Oferta pracy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy

Zastępca Kierownika Zespołu Techników Klinicznych w Klinice Medycyny Hiperbarycznej i Ratownictwa Morskiego

Uniwersyteckie Centrum Medycyny Morskiej i TropikalnejO firmie

Uniwersyteckie Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej

Powstania Styczniowego 9B

Gdynia

Uniwersyteckie Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej
81-519 Gdynia , ul. Powstania Styczniowego 9b
Poszukuje osoby na stanowisko: 
Zastępcy Kierownika Zespołu Techników Klinicznych w Klinice Medycyny Hiperbarycznej i Ratownictwa Morskiego

Warunki wymagane:

 1. posiadania wykształcenia wyższego technicznego – preferowane kierunki mechaniczny, elektryczny, automatyka lub pokrewne (specjalizacja w zakresie gazownictwa mile widziana)
 2. doświadczenie zawodowe w zakresie eksploatacji agregatów sprężających,
 3. znajomości eksploatacji urządzeń energetycznych z obszaru gazownictwa,
 4. posiadania wiedzy z zakresu urządzeń i instalacji technologii obiektów gazowych,
 5. znajomości zasad budowy maszyn,
 6. umiejętności posługiwania się schematami i dokumentacją techniczną,
 7. umiejętności obsługi elektronicznych aplikacji biurowych (MS Office, poczta elektroniczna),
 8. komunikatywności,
 9. umiejętności pracy w zespole,
 10. umiejętności działania w warunkach stresogennych

Dodatkowy atutem będzie :

 1. posiadanie energetycznych świadectw kwalifikacyjnych grupy 1, 2 i/lub 3 na stanowisku eksploatacji „ E „ i dozoru „ D „
 2. doświadczenie w eksploatacji urządzeń w wykonaniu przeciwwybuchowym,
 3. posiadanie innych kwalifikacji lub uprawnień związanych z eksploatacją urządzeń energetycznych,
 4. doświadczenie zawodowe w eksploatacji innych urządzeń/instalacji przemysłowych.

Obowiązki

 1. obsługa komór hiperbarycznych i współpraca z personelem medycznym,
 2. prowadzenie rejestrów i raportów o pracy urządzeń i instalacji,
 3. prowadzenie dzienników rewizyjnych urządzeń technicznych przy współudziale UDT, monitorowanie i rozliczanie zasobów gazów medycznych,
 4. realizacja przeglądów i konserwacji urządzeń technicznych i instalacji,
 5. wykonywanie zmian w pracy urządzeń pomocniczych agregatów sprężarkowych oraz przygotowanie urządzeń i instalacji do zadań serwisowych i remontowych,
 6. delegowanie podległym pracownikom zadań m.in. w zakresie eksploatacji urządzeń i instalacji,
 7. nadzór oraz koordynacja czynności wykonywanych przez podległych pracowników,
 8. współpraca ze służbami serwisowymi w sytuacji wystąpienia awarii instalacji, urządzeń lub innych zdarzeń powodujących zakłócenia w pracy obiektu,
 9. koordynacja działań pracowników firm zewnętrznych realizujących prace na terenie kliniki,
 10.  wykonywanie czynności w zakresie zapobiegania występowania i ograniczania skutków awarii przemysłowych zgodnie z aktualnymi decyzjami administracyjnymi oraz obowiązującym prawem,
 11. realizacja obowiązków w zakresie ochrony przeciwpożarowej,
 12. udział w ocenach okresowych stanu technicznego urządzeń i instalacji.

Oferujemy:

 • zatrudnienie w ramach umowy o pracę w wymiarze pełnego etatu,
 • po okresie roku pracy możliwość objęcia stanowiska kierownika z awansem płacowym,
 • możliwość wdrażania swoich pomysłów, mających na celu usprawnienie pracy,
 • możliwość rozwoju zawodowego oraz podnoszenia kwalifikacji,
Aplikacje i CV z dopiskiem danego stanowiska prosimy przesyłać za pomocą przycisku aplikowania: 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych, zawartych w mojej ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922). Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.

Ogłoszenie archiwalne

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy