Oferta pracy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy
Oferta z szybkim aplikowaniem 
co to?
Na oferty z aktywnym „Aplikuj szybko” zaaplikujesz jednym kliknięciem. Korzystają one z danych używanych przez Ciebie przy ostatnim aplikowaniu. Jeśli jeszcze tego nie robiłaś/eś, nie przejmuj się. Za pierwszym razem trafisz na pełny formularz aplikowania.

Zastępca Prezesa Zarządu ds. Produkcji

OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA

OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA

Męczenników Oświęcimskich 4

Pszczyna

Zastępca Prezesa Zarządu ds. Produkcji

Zakres czynności:

 • Organizacja pracy działu produkcji,
 • Nadzór nad prawidłowym przebiegiem procesu produkcyjnego, zabezpieczenie ciągłości pracy zakładu,
 • Zarządzanie i organizacja pracy podległych pracowników produkcji zgodnie
   z obowiązującymi zasadami,
 • Współudział w tworzeniu planów produkcyjnych,
 • Reprezentowanie zakładu podczas kontroli,
 • Codzienna inspekcja linii produkcyjnych,
 • Rozwiązywanie bieżących problemów produkcyjnych,
 • Tworzenie i uaktualnianie dokumentacji produkcyjnej,
 • Kierowanie i nadzorowanie pracy podległych pracowników,
 • Współpraca z działami wewnętrznymi firmy.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe, (mile widziane z zakresu technologii żywności),
  poparte praktyką w branży produkcji spożywczej,
 • znajomość zagadnień z zakresu handlu i marketingu w branży spożywczej
 • znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników,
 • znajomość zagadnień związanych z technologią produkcji żywności.

Warunki zatrudnienia przedstawione zostaną w trakcie indywidualnej rozmowy z kandydatem.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji na adres e-mail: [email protected] lub drogą pocztową:

OSM Pszczyna ul. Męczenników Oświęcimskich 4, 43-200 Pszczyna

tel. 32 210 45 47 w 19

 

Informacja o ochronie danych osobowych:

Administrator, na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – RODO – informuje, iż:

1.      Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Pszczynie (43-200 Pszczyna),
ul. Męczenników Oświęcimskich 4.

2.      Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a oraz c RODO

3.      Odbiorcą Pana/Pani danych mogą być podmioty stale współpracujące z Administratorem w zakresie m.in.: obsługi prawnej.

4.      Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji.

5.      Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia   przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie i w dowolnej formie, chyba że przetwarzanie Pana/Pani danych jest związane z łączącym Pana/Panią stosunkiem prawnym z administratorem (np. umowa o pracę, umowa cywilnoprawna itp.) lub odbywa się w związku z koniecznością wywiązania się przez administratora z obowiązków prawnych względem instytucji państwowych.

6.      Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących narusza przepisy RODO;

7. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

Ogłoszenie archiwalne