Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Zastępca Kierownika Wydziału Kadr i Płac

EC1 Łódź - Miasto Kultury

EC1 Łódź - Miasto Kultury

Juliana Tuwima 46

Śródmieście

Łódź

Twój zakres obowiązków

 • realizacja celów i strategii instytucji w obszarze zasobów ludzkich

 • wdrażanie i kształtowanie nowej kultury organizacyjnej

 • budowanie wizerunku pracodawcy na zewnątrz

 • wprowadzanie w instytucji nowych inicjatyw i rozwiązań

 • bieżąca analiza danych z obszaru HR

 • doskonalenie procesów HR w takich obszarach jak: rozwój, rekrutacja, komunikacja wewnętrzna

 • zarządzanie procesami związanymi z rekrutacją, adaptacją nowych pracowników

 • zarządzanie obszarami Employee Experience, People and Culture

 • zarządzanie zmianą

 • prowadzenie i zarządzanie projektami z obszarów HR

 • aktywne uczestnictwo w procesach: polityka zatrudnienia, rekrutacje, rozwój pracowników, szkolenia, ścieżki kariery, komunikacja

 • organizowanie programów szkoleń wewnętrznych oraz współpraca z firmami szkoleniowymi (analizowanie potrzeb szkoleniowych, planowanie i koordynowanie przebiegu szkoleń)

 • kreowanie pozytywnej atmosfery pracy i współpracy

 • współorganizowanie staży, praktyk, wolontariatu

 • współtworzenie procedur, regulaminów

 • monitorowanie procesu ocen okresowych i przeprowadzanie analiz

Nasze wymagania

 • wykształcenie wyższe (zarządzanie zasobami ludzkimi, psychologia)

 • przynajmniej 2 letnie doświadczenie na podobnym stanowisku w zakresie HR lub 4 letni staż pracy w HR

 • praktyczna znajomość prawa pracy oraz znajomość procesów HR

 • wysoko rozwinięte kompetencje społeczne, komunikatywność

 • pewność w działaniu, pozytywne nastawienie

 • łatwość nawiązywania relacji

 • umiejętność słuchania, obserwacji i analizy

 • nastawienie na współpracę i generowanie rozwiązań

Mile widziane

 • wykształcenie kierunkowe - studia społeczne, studia podyplomowe z zarządzania zasobami ludzkimi

 • znajomość programu kadrowo-płacowego enova

 • wysokie umiejętności interpersonalne

Benefity

 • dofinansowanie zajęć sportowych

 • dofinansowanie szkoleń i kursów

 • elastyczny czas pracy

 • parking dla pracowników

 • dofinansowanie wypoczynku

 • dofinansowanie wakacji dzieci

„EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi stwierdza, że do wykonywania pracy określonej w niniejszym ogłoszeniu jak również na oferowanym stanowisku pracy - niezbędne jest posiadanie wskazanego w tym ogłoszeniu wykształcenia, kwalifikacji zawodowych a także odpowiedniego przebiegu dotychczasowego zatrudnienia.*

Oferta kandydata musi zawierać:

- kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, w tym oświadczenie dot. wykształcenia, kwalifikacji zawodowych oraz przebiegu dotychczasowego zatrudnienia**

- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE nazywanego ogólnym Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO) a także Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 r., poz. 1000) **

* zamieszczane w przypadku, gdy jest to niezbędne do wykonywania pracy określonego rodzaju lub na określonym stanowisku

**druki do pobrania na stronie BIP

Dokumenty zawarte w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem kandydata oraz z dopiskiem: „Nabór Nr 17 na stanowisko Zastępcy Kierownika Wydziału Kadr i Płac” można również składać osobiście w sekretariacie lub przesyłać na adres do korespondencji:

„EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi

90-022 Łódź, ul. Tuwima 46

EC1 Łódź - Miasto Kultury

„EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi

z siedzibą w Łodzi, ul. Targowa 1/3

ogłasza nabór kandydatów do pracy na następujące stanowisko pracy:

Zastępca Kierownika Wydziału Kadr i Płac

w wymiarze 1 etatu

Przewiń do profilu firmy