Ta oferta pracy jest nieaktualna od 204 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Automatyk

 • Lubliniec, śląskie pokaż mapę
 • Specjalista
 • 30.05.2018

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  Dynamicznie rozwijająca się firma w branży produkcji wyrobów higieny dziecięcej i kobiecej poszukuje osoby do pracy na stanowisko:

  Automatyk
  Miejsce pracy: Lubliniec

  Opis stanowiska:

  • wykonywanie prac naprawczych i remontowych oraz przeglądów okresowych,
  • optymalizowanie procesów poprzez korekty programowe w działających systemach sterowania,
  • przeprowadzanie diagnostyki i analizy programów zainstalowanych w podległej grupie maszyn i urządzeń,
  • podejmowanie odpowiednich, określonych procedurami działań w sytuacjach awaryjnych,
  • rekomendowanie zmian i wprowadzanie modyfikacji,
  • prowadzenie dokumentacji zgodnie z wymaganiami i obowiązującymi standardami oraz dostarczanie niezbędnych danych do raportów,
  • uczestniczenie w projektach technicznych oraz przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa oraz higieny i dyscypliny pracy na własnym stanowisku pracy.

  Profil kandydata:

  • min. 2-3-letnie doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku w firmie produkcyjnej w dziale utrzymania ruchu,
  • wykształcenie średnie techniczne o profilu elektrycznym lub elektronicznym,
  • znajomość zagadnień z zakresu automatyki przemysłowej,
  • uprawnienia SEP pow. 1 kV oraz predyspozycje do pracy na wysokości powyżej 3

  Oferujemy:

  • Trwałe zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy,
  • Ciekawą pracę w prężnie rozwijającej się firmie,
  • Możliwość rozwoju zawodowego.

  Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV na adres mailowy poprzez przycisk aplikowania z dopiskiem stanowiska, na które kandydat aplikuje lub pozostawienie CV w sekretariacie firmy.

   

  1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (oraz wizerunku – zdjęcia) zawartych w moim CV przez administratora danych osobowych Hygienika Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublińcu, ul. Powstańców Śląskich 54, 42-700 Lubliniec, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Częstochowie XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000348690, NIP 5272620742, kapitał zakładowy 33 344 000 zł w całości wpłacony (dalej „Spółka”), w celach bieżącej rekrutacji prowadzonej zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 z późn. zm.) przez Spółkę.

  2. Oświadczam, że zostałam(em) poinformowana(y) o prawie dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, sprostowania (poprawiania) swoich danych, żądania usunięcia danych oraz ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  3. Oświadczam, że zostałam(em) poinformowana(y), że podanie moich danych jest dobrowolne.

  (jeśli chcą Państwo być informowani o innych procesach rekrutacyjnych)

  4. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w moim CV przez Hygienika Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublińcu w celach innych rekrutacji prowadzonych przez Spółkę w okresie 12 miesięcy od daty przesłania zgłoszenia rekrutacyjnego.

   

  Klauzule informacyjne:

   

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych objętych formularzem oraz zawartych w dokumentach aplikacyjnych jest Hygienika Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublińcu, ul. Powstańców Śląskich 54, 42-700 Lubliniec, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Częstochowie XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000348690, NIP 5272620742, kapitał zakładowy 33 344 000 zł w całości wpłacony (dalej „Spółka”).
  2. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji procesu rekrutacji. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu prowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu przez okres 6 miesięcy od daty przesłania zgłoszenia rekrutacyjnego, a gdy wyraziła Pani/Pan zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach przez okres 12 miesięcy od daty przesłania zgłoszenia rekrutacyjnego. Ponadto Pani/Pana dane osobowe możemy przechowywać dla celów ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z procesem rekrutacji przez okres 3 lat od daty przesłania zgłoszenia rekrutacyjnego.
  3. Pani/Pana dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych (według wymogów ogłoszenia), przetwarzamy w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek) przetwarzamy na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody, którą wyraziła Pani/Pan wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne.
  4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu:
  • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
  • prawo sprostowania (poprawiania) swoich danych,
  • prawo żądania usunięcia danych oraz ograniczenia przetwarzania danych,
  • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
  • prawo przenoszenia danych,
  • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  1. Każdej osobie, która podała Spółce jakiekolwiek swoje dane osobowe przysługuje prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdej chwili (cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem), kontaktując się ze Spółką pod adresem <[email protected]>. 
  2. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
  3. Pani/Pana dane są przechowywane w bezpiecznej bazie danych na serwerze zapewnianym przez lokalnego dostawcę usług hostingowych, odnośnie której zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych oraz RODO. Pani/Pana dane osobowe Spółka może przekazać dostawcom usługi publikacji ogłoszeń o pracę, dostawcom systemów do zarządzania rekrutacjami, dostawcom usług IT takich jak hosting oraz dostawcom systemów informatycznych. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane podmiotom przetwarzającym na zlecenie administratora w zakresie usług związanych z prowadzeniem rekrutacji pracowników lub udostępnianiem systemów informatycznych dla celów rekrutacji – przy czym takie podmioty przetwarzają dane osobowe na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniem administratora