Oferta pracy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy
Oferta z szybkim aplikowaniem 
co to?
Na oferty z aktywnym „Aplikuj szybko” zaaplikujesz jednym kliknięciem. Korzystają one z danych używanych przez Ciebie przy ostatnim aplikowaniu. Jeśli jeszcze tego nie robiłaś/eś, nie przejmuj się. Za pierwszym razem trafisz na pełny formularz aplikowania.

Zastępca Prezesa Zarządu ds. Technicznych - Członek Zarządu

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA HUTNIKO firmie

  • Kraków, małopolskie

  • Ogłoszenie wygasło miesiąc temu
  • Umowa o pracę
  • Pełny etat
  • Dyrektor/Prezes

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej Hutnik w Krakowie ogłasza Konkurs na stanowisko Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Technicznych - Członka Zarządu.

Zastępca Prezesa Zarządu ds. Technicznych - Członek Zarządu

Wymagania, jakie powinien spełniać kandydat:

  1. wykształcenie wyższe techniczne, uprawnienia budowlane, mile widziane posiadanie licencji zarządcy nieruchomościami,
  2. co najmniej 5 letni staż pracy na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych,
  3. niekaralność,  
  4. znajomość prawa spółdzielczego, budowlanego i zasad funkcjonowania spółdzielni mieszkaniowych, Wspólnot Mieszkaniowych,
  5. doświadczenie w zarządzaniu budynkami wielorodzinnymi.

Oferta powinna być zgodna z „Regulaminem przeprowadzenia konkursu na stanowisko Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Technicznych - Członka Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej HUTNIK w Krakowie” dostępnym w biurze Spółdzielni i na stronie internetowej www.smhutnik.krakow.pl.

Ofertę należy składać w zamkniętej kopercie bezpośrednio w sekretariacie siedziby Spółdzielni w dni robocze w godzinach urzędowania Spółdzielni lub przesłać na adres:

Spółdzielnia Mieszkaniowa HUTNIK, os. Na Stoku 32A, 31-706  Kraków
z dopiskiem: „Konkurs na stanowisko Zastępcy Prezesa Zarządu SM HUTNIK - nie otwierać.”
w terminie do dnia 18 czerwca 2021 r.

Na kopercie nie umieszcza się danych osobowych kandydata.

Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu bez podania przyczyny.

Aplikacje przesyłane drogą elektroniczną przez przycisk "Aplikuj" nie będą przyjmowane.

Ogłoszenie archiwalne