Część informacyjna dla Kandydata dot. przetwarzania danych osobowych:

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest - SMA Magnetics Sp. z o.o. z siedzibą w Zabierzowie, ul. Krakowska 390, 32-080 Zabierzów, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 281892, NIP: 5130141977, REGON 120483095, e-mail: [email protected], tel.: +48 12 283 09 50, fax: +48 12 285 35 67.

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – [email protected],

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb prowadzenia procesu rekrutacji u Administratora oraz zatrudniania przez niego nowych osób.

Dane mogą być przetwarzane również w celu:

a) obsługi, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń,

b) zapewnienia bezpieczeństwa informatycznego.

Podstawą przetwarzania danych osobowych jest:

A. Kodeks pracy, Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika – w przypadku kandydatów do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę,

B. Artykuł 6 ust. 1 pkt b) Rozporządzenia: Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

oraz w zakresie nie objętym powyższymi przepisami:

C. art. 6 ust. 1 pkt a) Rozporządzenia: Osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów.

D. Artykuł 6 ust. 1 pkt f) Rozporządzenia

przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, np.:

c) w celu obsługi, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń,

d) zapewnienie bezpieczeństwa informatycznego.

4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres:

a) W przypadku prowadzenia przez Administratora zorganizowanego procesu rekrutacji na określone stanowisko, dane osobowe przechowywane będą przez okres prowadzenia rekrutacji oraz do 3 lat od jej zakończenia. W innych przypadkach dane osobowe przechowywane będą do 1 roku od ich otrzymania.

b) W przypadku zatrudnienia osoby, dane osobowe przechowywane będą w okresie 10 lat od ustania zatrudnienia.

c) W przypadku nawiązania współpracy na podstawie umowy cywilnoprawnej dane osobowe przechowywane będą przez okres trwania danej umowy, a także przez czas wymagany w świetle obowiązującego prawa, np. w celu dochodzenia wzajemnych roszczeń.

d) W zakresie udzielonej zgody – do czasu jej wycofania.

e) W zakresie realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora – do czasu wniesienia skutecznego sprzeciwu.

5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, zgodnie z treścią Rozporządzenia.

6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (w Polsce jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), w szczególności w państwie członkowskim Unii Europejskiej miejsca swojego zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, jeżeli Pan/Pani sądzi, że przetwarzanie dotyczących go/jej danych osobowych narusza Rozporządzenie.

7) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak podania danych osobowych możliwych do gromadzenia podczas procesu rekrutacji uniemożliwi objęcie osoby procesem rekrutacji u Administratora.

Podanie danych osobowych w pozostałym zakresie, w tym celu prowadzenia kolejnych rekrutacji jest dobrowolne.

Informujemy, iż w każdym momencie może Pan/Pani wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

8) Odbiorcami danych osobowych są podmioty współpracujące z Administratorem, w tym m.in. dostawy oprogramowania wspomagającego procesy biznesowe, operatorzy pocztowi i logistyczni, firmy kurierskie, podmioty świadczące usługi poczty elektronicznej, biura księgowe, placówki medyczne świadczące usługi z zakresu medycyny pracy.

 

 

SMA Magnetics Sp. z o.o.

Commodity Manager

SMA Magnetics Sp. z o.o.O firmie

 • Kraków, małopolskie

 • Ważna jeszcze 2 dni
  do: 5 sie 2020
 • Umowa o pracę
 • Pełny etat
 • Menedżer
SMA Magnetics Sp. z o.o. – leading manufacturer of magnetic components, starting from measuring elements such as current transformers up to solutions like transformers and inductors part of complex induction blocks. Belongs to SMA group, a leading global specialist in photovoltaic system technology with more than 3,000 SMA employees in 20 countries with sales close to one billion EUR.

Currently we are looking for:

Commodity Manager

Location: Zabierzów, nearby Kraków

 

 

 

About the position:

Direct reporting to local Head of Strategic Procurement located in Poland and functional reporting to Global Category Manager located in Germany. Responsibility for valuable commodities from all over the world counted in millions of EUR for plants in Poland and Germany. Responsible for strategic and tactical tasks, rollout of the global commodity strategy regionally, definition of global commodity strategies and technology scouting.
 

Your role:

 • Development and implementation of commodity strategy including market analysis,
 • Translates the category's global purchasing strategy into a regional commodity strategy
  and implements it,
 • Continuous driving of savings, demand bundling; standardization, initiation, support
  and advancement of make-or-buy decisions, global sourcing,
 • Supports the market analysis process through in-depth market knowledge, e. g. know-how about products, markets and suppliers, independent scouting (e. g. innovations),
 • Assumes responsibility for all procurement activities relating to the commodity
  and is responsible for regional risk management, which is critical to success, with regard
  to the evaluation of procurement risks and the implementation of countermeasures (including the information of all necessary internal participants),
 • prepares and executes tenders for the requirements of a particularly complex commodity; including the provision of the necessary information for a global award decision in particularly demanding procurement markets (e. g. single source constellations) and close coordination with the GCM,
 • Preparation, execution and follow-up of difficult supplier negotiations and ensures
  the necessary documentation and compliance (meetings, offers, complex contracts, telephone calls and subsidiary agreements),
 • Management of relocation projects (e. g. change of supplier of critical components; assemblies; technologies),
 • Coordination of the interface partners (Quality, Technology, SCM) with regard to supplier performance, award decisions, cost out activities. First point of contact for supply chain disruptions,
 • Prepares commodity reporting (in particular delivery performance, savings and payment terms) and presents it according to the standard specifications from global purchasing.

What we require:

 • University degree (preferably business administration; industrial engineer) or comparable knowledge and work experience,
 • 5 years of professional experience (minimum 2 years professional experience in strategic sourcing), experience in automotive branch will be an asset,
 • Commodity-specific knowledge and experience regarding complex manufacturing technologies and negotiation constellations (preferably electronic active components),
 • Very good oral and writing communication in English (German language will be an asset),
 • Driving license cat. B.,
 • Openness to Travels.

As part of our Team we offer you:

 • Stable employment under a full-time employment contract,
 • Employment in an international company with an established market position,
 • Social package: medical care for an employee with the possibility of extending the package
  to family members, group insurance, Multisport sports card,
 • Financial bonuses for holidays and Christmas,
 • Internal and external trainings,
 • Positive work atmosphere,
 • Flexible working hours,
 • Travels to SMA group locations as well to Supplier worldwide,
 • Being part of Eco friendly, renewable energy propagators Family.
SMA Magnetics Sp. z o.o. – leading manufacturer of magnetic components, starting from measuring elements such as current transformers up to solutions like transformers and inductors part of complex induction blocks. Belongs to SMA group, a leading global specialist in photovoltaic system technology with more than 3,000 SMA employees in 20 countries with sales close to one billion EUR.

Currently we are looking for:

Commodity Manager

Location: Zabierzów, nearby Kraków

 

 

 

About the position:

Direct reporting to local Head of Strategic Procurement located in Poland and functional reporting to Global Category Manager located in Germany. Responsibility for valuable commodities from all over the world counted in millions of EUR for plants in Poland and Germany. Responsible for strategic and tactical tasks, rollout of the global commodity strategy regionally, definition of global commodity strategies and technology scouting.
 

Your role:

 • Development and implementation of commodity strategy including market analysis,
 • Translates the category's global purchasing strategy into a regional commodity strategy
  and implements it,
 • Continuous driving of savings, demand bundling; standardization, initiation, support
  and advancement of make-or-buy decisions, global sourcing,
 • Supports the market analysis process through in-depth market knowledge, e. g. know-how about products, markets and suppliers, independent scouting (e. g. innovations),
 • Assumes responsibility for all procurement activities relating to the commodity
  and is responsible for regional risk management, which is critical to success, with regard
  to the evaluation of procurement risks and the implementation of countermeasures (including the information of all necessary internal participants),
 • prepares and executes tenders for the requirements of a particularly complex commodity; including the provision of the necessary information for a global award decision in particularly demanding procurement markets (e. g. single source constellations) and close coordination with the GCM,
 • Preparation, execution and follow-up of difficult supplier negotiations and ensures
  the necessary documentation and compliance (meetings, offers, complex contracts, telephone calls and subsidiary agreements),
 • Management of relocation projects (e. g. change of supplier of critical components; assemblies; technologies),
 • Coordination of the interface partners (Quality, Technology, SCM) with regard to supplier performance, award decisions, cost out activities. First point of contact for supply chain disruptions,
 • Prepares commodity reporting (in particular delivery performance, savings and payment terms) and presents it according to the standard specifications from global purchasing.

What we require:

 • University degree (preferably business administration; industrial engineer) or comparable knowledge and work experience,
 • 5 years of professional experience (minimum 2 years professional experience in strategic sourcing), experience in automotive branch will be an asset,
 • Commodity-specific knowledge and experience regarding complex manufacturing technologies and negotiation constellations (preferably electronic active components),
 • Very good oral and writing communication in English (German language will be an asset),
 • Driving license cat. B.,
 • Openness to Travels.

As part of our Team we offer you:

 • Stable employment under a full-time employment contract,
 • Employment in an international company with an established market position,
 • Social package: medical care for an employee with the possibility of extending the package
  to family members, group insurance, Multisport sports card,
 • Financial bonuses for holidays and Christmas,
 • Internal and external trainings,
 • Positive work atmosphere,
 • Flexible working hours,
 • Travels to SMA group locations as well to Supplier worldwide,
 • Being part of Eco friendly, renewable energy propagators Family.

Ogłoszenie archiwalne