Kaluzula informacyjna dotyczącej rekrutacji

Administratorem danych osobowych zebranych w ramach procesu rekrutacyjnego jest firma Ford Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Taśmowej 7, 02-677 Warszawa, e-mail: [email protected], tel.: +48 22 522 27 27.

Ford Polska Sp. z o.o. razem z innymi podmiotami z grupy kapitałowej Ford Motor Company wyznaczyły wspólnego inspektora ochrony danych. Można się z nim skontaktować pod adresem: [email protected]

Dane osobowe przetwarzane będą dla celów związanych z rekrutacją na aplikowane stanowisko, w tym w szczególności w celu oceny kwalifikacji, zdolności i umiejętności kandydatów oraz wyboru odpowiedniej osoby do pracy na tym stanowisku i zawarcia z nią umowy. W przypadku wyrażenia na to zgody dane będą przetwarzane również na potrzeby innych, także przyszłych procesach rekrutacyjnych.
 
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych, obejmujących w szczególności imię i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie i przebieg dotychczasowego zatrudnienia, będą mające zastosowanie przepisy prawa (w tym w szczególności art. 221 § 1 kodeksu pracy). Jeżeli w CV, liście motywacyjnym lub formularzu aplikacyjnym zostaną nam przekazane dane nieobjęte powyższym zakresem, podstawą ich przetwarzania będzie dobrowolna zgoda kandydata. W określonych okolicznościach (np. w związku z dochodzeniem lub obroną roszczeń) oraz w odniesieniu do danych zebranych podczas rozmowy kwalifikacyjnej oraz wyników testów kwalifikacyjnych, dane osobowe będą przetwarzane w oparciu o nasz uzasadniony interes prawny, jako administratora. Dodatkowo, dane kandydata wybranego do zatrudnienia będą przetwarzane w ramach działań niezbędnych do przygotowania i zawarcia umowy.
 
Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w procesie rekrutacyjnym.

Dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem podmiotów, z których usług korzystamy w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego takich jak dostawcy aplikacji do zarządzania procesem rekrutacyjnym, dostawcy platform ogłoszeniowych, dostawcy oprogramowania, podmioty świadczące usługi hostingowe, podmioty świadczące usługi wsparcia IT, podmioty przeprowadzające testy behawioralne.

Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani do organizacji międzynarodowych.

Dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacyjnego, tj. po podpisaniu umowy o pracę z nowozatrudnionym pracownikiem. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb innych przyszłych rekrutacji dane osobowe będą przetwarzane także przez okres 3 lat od zakończenia niniejszego procesu rekrutacyjnego.

Kandydaci mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa: prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgodę można cofnąć poprzez wysłanie oświadczenia o cofnięciu zgody na nasz adres korespondencyjny lub adres e-mail, podany wyżej. Ponadto, kandydatom przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

¨Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów związanych z rekrutacją na aplikowane stanowisko.
¨Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych również dla celów innych procesów rekrutacji.

_________
Data i podpis
Ford Polska Sp. z o.o.

Correspondent - Parts Technical Support

Ford Polska Sp. z o.o. O firmie

 • Kraków, małopolskie

 • Ważna jeszcze 4 dni
  do: 7 sie 2020
 • Pełny etat
 • Specjalista (Mid / Regular)
top

Ford Polska Sp. z o. o. is currently looking for the candidate for the position of:

Correspondent, Parts Technical Support
Workplace: Kraków

Key responsibilities:

 • Work in a multi language environment: German, English and Polish. Potentially French
 • Analysis of parts technical queries (in German) from Ford dealers concerning European and US vehicles
 • Review information provided (description, pictures, manuals, drawings) and identify customer request
 • Verify request using Ford systems (English), i.e:
  • European Parts catalogue eCAT
  • US parts catalogue
  • Parts Service and Logistic systems (SAP/CDOPS)
  • Part control (PC2)
  • Bill of Material (BoM)
  • WERS
  • C3P (drawing)
  • TQ (request changes in catalogue)
 • Provide answer to requestor (in German)
 • Initiate systemic resolution of issue via Technical Query process (in English)
 • Review and approve claims for eCAT catalog errors

Requirements:

 • English and German fluent (written & spoken with emphasis on written language), French would be an advantage 
 • Degree (car mechatronic technician or comparable ideally)
 • At least two year work experience in subject specific areas
 • Strong analytical skills. Ability to identify and analyze issues and recommend solutions
 • High level of MS Office skills (Excel, Access) / knowledge on mainframe systems would be an advantage

We offer to the candidates:

 • Career in the multinational company
 • Unique opportunity to take part in international projects and gain experience in diverse business areas
 • Set of social benefits
 • Salary adequate to your competencies

Only applications with the attached enclosure will be accepted.

aplikuj

Ford Polska Sp. z o. o. is currently looking for the candidate for the position of:

Correspondent, Parts Technical Support

Key responsibilities:

 • Work in a multi language environment: German, English and Polish. Potentially French
 • Analysis of parts technical queries (in German) from Ford dealers concerning European and US vehicles
 • Review information provided (description, pictures, manuals, drawings) and identify customer request
 • Verify request using Ford systems (English), i.e:
  • European Parts catalogue eCAT
  • US parts catalogue
  • Parts Service and Logistic systems (SAP/CDOPS)
  • Part control (PC2)
  • Bill of Material (BoM)
  • WERS
  • C3P (drawing)
  • TQ (request changes in catalogue)
 • Provide answer to requestor (in German)
 • Initiate systemic resolution of issue via Technical Query process (in English)
 • Review and approve claims for eCAT catalog errors

Requirements:

 • English and German fluent (written & spoken with emphasis on written language), French would be an advantage 
 • Degree (car mechatronic technician or comparable ideally)
 • At least two year work experience in subject specific areas
 • Strong analytical skills. Ability to identify and analyze issues and recommend solutions
 • High level of MS Office skills (Excel, Access) / knowledge on mainframe systems would be an advantage

We offer to the candidates:

 • Career in the multinational company
 • Unique opportunity to take part in international projects and gain experience in diverse business areas
 • Set of social benefits
 • Salary adequate to your competencies

Only applications with the attached enclosure will be accepted.

Ogłoszenie archiwalne