Ta oferta pracy jest nieaktualna od 29 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Zastępca Kierownika w Dziale Likwidatury i Ewidencji Księgowej

 • Warszawa, mazowieckie pokaż mapę
 • Kierownik
 • 2019-02-21

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  Uniwersytet Warszawski

  200 lat ma już Uniwersytet Warszawski. Uczelnia powstała w 1816 roku pod nazwą Królewski Uniwersytet Warszawski. To największa, jedna z najlepszych i najstarszych szkół wyższych w Polsce, a jednocześnie najdłużej działająca uczelnia w stolicy. W momencie utworzenia Uniwersytet składał się z pięciu wydziałów: Prawa i Administracji, Lekarskiego, Filozoficznego, Teologicznego oraz Nauk i Sztuk Pięknych. Pierwsi studenci naukę rozpoczęli dwa lata później. Po kilku latach działalności było ich ok. 800, czyli mniej niż teraz pracuje na UW profesorów.

  44,4 tys. osób studiuje na kierunkach licencjackich i magisterskich. Najbardziej popularne wśród studentów są studia stacjonarne. Z roku na rok studentów tego typu studiów jest coraz więcej, obecnie stanowią prawie 72% ogółu studiujących.

  7,2 tys. pracowników. Oprócz nauczycieli akademickich są to m.in. pracownicy administracji i bibliotekarze. UW to jeden z największych pracodawców na Mazowszu. Pod względem liczby pracowników wyprzedza większość korporacji znajdujących się w zestawieniu największych firm w Polsce magazynu „Forbes”.

  4,4 tys. cudzoziemców uczy się na UW na studiach zakończonych dyplomem lub jako stypendyści programów wymiany akademickiej. Cudzoziemcy najczęściej wybierają studia na kierunkach: stosunki międzynarodowe, ekonomia, finanse i rachunkowość, europeistyka, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, studia wschodnie, politologia, zarządzanie, filologia polska, psychologia.

  Najliczniejszą grupę wśród obcokrajowców kształcących się na UW stanowią Ukraińcy (930), Białorusini (458), Hiszpanie (314), Włosi (273), Niemcy (256), Turcy (192), Francuzi (183), Chińczycy (157), Rosjanie (117), Litwini (97), Portugalczycy (81), Meksykanie (66), Czesi (55), Irakijczycy (53), Hindusi (52).

  44 rektorów stało do tej pory na czele uczelni. Pierwszym był ks. Wojciech Anzelm Szweykowski, teolog i pedagog. Obecnie szefem UW jest prof. Marcin Pałys, chemik, który w 2016 roku został wybrany na drugą kadencję. Kierować uczelnią będzie do 2020 roku.

  5 noblistów studiowało na UW:

  • Henryk Sienkiewicz
  • Menachem Begin
  • Czesław Miłosz
  • Joseph Rotblat
  • Leonid Hurwicz

  800 partnerów zagranicznych współpracuje z Uniwersytetem. Jest wśród nich 400 instytucji z 73 krajów, które podpisały z UW umowę o bezpośredniej współpracy. Szczególnie dynamicznie rozwijają się kontakty UW z uczelniami z państw azjatyckich, np. z Indiami, Chinami oraz Rosją.

  1,4 mld zł to roczny budżet UW. Na przychody Uniwersytetu składają się – niemal w trzech równych częściach – dotacja ministerialna, wpływy z czesnego i fundusze pozyskane na badania. Przychody Uniwersytetu z działalności naukowej wzrosły z niecałych 100 mln zł w 2005 roku do ponad 380 mln zł w roku 2014. UW dysponuje kilkakrotnie większym budżetem badawczym niż inne czołowe polskie uniwersytety, co potwierdza jego status jako uczelni badawczej i jednego z najważniejszych ośrodków naukowych w kraju.

  21 wydziałów funkcjonuje obecnie na Uniwersytecie. Najmniejszym z nich jest Wydział „Artes Liberales”, uczy się tam nieco ponad 200 osób. Największym jest Wydział Zarządzania, gdzie studiuje ponad 5 tys. osób. Najstarszy jest Wydział Prawa i Administracji, najmłodszy Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii, powołany w 2016 roku.

  Zastępca Kierownika w Dziale Likwidatury i Ewidencji Księgowej

  Miejsce pracy: Warszawa

  Wymagania niezbędne:

  • wyższe wykształcenie ekonomiczne, preferowane: rachunkowość, finanse,
  • znajomość rachunkowości oraz prawa podatkowego,
  • doświadczenie w pracy w księgowości,
  • dobra znajomość pakietu MS Office,
  • doświadczenie w zarządzaniu zespołem,
  • znajomość pracy w systemie SAP

  Wymagania dodatkowe:

  • praktyczna znajomość przepisów dotyczących podatku VAT,
  • doświadczenie z zakresu analizy rozrachunków i dokumentacji podatkowej,
  • znajomość zasad rozliczeń krajowych i zagranicznych podróży służbowych,
  • umiejętność pracy pod presją czasu,
  • doświadczenie w pracy w jednostkach sektora finansów publicznych,
  • znajomość języka angielskiego

  Oferujemy:

  • pracę w stabilnej instytucji,
  • możliwość rozwoju zawodowego i stałego podnoszenia kwalifikacji,
  • atrakcyjny pakiet socjalny.

  Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania.


  Prosimy o zapoznanie się z informacją o sposobie przetwarzania danych osobowych przez Uniwersytet Warszawski oraz zamieszczenie poniższej zgody:

  Zgoda na przetwarzanie danych

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Uniwersytet Warszawski dla potrzeb:

  • ☐ aktualnej rekrutacji,
  • ☐ przyszłych rekrutacji.

  Podaję dane dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą. Zapoznałam/em się z treścią obowiązku informacyjnego, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.

  Informacja dla kandydatów do pracy

  Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
  27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych – ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz. U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016 r.) Uniwersytet Warszawski informuje, iż:

  1) Administratorem Pani/Pana danych jest Uniwersytet Warszawski reprezentowany przez Rektora z siedzibą przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa;

  2) Administrator wyznaczył Administratora Bezpieczeństwa Informacji (od 25 maja Inspektora Ochrony Danych) nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych,
  z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: [email protected];

  3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb przeprowadzenia aktualnej i przyszłych rekrutacji do pracy;

  4) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie ustawy Kodeks pracy
  z dnia 26 czerwca 1974 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 917) oraz na podstawie zgody na przetwarzanie danych.

  5) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;

  6) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji,
  a w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody również w przyszłych rekrutacjach,

  7) podanie przez Panią/Pana danych osobowych określonych w Kodeksie pracy jest obligatoryjne, a w pozostałym zakresie dobrowolne;

  8) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i cofnięcia zgody w dowolnym momencie;

  9) zgodę można wycofać wysyłając wiadomość na adres e-mail: [email protected]

  10) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych (w przyszłości: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

  Pełną informację odnośnie przetwarzania Twoich danych osobowych znajdziesz tutaj.