Prosimy o dołączenie do aplikacji poniższej informacji:

Ostrów Wielkopolski ……………………
Imię Nazwisko ………………………
Adres zamieszkania ………………………

Klauzula Informacyjna:

Zgodnie z art.13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE…( Dz.Urz.UE L 119/1 z 4.5.2016),dalej RODO informuję, że:
1) Administratorem Pani/Pana  danych osobowych  jest „PBO –CONSTRUCTION Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” Spółka komandytowa  z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy Staroprzygodzkiej 117  reprezentowana przez członków Zarządu : Stanisław Pułkownik, Henryk Szulc.
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji praw i obowiązków wynikających ze stosunku pracy, na podstawie art.6 ust.1 pkt c RODO,
3) W związku z naliczaniem płac i podatków na terenie Niemiec odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie BM Partner Revision GmbH  Kanzlerstr.8 40472 Dusseldorf.
4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania stosunku pracy oraz obowiązkowym okresie przechowywania dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy i akt osobowych ,ustalonym zgodnie z odrębnymi przepisami ,
5) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania ,prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
6) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do urzędu ds. Głównego Inspektora Ochrony, gdy uzna Pani/Pan , że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO,
7) Podane przez Panią /Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym; 
ich nieprzekazanie spowoduje niemożliwość realizacji zawartej umowy o pracę i związanych z nią obowiązków podatkowo-składkowych.
PBO – CONSTRUCTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Zbrojarz

PBO – CONSTRUCTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWAO firmie

 • Niemcy, Niemcy

 • Ważna jeszcze 23 dni
  15 Luty 2020
 • Pracodawca nie wymaga CV
 • Umowa o pracę
 • Pełny etat
 • Pracownik fizyczny

Jesteśmy jedną z niewielu znanych i cenionych firm, która jest obecna na polskim i zagranicznym rynku od ponad 15 lat. Nasza wizytówka to dziesiątki obiektów zrealizowanych na terenie Polski i Niemiec.

Poszukujemy osoby na stanowisko:

Zbrojarz

Mile widziane całe ekipy na nowy kontrakt.

Mile widziani pracownicy z Ukrainy posiadający kartę pobytu.

Wymagania:

 • umiejętność posługiwania się cęgami
 • umiejętność czytania rysunku technicznego (dodatkowy atut)
 • zaangażowanie w pracę
 • dyspozycyjność
 • szybka gotowość do wyjazdu

Znajomość języka niemieckiego nie jest wymagana

Oferujemy:

zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
wysokie i konkurencyjne wynagrodzenie
pełną organizację wyjazdu i pobytu
 
bezpłatne zakwaterowanie
możliwość wypłacenia zaliczek
długoletnią współpracę
 
pierwszy bilet przejazdu (lub dopłatę do paliwa)
bezpłatny transport z miejsca zamieszkania do pracy
pomoc przy uzyskaniu Kindergeld
 
bezpłatna odzież robocza
pakiet niezbędnych narzędzi do pracy
 
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez PBO - CONSTRUCTION SP. Z O.O. SP.K. moich danych osobowych, zawartych w mojej ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922). Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez PBO - CONSTRUCTION SP. Z O.O. SP.K. moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.

Jesteśmy jedną z niewielu znanych i cenionych firm, która jest obecna na polskim i zagranicznym rynku od ponad 15 lat. Nasza wizytówka to dziesiątki obiektów zrealizowanych na terenie Polski i Niemiec.

Poszukujemy osoby na stanowisko:

Zbrojarz

Mile widziane całe ekipy na nowy kontrakt.

Mile widziani pracownicy z Ukrainy posiadający kartę pobytu.

Wymagania:

 • umiejętność posługiwania się cęgami
 • umiejętność czytania rysunku technicznego (dodatkowy atut)
 • zaangażowanie w pracę
 • dyspozycyjność
 • szybka gotowość do wyjazdu

Znajomość języka niemieckiego nie jest wymagana

Oferujemy:

zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
wysokie i konkurencyjne wynagrodzenie
pełną organizację wyjazdu i pobytu
 
bezpłatne zakwaterowanie
możliwość wypłacenia zaliczek
długoletnią współpracę
 
pierwszy bilet przejazdu (lub dopłatę do paliwa)
bezpłatny transport z miejsca zamieszkania do pracy
pomoc przy uzyskaniu Kindergeld
 
bezpłatna odzież robocza
pakiet niezbędnych narzędzi do pracy
 
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez PBO - CONSTRUCTION SP. Z O.O. SP.K. moich danych osobowych, zawartych w mojej ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922). Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez PBO - CONSTRUCTION SP. Z O.O. SP.K. moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.

Ogłoszenie archiwalne