Ta oferta pracy jest nieaktualna od 69 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Business Development Manager

 • Gdynia, pomorskie pokaż mapę
 • Kierownik
 • 2018-10-10

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  3XR Sp. z o.o.

  Founded in 2009 by AdTech and MarTech experts, ExpertSender developed an on-premises & cloud-based email service to solve the challenges of reliably delivering emails on behalf of fast growing businesses.

  In 2018, ExpertSender responded to the needs of a changing market and became a multichannel marketing platform.

  ExpertSender is responsible for sending +15 billion marketing messages each year for +1000 brands worldwide.

  ExpertSender is an active member of several initiatives and organizations that define and promote best practices in marketing. These include the Email Experience Council, Email Sender & Provider Coalition and Signal Spam.

  Business Development Manager

  Workplace: Gdynia

  Job description

  • Sales management by objectives
  • B2B lead source identification and acquisition
  • Keeping track of all the acquired information, undertaken and future actions in internal CRM
  • Multichannel follow up management
  • Overseeing existing contracts
  • Direct collaboration with Account Management Team in providing prospects and clients with specific service information and assistance
  • Participation in trade events
  • Executive level networking

   

  Requirements

  • Excellent command of spoken and written English
  • Business development attitude
  • International / Cross-cultural sales experience in digital marketing / SaaS-based technology services
  • Broad understanding of digital marketing technologies and the ways they interconnect in business environments

   (i.e. CRM, eCommerce platforms, CMS, Business Intelligence, Mobile Marketing)

  Personality

  • Entrepreneurial behavior
  • Fact-oriented analytical approach to work
  • Flexible communication skills based on objectives and audience
  • Cross-cultural enthusiasm and skills
  • Patience and consistency

  Benefits

  • Full time job with base salary and commission
  • Flexible schedule
  • Modern office space
  • Top notch industry mentors

  Aby Państwa aplikacja została wzięta pod uwagę w procesie rekrutacji, prosimy o umieszczenie w dokumentach aplikacyjnych klauzuli o następującej treści:

  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez 3XR sp. z o.o. w celach niezbędnych do realizacji obecnego i przyszłych procesów rekrutacji zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz zgodnie z  Ustawą z dn. 10.05.2018r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. Ust. 2018 poz. 1000).

  Jednocześnie oświadczam, że zostałem/-am poinformowany/-a o dobrowolności podania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawie do przenoszenia danych, cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego.”

  ___________________________________________________________________________

  Jednoczesnie informujemy, iż:

  Administratorem Państwa danych jest : 3XR Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni przy ul. Al. Zwycięstwa 96/98 (dane rejestrowe: Nr KRS 000032988 5, wpis do Rejestru Przedsiębiorców -Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 586223711 6, według stanu na dzień 30.05.2018 r. kapitał zakładowy 3XR Sp. z o.o. (w całości wpłacony) wynosi 50000 i będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe podane w aplikacji i kwestionariuszu aplikacyjnym dla celów przeprowadzenia procesu rekrutacji.

  Informujemy, że podanie danych osobowych w aplikacji i/ lub kwestionariuszu aplikacyjnym, którego zakres wynika z przepisów Kodeksu pracy oraz przepisów szczególnych związanych z zatrudnieniem, jest dobrowolne, choć niezbędne i jako takie jest warunkiem udziału w procesie rekrutacji, a odmowa podania danych uniemożliwia dalszy udział w procesie rekrutacji.

  W przypadku podania przez Panią/Pana szerszego zakresu informacji niż wynikający z kwestionariusza aplikacyjnego, 3XR Sp. z o.o. będzie przetwarzała takie informacje tylko jeśli wyrazi Pani/Pan dodatkową zgodę na przetwarzanie takich danych osobowych. W takim przypadku, ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie odwołać udzieloną zgodę na przetwarzanie danych osobowych za pomocą skrzynki pocztowej: [email protected] (dotyczy kandydatów do pracy, byłych pracowników i współpracowników). Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

  Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane jedynie przez okres niezbędny dla celów procesu rekrutacyjnego oraz jego badania, po upływie którego dane zostaną trwale usunięte, chyba że wyrazi Pani/Pan zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach, w takim wypadku Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia kolejnych rekrutacji, ale nie dłużej niż przez okres 3 lat.

  Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych i ich sprostowania, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przeniesienia dostarczonych przez Pana/Panią danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych. Żądanie usunięcia danych oznacza rezygnację z dalszego udziału w procesie rekrutacji i spowoduje niezwłoczne usunięcie Pani/Pana danych osobowych. W celu realizacji powyższych uprawnień, należy skontaktować się z Inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem: [email protected]

  If you are interested, please send your CV via "APLIKUJ" button below.