Oferta pracy

Zastępca Kierownika w Terenowej Jednostce Eksploatacji we Lwówku

OPERATOR GAZOCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH GAZ-SYSTEM S.A.

OPERATOR GAZOCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH GAZ-SYSTEM S.A.

Miłostowska 16

Zębowo (pow. nowotomyski)

Twój zakres obowiązków

 • wsparcie przełożonego (w tym zastępowanie) w kierowaniu bieżącym funkcjonowaniem podległej komórki organizacyjnej (opracowywanie budżetu i kontrola stopnia jego wykorzystania, sporządzanie bieżących sprawozdań, rozdzielanie zadań, analiza i ocena przebiegu ich realizacji)

 • nadzór nad usuwaniem awarii i usterek na obiektach sieci przesyłowej gazu

 • nadzór nad prowadzeniem, archiwizowaniem, poprawnością merytoryczną dokumentacji eksploatacyjnej

 • prowadzenie Książek Obiektów Budowlanych

 • prowadzenie dokumentacji eksploatacyjnej w tym urządzeń podlegających do UDT

 • dokonywanie ocen stanu technicznego obiektów sieci przesyłowej oraz okresowych kontroli stanu technicznego obiektów sieci przesyłowej i wnioskowanie o wprowadzenie niezbędnych prac do planów remontowego i inwestycyjnego

 • opracowywanie, uzgadnianie i nadzorowanie prac gazoniebezpiecznych i niebezpiecznych

 • rozliczanie kosztów tych prac

 • organizacja dyżurów domowych podległych pracowników

 • uczestniczenie w czynnościach odbiorowych, włączeniowych i rozruchowych obiektów sieci przesyłowej

 • opiniowanie dokumentacji projektowych nowobudowanych lub remontowanych obiektów sieci przesyłowej i udział w Radach Technicznych

Nasze wymagania

 • wykształcenie wyższe techniczne

 • minimum 7 lat doświadczenia w branży przemysłowej (eksploatacja lub wykonawstwo), w tym doświadczenie w kierowaniu zespołem pracowników

 • dobra znajomość prawa budowlanego i przepisów związanych z budownictwem, podstawowa znajomość prawa energetycznego oraz zagadnień automatyki

 • uprawnienia energetyczne E i D gr. 1,3

 • dobra znajomość MSOffice

 • podstawowa znajomość języka angielskiego

 • prawo jazdy kat. B

 • gotowość do wyjazdów służbowych

 • dyspozycyjność

 • umiejętność zarządzania zespołem pracowników,

 • umiejętność współpracy

 • dobra organizacja pracy własnej

 • umiejętność radzenia sobie ze stresem i presją czasu

 • umiejętności efektywnej komunikacji ustnej i pisemnej

 • umiejętność podejmowania decyzji

Mile widziane

 • wykształcenie na kierunku elektrotechnika/automatyka, gazownictwo lub pokrewne

 • doświadczenie w wykonawstwie, eksploatacji, projektowaniu obiektów gazowych lub pokrewnych obiektów przemysłowych (chłodnictwo, ciepłownictwo);

 • uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych;

 • uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych

 • znajomość zagadnień automatyki procesów przemysłowych

 • znajomość procesu budowlanego

 • znajomość wymagań w zakresie eksploatacji obiektów budowlanych (w tym prowadzenia Książki Obiektu Budowlanego)

 • umiejętność sporządzania budżetu i kontroli stopnia jego wykonania

 • uprawnienia energetyczne E i D gr. 2

 • znajomość programów CAD (podstawowa), SAP, systemy DCS

 • wiedza i/lub doświadczenie z zakresu zarządzania projektami

 • znajomość języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym B1/B2

To oferujemy

 • możliwość rozwoju i pracy przy unikatowych projektach na rynku polskim i europejskim

 • konkurencyjne wynagrodzenie na lokalnym rynku pracy

 • profesjonalne narzędzia pracy

 • prywatną opiekę medyczną (również dla członków rodziny)

 • Pracowniczy Program Emerytalny

 • dofinansowanie do szkoleń, studiów i nauki języków obcych

 • dofinansowanie do wypoczynku

 • zapewniamy sposoby organizacji pracy dostosowane do wytycznych obowiązujących podczas pandemii, dbając o bezpieczeństwo i zdrowie naszych Pracowników

 • Benefity

 • dofinansowanie zajęć sportowych

 • prywatna opieka medyczna

 • dofinansowanie nauki języków

 • dofinansowanie szkoleń i kursów

 • ubezpieczenie na życie

 • opieka stomatologiczna

 • program emerytalny

 • preferencyjne pożyczki

 • dofinansowanie wypoczynku

 • możliwość uzyskania uprawnień

 • pikniki rodzinne

 • dodatkowy urlop

OPERATOR GAZOCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH GAZ-SYSTEM S.A.

GAZ-SYSTEM to spółka o strategicznym znaczeniu dla polskiej gospodarki i jej bezpieczeństwa energetycznego. Zarządzamy siecią przesyłową na terenie całego kraju i umożliwiamy transport 17 miliardów m3 wysokometanowego gazu rocznie. Odpowiadamy za całość procesu: transport od stacji początkowej do końcowego odbiorcy. Prowadzimy największe w Polsce inwestycje w obszarze energetyki gazowej m.in. rozbudowujemy Terminal LNG w Świnoujściu i realizujemy projekt Baltic Pipe. Rozwijamy także nowoczesne technologie i inicjujemy innowacje w branży energetycznej. Dajemy stabilne zatrudnienie dla przeszło 3000 pracowników w ponad 50 lokalizacjach w Polsce. Pracujemy z poszanowaniem natury i w kulturze dialogu.

Przewiń do profilu firmy

Zastępca Kierownika w Terenowej Jednostce Eksploatacji we Lwówku

Oddział w Poznaniu

Miejsce świadczenia pracy:

64-310 Lwówek k/Nowego Tomyśla, Zębowo ul. Miłostowska 16

Oferty prosimy nadsyłać do:

7 lutego 2022 r.