Oferta pracy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy

Analityk finansowy

Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.O firmie

Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Świętego Ducha 2

Szczecin

Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
z siedzibą w Szczecinie
poszukuje kandydatów na stanowisko:
Analityk finansowy

Planowany wymiar zatrudnienia: pełen etat

Główne obowiązki:

 • ocena wniosków o przyznanie i wypłatę pożyczki zgodnie z odpowiednimi regulaminami,
 • ocena zdolności pożyczkowej potencjalnych pożyczkobiorców,
 • weryfikacja kwalifikowalności przedsiębiorców pod kątem możliwości udzielenia wsparcia finansowego, w tym udzielenia pomocy de minimis/ pomocy publicznej,
 • przygotowywanie umów pożyczkowych,
 • ocena zabezpieczeń pożyczek,
 • monitorowanie zawartych umów pożyczkowych,
 • przygotowywanie dokumentacji rozliczenia i zamknięcia pożyczek,
 • obsługa systemu pożyczkowego pBaza,
 • sporządzanie sprawozdań, opracowań i analiz dotyczących zadań wynikających z zakresu obowiązków.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe, najlepiej kierunkowe – finanse/księgowość/ekonomia itp.,
 • doświadczenie zawodowe w instytucji finansowej, księgowości lub rozliczaniu projektów realizowanych ze środków publicznych,
 • ogólna znajomość zasad funkcjonowania instytucji krajowych i unijnych odpowiedzialnych za wykorzystywanie funduszy publicznych,
 • wysokie umiejętności analityczne potwierdzone praktyką;
 • biegła obsługa komputera (pakiet MS Office ze szczególnym uwzględnieniem arkusza kalkulacyjnego Excel);
 • dobra organizacja pracy, umiejętność pracy w zespole,
 • prawo jazdy kat. B

Oferujemy:

 • umowę o pracę i atrakcyjne wynagrodzenie,
 • pracę w dni robocze od poniedziałku do piątku w centrum miasta;
 • dofinansowanie do urlopu i specjalistycznych szkoleń,
 • laptop jako narzędzie pracy.

Wymagane dokumenty

 • CV,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, posiadane kwalifikacje, doświadczenie,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji – wypełniony i podpisany załącznik do ogłoszenia o pracę pn. Obowiązek informacyjny administratora wobec kandydata do pracy – wzór poniżej.
Miejsce i termin składania dokumentów:

Dokumenty wraz z podpisanym oświadczeniem należy przesłać za pomocą przycisku aplikowania z dopiskiem „Oferta pracy –Analityk finansowy”
 
Jednocześnie informujemy, że rozmowy będą się odbywać w sposób zdalny, po wcześniejszym ustaleniem terminu i sposobu komunikacji z kandydatem.
Dodatkowe informacje:
 
1. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu do ZARR S.A.).
2. ZARR S.A. zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych z wybranymi kandydatami.
3. Zakwalifikowani kandydaci zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej zgodnie z danymi podanymi   w dokumentach aplikacyjnych.
4. Nadesłane dokumenty nie będą zwracane.

Ogłoszenie archiwalne

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy