Prosimy o dołączenie do CV klauzuli:
 
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych na potrzeby rekrutacji organizowanej przez 3SOFT S.A. 40-246 Katowice, ul. Porcelanowa 23 zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.).”
 
„Wyrażam zgodę na wykorzystanie moich danych osobowych w celu wykorzystania również w przyszłych rekrutacjach.”
 

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest 3Soft Spółka Akcyjna, ul. Porcelanowa 23, 40-246 Katowice, KRS: 0000422810, NIP: 634-280-89-32, REGON: 242918006, tel. +48 32 204 27 86, fax. +48 32 204 27 87, www.3soft.pl.
2. We wszystkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych w 3Soft S.A. można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych: e-mail: [email protected]
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:
a) W celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, na podstawie uprawnienia pracodawcy wynikającego z art. 22¹ kodeksu pracy i w zakresie: imienia i nazwiska, imion rodziców, daty urodzenia, miejsca zamieszkania, adresu do korespondencji, wykształcenia i przebiegu dotychczasowego zatrudnienia. Podstawą przetwarzania wyżej wymienionych danych osobowych jest obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
b) W celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, na podstawie Pani/Pana zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, tj. danych osobowych innych niż wskazane w punkcie powyżej, przekazanych w CV, formularzu, liście motywacyjnym i innych dokumentach. Podstawą przetwarzania jest wyżej wymieniona zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
c) W celu przeprowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych, na podstawie Pani/Pana zgody na przetwarzane danych osobowych przekazanych w CV, formularzu, liście motywacyjnym i innych dokumentach. Podstawą przetwarzania jest ta zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
4. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane uprawnionym instytucjom określonym przez przepisy prawa oraz podmiotom przetwarzającym, które świadczą usługi na rzecz Administratora i którym te dane są powierzane.
5. W zakresie wskazanym w pkt. 3 a) i b) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do przeprowadzenia niniejszej rekrutacji. W zakresie wskazanym w pkt. 3 c) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 12 miesięcy od daty wyrażenia zgody.
6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej lub elektronicznej na adres e-mail: [email protected]
7. W przypadku naruszenia ochrony Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska, daty urodzenia, miejsca zamieszkania, wykształcenia oraz przebiegu dotychczasowego zatrudnienia jest warunkiem wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym. W pozostałym zakresie podanie danych osobowych jest dobrowolne.
9. Pani/Pana dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

3Soft S.A.

Business Analyst

3Soft S.A.O firmie

5 000‐9 000 zł / mies. (zal. od umowy)
Rekrutacja zdalna

Rekrutacja zdalna

To wyróżnienie ofert oznacza, że cały proces rekrutacyjny jest prowadzony zdalnie. Dowiedz się więcej
Rekrutacja zdalna

3Soft S.A.

Porcelanowa 23

Katowice

Grafika górna
Business Analyst
Miejsce pracy: Katowice

Technologie, których używamy

Wymagane

 • UML
 • BPMN
 • Redmine
 • Confluence
 • SCRUM
 

Mile widziane

 • Enterprise Architect
 

System operacyjny

 

Czym się zajmuje Business Analyst?

 • zbieraniem, definiowaniem i analizą potrzeb oraz wymagań klientów pod kątem biznesowym oraz funkcjonalnym, dotyczących systemów informatycznych
 • rekomendowaniem rozwiązań, które służą do realizacji celów biznesowych klientów
 • modelowaniem procesów biznesowych na poziomie analitycznym z wykorzystaniem notacji UML i BPMN
 • dokumentowaniem wymagań klientów poprzez tworzenie dokumentacji analityczno-projektowej
 • współpracą z zespołami specjalistów zaangażowanych w projekt
 • identyfikacją i zarządzaniem zmianą w projekcie
 • wsparciem sprzedaży na etapie presales w celu zdefiniowania zakresu projektu
 • przygotowywaniem ofert handlowych (zakres, budżet, wstępny harmonogram)
 • budowaniem i utrzymywaniem pozytywnych relacji z klientami

Czego oczekujemy od Ciebie?

 • od roku do trzech lat doświadczenia na podobnym stanowisku
 • wykształcenia wyższego (preferowane kierunki ścisłe – informatyczne lub pokrewne)
 • umiejętności analitycznego myślenia, zadawania skutecznych pytań oraz wyciągania wniosków
 • silnych kompetencji komunikacyjnych i umiejętności pracy w zespole
 • samodzielności, gotowości do podejmowania inicjatywy oraz znajdowania adekwatnych rozwiązań
 • podstawowych kompetencji w projektowaniu systemów informatycznych
 • doświadczenia w pracy z klientami
 • znajomości języka angielskiego na poziomie B2
 • reszty Cię nauczymy! 🙂

Podział czasu pracy

 • zbieranie i analizowanie wymagań
 • dokumentowanie wymagań
 • wsparcie zespołu projektowego

Co oferujemy?

 • wsparcie merytoryczne i szkolenia podnoszące wiedzę i umiejętności analityczne
 • ciekawą i rozwojową pracę, w której na co dzień masz możliwość podnoszenia swoich kwalifikacji i poszerzania wiedzy
 • pracę w doświadczonym i ambitnym zespole  

Benefits

 • Kursy językowe
 • Prywatne
  ubezpieczenie medyczne
 • Karta sport i kultura
 • Elastyczne godziny pracy
  i możliwość pracy zdalnej
 • Szkolenia techniczne
 • Imprezy integracyjne
  i wydarzenia firmowe
 • Copiątkowe
  Pizza Meetings
 • Integrację przy “planszówkach”
 • Chillout roomy

3Soft S.A.

Naszą misją jest pomaganie przedsiębiorstwom we wprowadzaniu podejścia Data-Driven Business, poprzez oferowanie rozwiązań z zakresu Artificial Intelligence, Data Management oraz Business Automation. Od ponad 15 lat wspieramy największe przedsiębiorstwa w uzyskaniu i utrzymaniu przewagi konkurencyjnej poprzez wykorzystanie dedykowanych systemów informatycznych. Projektujemy i uruchamiamy platformy informatyczne pozwalające gromadzić, przetwarzać i analizować duże zbiory danych. Specjalizujemy się w dostarczaniu rozwiązań dla klientów z branży finansowej i retail. Dzięki wiedzy, doświadczeniu i pasji ponad 90-osobowego zespołu realizujemy zaawansowane technologicznie projekty, wydobywając z dużych zbiorów danych wartość biznesową. Nasz sukces opieramy na wsłuchiwaniu się w potrzeby klientów, podążaniu za mega trendami, ciągłym rozwoju i wykorzystaniu nowych technologii. Pozwala nam to utrzymać pozycję lidera w branży.

Wierzymy w potencjał biznesowy danych!

Dołącz
do nas!

3Soft S.A.

Naszą misją jest pomaganie przedsiębiorstwom we wprowadzaniu podejścia Data-Driven Business, poprzez oferowanie rozwiązań z zakresu Artificial Intelligence, Data Management oraz Business Automation. Od ponad 15 lat wspieramy największe przedsiębiorstwa w uzyskaniu i utrzymaniu przewagi konkurencyjnej poprzez wykorzystanie dedykowanych systemów informatycznych. Projektujemy i uruchamiamy platformy informatyczne pozwalające gromadzić, przetwarzać i analizować duże zbiory danych. Specjalizujemy się w dostarczaniu rozwiązań dla klientów z branży finansowej i retail. Dzięki wiedzy, doświadczeniu i pasji ponad 90-osobowego zespołu realizujemy zaawansowane technologicznie projekty, wydobywając z dużych zbiorów danych wartość biznesową. Nasz sukces opieramy na wsłuchiwaniu się w potrzeby klientów, podążaniu za mega trendami, ciągłym rozwoju i wykorzystaniu nowych technologii. Pozwala nam to utrzymać pozycję lidera w branży.

Wierzymy w potencjał biznesowy danych!
Business Analyst

Technologie, których używamy

Wymagane

 • UML
 • BPMN
 • Redmine
 • Confluence
 • SCRUM
 

Mile widziane

 • Enterprise Architect
 

System operacyjny

 

Czym się zajmuje Business Analyst?

 • zbieraniem, definiowaniem i analizą potrzeb oraz wymagań klientów pod kątem biznesowym oraz funkcjonalnym, dotyczących systemów informatycznych
 • rekomendowaniem rozwiązań, które służą do realizacji celów biznesowych klientów
 • modelowaniem procesów biznesowych na poziomie analitycznym z wykorzystaniem notacji UML i BPMN
 • dokumentowaniem wymagań klientów poprzez tworzenie dokumentacji analityczno-projektowej
 • współpracą z zespołami specjalistów zaangażowanych w projekt
 • identyfikacją i zarządzaniem zmianą w projekcie
 • wsparciem sprzedaży na etapie presales w celu zdefiniowania zakresu projektu
 • przygotowywaniem ofert handlowych (zakres, budżet, wstępny harmonogram)
 • budowaniem i utrzymywaniem pozytywnych relacji z klientami

Czego oczekujemy od Ciebie?

 • od roku do trzech lat doświadczenia na podobnym stanowisku
 • wykształcenia wyższego (preferowane kierunki ścisłe – informatyczne lub pokrewne)
 • umiejętności analitycznego myślenia, zadawania skutecznych pytań oraz wyciągania wniosków
 • silnych kompetencji komunikacyjnych i umiejętności pracy w zespole
 • samodzielności, gotowości do podejmowania inicjatywy oraz znajdowania adekwatnych rozwiązań
 • podstawowych kompetencji w projektowaniu systemów informatycznych
 • doświadczenia w pracy z klientami
 • znajomości języka angielskiego na poziomie B2
 • reszty Cię nauczymy! 🙂

Podział czasu pracy

 • zbieranie i analizowanie wymagań
 • dokumentowanie wymagań
 • wsparcie zespołu projektowego

Co oferujemy?

 • wsparcie merytoryczne i szkolenia podnoszące wiedzę i umiejętności analityczne
 • ciekawą i rozwojową pracę, w której na co dzień masz możliwość podnoszenia swoich kwalifikacji i poszerzania wiedzy
 • pracę w doświadczonym i ambitnym zespole  

Benefits

 • Kursy językowe
 • Prywatne
  ubezpieczenie medyczne
 • Karta sport i kultura
 • Elastyczne godziny pracy
  i możliwość pracy zdalnej
 • Szkolenia techniczne
 • Imprezy integracyjne
  i wydarzenia firmowe
 • Copiątkowe
  Pizza Meetings
 • Integrację przy “planszówkach”
 • Chillout roomy

Ogłoszenie archiwalne