Gdyni

Ośrodek Badawczo - Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej S.A. w Gdyni

Arenda Dickmana 62

Babie Doły

Gdynia

Twój zakres obowiązków

 • Bezpośredni nadzór nad obiegiem dokumentów niejawnych, w tym NATO i UE w Spółce,

 • Udostępnianie lub wydawanie dokumentów uprawnionym pracownikom i egzekwowanie ich zwrotu do kancelarii tajnej lub kancelarii tajnej międzynarodowej,

 • Prowadzenie bieżącej kontroli postępowania z dokumentami zawierającymi informacje niejawne, które zostały udostępnione pracownikom i informowanie o wszelkich niedociągnięciach pełnomocnika ochrony,

 • Realizacja zadań określonych w przepisach dotyczących ochrony informacji niejawnych oraz ochrony informacji niejawnych międzynarodowych,

 • Sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o ochronie informacji niejawnych,

 • Sprawowanie nadzoru nad prawidłowym funkcjonowaniem kancelarii tajnej.

Nasze wymagania

 • Wykształcenie minimum średnie,

 • Minimum 3 lata na stanowisku związanym z obsługą kancelarii tajnej oraz ochroną informacji niejawnych,

 • Dobra znajomość pakietu MS Office,

 • Posiadanie aktualnego poświadczenia bezpieczeństwa upoważniającego do dostępu do informacji niejawnych do klauzuli co najmniej ,,TAJNE" "NATO SECRET"i "EU SECRET/SECRET UE" wydanego przez ABW lub SKW,

 • Znajomość przepisów w zakresie ochrony informacji niejawnych,

 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym.

To oferujemy

 • Udział w krajowych i międzynarodowych projektach dla sektora zbrojeniowego,

 • Możliwości rozwoju i pogłębiania wiedzy dzięki szkoleniom zewnętrznym i współpracy z ekspertami w zespole,

 • Kartę sportową, świadczenia świąteczne, opiekę zdrowotną, ubezpieczenie na życie, preferencyjne warunki korzystania z ośrodków AMW Rewita, dofinansowanie wypoczynku, platformę do nauki języków obcych i biuro blisko morza.

 • Benefity

 • dofinansowanie zajęć sportowych

 • prywatna opieka medyczna

 • dofinansowanie nauki języków

 • dofinansowanie szkoleń i kursów

 • ubezpieczenie na życie

 • możliwość pracy zdalnej

 • elastyczny czas pracy

 • brak dress code’u

 • parking dla pracowników

 • strefa relaksu

 • dofinansowanie wypoczynku

 • dofinansowanie wakacji dzieci

Ośrodek Badawczo - Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej S.A. w Gdyni

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej S.A. posiada szerokie kompetencje oraz doświadczenie w projektowaniu, budowie, dostawie i utrzymaniu systemów z obszaru wojskowej techniki, ze szczególnym uwzględnieniem wojskowej techniki morskiej. W oparciu o nowoczesne zaplecze wytwórcze oraz badawczo-techniczne Ośrodek dostarcza i rozwija swoje wyroby dzięki prowadzonym w trybie ciągłym badaniom naukowym, pracom rozwojowym i wdrożeniowym.

Przewiń do profilu firmy