Oferta pracy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy
Oferta z szybkim aplikowaniem 
co to?
Na oferty z aktywnym „Aplikuj szybko” zaaplikujesz jednym kliknięciem. Korzystają one z danych używanych przez Ciebie przy ostatnim aplikowaniu. Jeśli jeszcze tego nie robiłaś/eś, nie przejmuj się. Za pierwszym razem trafisz na pełny formularz aplikowania.

Zastępczyni / Zastępca Głównej Księgowej

BIURO PROGRAMU "NIEPODLEGŁA"

BIURO PROGRAMU "NIEPODLEGŁA"

Mazowiecka 9

Śródmieście

Warszawa

Twój zakres obowiązków

 • Nadzór nad pracą pracowników Działu Księgowości i prawidłowością dokonywanych przez nich operacji;

 • Kontrola finansowa dokumentów księgowych i zawieranych umów;

 • Sprawozdawczość statystyczna, sprawozdawczość i planowanie dla MKiDN, sprawozdawczość podatkowa i bilansowa; sprawozdawczość dot. wszelkich otrzymywanych przez BPN dotacji;

 • Kontrola prawidłowości i uzgadnianie sald kont księgowych, kontrola rozrachunków;

 • Współpraca przy tworzeniu planu kont, polityki rachunkowości, zarządzeń wewnętrznych w BPN;

 • Współpraca przy organizacji pracy Działu Księgowości.

Nasze wymagania

 • Wykształcenie wyższe o profilu ekonomicznym (preferowane w zakresie rachunkowości, finansów) oraz minimum 7 letnie doświadczenie w pracy w działach finansowo-księgowych;

 • Znajomość przepisów ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości i ustaw podatkowych;

 • Dużym atutem będzie doświadczenie w jednostkach s.f.p. i/lub instytucjach kultury;

 • Umiejętność pracy w zespole;

 • Odpowiedzialność i zaangażowanie w wykonywaną pracę.

To oferujemy

 • Stabilne warunki zatrudnienia na podstawie umowy o pracę;

 • Możliwość rozwoju zawodowego poprzez udział w różnego rodzaju formach podnoszenia kwalifikacji zawodowych finansowanych przez BPN;

 • Spokojna i przyjazna atmosfera pracy budowana na wspólnym dialogu, uzgodnieniach, wymianie poglądów i wzajemnym szacunku;

 • System premiowy oraz nagród rocznych oparty na transparentnych przepisach prawa pracy oraz regulaminie wynagradzania pracowników BPN.

O nas

Biuro Programu "Niepodległa" jest państwową instytucją kultury powołaną z dniem 01.02.2017r. Zarządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 31.01.2017r., która realizuje projekty z obszaru kultury pamięci, w tym w szczególności wydarzenia związane z obchodami stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Realizujemy ponadto ogólnopolskie kampanie społeczno-edukacyjne we współpracy z licznymi instytucjami kultury i jednostkami samorządowymi, ("Niepodległa do Hymnu!, "Moja Flaga"), a także liczne projekty kulturalne upamiętniające najważniejsze rocznice najnowszej historii Polski z wykorzystaniem nowych technologii.

"Niepodległa jest dla wszystkich" - poprzez swoje działania staramy się wzmacniać wśród Polaków poczucie dumy z przynależności do wspólnoty oraz budować świadomość wspólnego kapitału na przyszłość jakim jest polska historia i nasze bogate dziedzictwo kulturowe.

Działania BPN wynikają bezpośrednio z celów postawionych w treści Programu Wieloletniego oraz realizowanej w jego ramach strategii marki „Niepodległa”.

Nadzór nad Biurem sprawuje Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.